FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Univers Pedagogic

2. Cod ISSN

pISSN: 1811-5470

3. Site-ul revistei

http://up.ise.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei
AdresaChişinău, str. Doina, 104, MD 2059
Telefon / fax / e-mail(+373)22400717, (+373)22459854, anazava2012@gmail.com
Webwww.ise.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(61), 2019 - 547
Nr. 4(60), 2018 - 550
Nr. 3(59), 2018 - 558
Nr. 2(58), 2018 - 557

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Pogolşa Lilia, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
2.Bucun Nicolae, dr.hab., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova), Redactor şef
3.Vicol Nelu, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
4.Franţuzan Ludmila, dr., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
5.Andriţchi Viorica, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
6.Petrovschi Nina, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
7.Bolboceanu Aglaida, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
8.Achiri Ion, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
9.Paniş Aliona, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
10.Paladi Oxana, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
11.Afanas Aliona, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
12.Isac Ştefania, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
13.Bâlici Veronica, dr., conf.cerc., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
14.Solovei Rodica, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
15.Pascari Valentina, dr., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
16.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Callo Tatiana, dr.hab., prof.univ., Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova)
18.Crudu Valentin, dr., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Republica Moldova)
19.Coropceanu Eduard, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 21733993300
20.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
21.Fartușnic Ciprian, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucuresti (România)
22.Cucoş Constantin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
23.Topuzov Oleg, prof., Институт педагогики НАПН Украины (Ucraina)
24.Maximenco Iurie, prof.univ., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского (Ucraina)
25.Korostelev Alexandr, dr., prof.univ., Тольяттинский государственный университет (Rusia) - Scopus Author ID - 57205631425

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2003

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 4
2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 7%
Romana - 90%
Engleza - 3%
RezumateRusa - 8%
Romana - 83%
Engleza - 90%
Franceza - 10%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=70270, 2019 - 2022
2.Research Bible, http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1811-5470, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 21733993300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 VICOL, N., dr., POGOLŞA, L., dr.hab., ANDRIŢCHI, V., dr.hab., BUTNARU, C., Colegiul Național „Costache Negri”,Galați, România, VOLOH, L., VRABII, V. De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului). Univers Pedagogic. 2018, nr. 1(57), 112-110. ISSN 1811-5470.
2 CRUDU, S., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Formarea virtuţilor prin valorificarea textului biblic în cadrul orei de Religie. Univers Pedagogic. 2018, nr. 2(58), 36-32. ISSN 1811-5470.
3 ДЖАФАРЛИ, Т., Журнал „Язык и литература”, Azerbaijan „Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа”. Univers Pedagogic. 2017, nr. 4(56), 113-113. ISSN 1811-5470.
4 FLUERAŞ, V., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Competența – un concept la modă în educație?. Univers Pedagogic. 2017, nr. 2(54), 10-3. ISSN 1811-5470.
5 HALFON-HEN, D., dr., Universitatea de Stat din Israel, Israel Factors determining teachers’ professional performance. Univers Pedagogic. 2016, nr. 1(49), 102-97. ISSN 1811-5470.
6 HOLOVKO, M., Институт педагогики НАПН Украины, Ucraina The priorities and the main branches in the improvement of the natural sciences education at the Ukrainian secondary school. Univers Pedagogic. 2016, nr. 1(49), 51-46. ISSN 1811-5470.
7 КАНДОВ, П., Universitatea de Stat din Israel, Israel Функции оценивания результатов обучения в контексте информационных технологий. Univers Pedagogic. 2016, nr. 1(49), 55-52. ISSN 1811-5470.
8 ЛИНОВИЦКИЙ, Е., Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Rusia, САНДУЛЯК, В., ПАНУШ, В. Эффективность тренировочной деятельности юных шахматистов в зависимости от показателей психомоторики. Univers Pedagogic. 2016, nr. 3(51), 114-111. ISSN 1811-5470.
9 МАКСИМЕНКО, Ю., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, МАТОХНЮК, Л., Винницкая академия непрерывного образования, Ucraina Психологические особенности восприятия мужчинами образа компьютера. Univers Pedagogic. 2018, nr. 3(59), 38-33. ISSN 1811-5470.
10 MARTEA, G., dr., Academia Romano-americană de Ştiinţe şi Arte, Olanda Omul, societatea, şcoala şi sistemul de valori. Univers Pedagogic. 2016, nr. 3(51), 43-38. ISSN 1811-5470.
11 НЕПОРОЖНЯЯ, Л., Институт педагогики НАПН Украины, Ucraina Развитие естественно-научной компетентности школьников с использованием stem–технологий. Univers Pedagogic. 2017, nr. 4(56), 104-102. ISSN 1811-5470.
12 НОВИКОВА, А., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Система задач как средство реализации прикладной направленности курса алгебры. Univers Pedagogic. 2017, nr. 4(56), 52-48. ISSN 1811-5470.
13 СНИГУР, Т., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina, ШВЕЦ, В., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Понятие пространственного геометрического тела в школьном курсе стереометрии. Univers Pedagogic. 2017, nr. 4(56), 47-41. ISSN 1811-5470.
14 BOLBOCEANU, A., dr.hab., TARABEIH, M., dr., Centrul Medical Universitar Hadassah, Israel Oportunităţi de formare a gândirii profesionale medical. Univers Pedagogic. 2018, nr. 4(60), 74-63. ISSN 1811-5470.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(57) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/revista_UP_1_2018.pdf
Numărul 2(58) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%2BUP_nr_2_2018.pdf
Numărul 3(59) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista-UP_nr_3_2018.pdf
Numărul 4(60) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20UP_nr_4_%2860%29_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: