FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432

3. Site-ul revistei

http://psihologie.upsc.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
AdresaMD. 2069, Chişinău, str.I.Creangă, 1, bl.2 , bir. 52,59
Telefon / fax / e-mail(+373)22358595, (+373)22742414, psychology.journal@upsc.md
Webwww.upsc.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(60), 2020 - 100
Nr. 2(59), 2020 - 100
Nr. 1(58), 2020 - 100
Nr. 4(57), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Racu Igor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
2.Negură Ion, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Jelescu Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
4.Racu Jana, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
5.Perjan Carolina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
6.Losîi Elena, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Bodorin Cornelia, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
8.Hăvârneanu EugenCorneliu
9.Luca Marcela-Rodica, Universitatea "Transilvania" din Braşov (România)
10.Ruegg Francois
11.Caluschi Mariana, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 57%
Romana - 43%
RezumateRusa - 55%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4432, 2016 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/1857-4432, 2011 - 2033
3.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=1857-4432, 2016 - 2016

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Diaconescu Liliana Veronica - Scopus Author ID - 14522266100

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 POPOVICI, D., Universitatea din Bucureşti, România, AGHEANĂ, V., Universitatea din Bucureşti, România Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 12-3. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
2 ЛАЗОРЕНКО, Т., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, АНАНЬЕВ, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Роль эмпатии в профессиональной деятельности психологов. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 1(46), 96-87. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
3 БАРАНОВА, В., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Взаимосвязь изобразительной и речевой деятельности у детей старшeго дошкольного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 2(47), 17-10. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
4 БЕРЕЖНЫЙ, Ю., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 77-70. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
5 БИГУН, А., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 56-47. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
6 БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina Психологические особенности формирования психосоматических расстройств у плавсостава. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 60-52. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
7 BOTOSINEANU, F., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Handicap, dizabilitate, deficienţă. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 139-125. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
8 КРИВЦОВА, Н., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, БРЫНЗА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Постнеклассическая модель потенциала самореализации личности и ее возможности в прогнозировании профессиональных деструкций. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 64-54. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
9 BUCUR, R., Compania PSIHOLOGIABANILOR, România Educația financiară timpurie. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 147-140. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
10 RACU, I., dr.hab., CAZAN, L., Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava, România Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 40-25. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
11 ЧЕРНЕНКО, Н., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, РУЧКИНА, М., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Формирование профессиональной компететности современного руководителя  практико-ориентированный подход. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 86-78. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
12 DUMITRU TĂBĂCARU, C., Universitatea din Piteşti, România Programul de stimulare a comunicării prin utilizarea limbajelor nonverbale: PECS și Signalong în educația elevilor cu CES. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 1(50), 19-13. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
13 GRUIȚĂ, M., Penitenciarul Aiud, România, , ., dr. Problematica adicției de substanțe la deținuții din penitenciare. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 4(57), 51-42. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
14 КАЛИННИКОВА МАГНУССОН, Л., Uppsala University, Suedia Отношение родителей к инклюзивному образованию в изменяющихся обществах . Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 1(46), 40-31. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
15 КАЛЮЖКА, Н., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Теоретико-методологические основы формирования инновационной компетентности будущих учителей начальной школы. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 1(46), 21-14. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
16 КАРПОВА, Э., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, КОНОНЕНКО, Н., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Определение понятий «системность» и «систематичность» знаний в контексте оценивания качества результатов обучения. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 102-92. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
17 КАВЫЛИНА, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях по изобразительной деятельности. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 115-109. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
18 КНЯЖЕВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Методические аспекты воспитания милосердия у детей дошкольного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 123-116. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
19 КОЛЕСНИК, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Личностно-ориентированное управление учебно- воспитательным процессом в высшей школе. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 4(53), 107-101. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
20 КОРГУН, Л., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Подготовка студентов к реализации инклюзивной модели образования. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 38-29. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
21 КОВЫЛИНА, В., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Формы взаимодействия родителей с ребѐнком раннего возраста с отклонениями в развитии. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 128-123. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
22 КРАВЕЦ, М., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Краеведческая деятельность будущих учителей физической культуры: компетентностный подход. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 137-129. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
23 КУДРЯВЦЕВА, Е., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Критерии и показатели эффективного оценивания качества педагогических знаний студентов. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 83-71. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
24 КУЗЬМЕНКО, Т., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Инклюзия как психолого-педагогическое условие сопровождения личности с  проявлениями эмоциональной нестабильности. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 30-18. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
25 ОНИЩЕНКО, Н., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina, ЛИХОВИД, Е., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Подготовка будущих учителей к воспитательной работе с учетом инновационных тенденций современного высшего образования Украины . Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 1(46), 48-41. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
26 ЛИСТОПАД, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, МАРДАРОВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Подготовка студентов к предупреждению и разрешению педагогических конфликтов в ДОУ. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 17-3. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
27 МАЛАШЕВСКАЯ, И., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Оздоровительно - развивающий подход к системе музыкального обучения детей младшего школьного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 1(46), 78-70. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
28 LOSÎI, E., dr., MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, A., GTL Medical Clinic, Bacău, România Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 4(57), 19-3. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
29 MIHĂILEASA, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Validarea unui model motivațional al abandonului școlar pe populația românească. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 2(47), 65-57. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
30 NEGURĂ, L., Universitatea din Ottawa, Canada L’intervention à l’épreuve des représentations sociales.l’usager des services sociaux peut-il devenir un sujet avec pouvoir d’agir ?. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2018, nr. 2(51), 36-23. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
31 NOVAK, O., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Some aspects of information and communication competence formation of future primary school teachers. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2017, nr. 1(46), 86-79. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
32 РОГАЧКО-ОСТРОВСКАЯ, М., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 100-90. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
33 ШЕВЧЕНКО, Р., dr., Одесский национальный морской университет, Ucraina Проявления нарушений адаптации в форс-мажорных ситуациях у студентов специальности морского и речного транспорта в условиях длительного плавания. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 91-84. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(54) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_1_54_2019_cover.pdf
Numărul 2(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/numar_55_2_2019.pdf
Numărul 3(56) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista-3_56_2019.pdf
Numărul 4(57) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_nr_57_4_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: