FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Univers Pedagogic

2. Cod ISSN

pISSN: 1811-5470

3. Site-ul revistei

http://up.ise.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei
AdresaChişinău, str. Doina, 104, MD 2059
Telefon / fax / e-mail(+373)22400717, (+373)22459854, anazava2012@gmail.com
Webwww.ise.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(75), 2022 - 438
Nr. 2(74), 2022 - 446
Nr. 1(73), 2022 - 433
Nr. 4(72), 2021 - 462

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Pogolşa Lilia, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
2.Bucun Nicolae, dr.hab., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova), Redactor şef
3.Vicol Nelu, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
4.Dănilă Aurelian, dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
5.Topuzov Oleg, prof., Институт педагогики НАПН Украины (Ucraina)
6.Ţvircun Victor, dr.hab., Institutul Diplomatic (Republica Moldova)
7.Callo Tatiana, dr.hab., prof.univ., Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova)
8.Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57003170700
9.Crudu Valentin, dr., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Republica Moldova)
10.Bolboceanu Aglaida, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
11.Andriţchi Viorica, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
12.Petrovschi Nina, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
13.Franţuzan Ludmila, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
14.Hadîrcă Maria, dr., conf.cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
15.Afanas Aliona, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
16.Clichici Veronica, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
17.Achiri Ion, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
18.Pascari Valentina, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
19.Paniş Aliona, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
20.Paladi Oxana, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
21.Cebanu (Slutu) Lilia, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
22.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
23.Coropceanu Eduard, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100
24.Fartușnic Ciprian, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucuresti (România)
25.Cucoş Constantin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
26.Cristea Sorin, Universitatea din Bucureşti (România)
27.Korostelev Alexandr, dr., prof.univ., Тольяттинский государственный университет (Rusia) - Scopus Author ID - 57205631425
28.Maximenco Iurie, prof.univ., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2003

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 6%
Romana - 86%
Engleza - 6%
Franceza - 1%
RezumateRusa - 8%
Romana - 100%
Engleza - 98%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65399, 2010 - 2033
2.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=1811-5470, 2019 - 2023
3.eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=70270, 2019 - 2022
4.Research Bible, http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1811-5470, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100
2.Federiuc Victoria - Scopus Author ID - 57220064700
3.Ungureanu Iurie - Scopus Author ID - 57195572253

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADĂSCĂLIŢEI, C., Școala Profesională Specială “Ion Pillat”, Dorohoi , România Dezvoltarea identităţii vocaţionale – premisă-cheie în orientarea elevilor spre viitor. Univers Pedagogic. 2021, nr. 1(69), 84-80. ISSN 1811-5470.
2 ANDRASCIUC, V., Liceul Tehnologic Al. Filipaşcu, Maramureş, România Abordări ale ruşinii ca factor perturbator în socializarea preşcolarilor. Univers Pedagogic. 2021, nr. 3(71), 104-102. ISSN 1811-5470.
3 VICOL, N., dr., ANTIP, C., Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău, România Cultivation of psalms in romanian language and literature lessons – an alternative method of educating students’ literary-religious consciousness.. Univers Pedagogic. 2020, nr. 4(68), 68-61. ISSN 1811-5470.
4 AYOUB, E., Serviciul de sănătate al studenților din învățământul special, Israel A comparative view on violence and relationships in families in arab sector of Israel. Univers Pedagogic. 2019, nr. 1(61), 47-41. ISSN 1811-5470.
5 BĂRBOS (KISS), I., Școala Gimnazială Chinteni, județul Cluj, România Mecanismele de achiziţie a competenţelor matematice în manieră integrată. Univers Pedagogic. 2021, nr. 1(69), 63-58. ISSN 1811-5470.
6 BARNA, I., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Profesorul, savantul și managerul Nelu VICOL: omul timpurilor sale, al șansei devenirii și asumpțiilor. Univers Pedagogic. 2021, nr. 2(70), 116-107. ISSN 1811-5470.
7 BERTEA, I., Colegiul Tehnic de Comunicații ,,Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău, România Concepții ale armonizării sociale în formarea profesională. Univers Pedagogic. 2020, nr. 2(66), 75-65. ISSN 1811-5470.
8 БОТУЗОВА, Ю., Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Ucraina Формирование информационно-цифровой компетентности на уроках математики. Univers Pedagogic. 2019, nr. 2(62), 37-32. ISSN 1811-5470.
9 BRĂGUŢA, V., Grădiniţă RIO 2, or. Bucureşti, România Evoluţia valorică a curriculumului în contextul actual al schimbărilor.. Univers Pedagogic. 2021, nr. 3(71), 32-27. ISSN 1811-5470.
10 BUZAȘI, I., Uniunea Scriitorilor din România, România Eminescu despre învățământul primar. Univers Pedagogic. 2019, nr. 1(61), 112-109. ISSN 1811-5470.
11 DE GROOTE, C., Universitatea din Leipzig, Germania, MORARI, N. Legal framework for pupils’ research activity in school education: European Commission, Republic of Moldova and Germany (Saxony). Univers Pedagogic. 2021, nr. 4(72), 29-17. ISSN 1811-5470.
12 CORLĂTEANU-GRANCIUC, S., dr., ENACHE, G., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Valori interbelice românești. Profesorul universitar Constantin N. Tomescu. Univers Pedagogic. 2019, nr. 4(64), 116-110. ISSN 1811-5470.
13 CUCER, A., dr., GEORGESCU, M., Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea , România Unele aspecte ale toleranței umane. Univers Pedagogic. 2020, nr. 1(65), 111-101. ISSN 1811-5470.
14 ЯЦЕНКО, В., Институт педагогики НАПН Украины, Ucraina Основы реализации интегрированного содержания обучения географии и экономики. Univers Pedagogic. 2021, nr. 2(70), 13-10. ISSN 1811-5470.
15 КАЛАШНИКОВА, Е., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina, КАЛАШНИКОВ, И., Винницкий Государственный Педагогический Университет имени Михаила Коцюбинского, Ucraina Зависимость компетентности ученика в математике от использования им математической символики. Univers Pedagogic. 2019, nr. 1(61), 14-9. ISSN 1811-5470.
16 LOKSHYNA, O., National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ucraina European direction of the secondary education development in Ukraine. Univers Pedagogic. 2021, nr. 4(72), 16-12. ISSN 1811-5470.
17 PETROVSCHI, N., dr.hab., MIHĂILĂ, M., Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău, România Teorii ale învățării interactive și implicațiile lor în activitatea didactică. Univers Pedagogic. 2021, nr. 2(70), 9-3. ISSN 1811-5470.
18 PÂNIŞOARĂ, G., Universitatea din Bucureşti, România Paradigma de reconfigurare a procesului de învăţare (monografie colectivă). Univers Pedagogic. 2021, nr. 4(72), 116-116. ISSN 1811-5470.
19 PUŞCAŞU, V., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Repere privind educaţia pentru persoanele vârstnice în România. Univers Pedagogic. 2020, nr. 4(68), 76-69. ISSN 1811-5470.
20 UNGUREANU, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, BURDUCEA, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, TUDOR, V., MORARU, V., UNGUREANU, R., HARABAGIU, I., CAPCELEA, V. Dezvoltarea competențelor de cercetare ale elevilor la lecțiile de biologie. Univers Pedagogic. 2019, nr. 1(61), 28-18. ISSN 1811-5470.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(69) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20UP_nr_1_%2869%29.pdf
Numărul 2(70) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_UP_nr.%202%2870%29-2021.pdf
Numărul 3(71) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20nr%203_2021_tipar_tipar%20%20tipar.pdf
Numărul 4(72) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_UP_nr%204_2021_tipar.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: