FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432

3. Site-ul revistei

http://psihologie.upsc.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
AdresaMD. 2069, Chişinău, str.I.Creangă, 1, bl.2 , bir. 52,59
Telefon / fax / e-mail(+373)22358595, (+373)22742414, psychology.journal@upsc.md
Webwww.upsc.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(62), 2021 - 100
Nr. 4(61), 2020 - 100
Nr. 3(60), 2020 - 100
Nr. 2(59), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Racu Igor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
2.Caluschi Mariana, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
3.Ruegg Francois
4.Luca Marcela-Rodica, Universitatea "Transilvania" din Braşov (România)
5.Hăvârneanu Eugen Corneliu
6.Şleahtiţchi Mihail, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Bodorin Cornelia, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
8.Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
9.Losîi Elena, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
10.Perjan Carolina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
11.Racu Jana, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
12.Jelescu Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
13.Negură Ion, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
14.Valeavco Svetlana

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 33%
Romana - 67%
RezumateRusa - 36%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=4880, 2017 - 2034
2.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?user=2duapekAAAAJ&hl=eng, 2021 - 2034
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4432, 2016 - 2033
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/1857-4432, 2011 - 2033
5.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1776, 2016 - 2017
6.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=1857-4432, 2016 - 2016

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bondarevici Svetlana - Web of Science ResearcherID - AAT-4933-2020
2.Cazacu Daniela - Scopus Author ID - 53876821900
3.Şevcenko Rosina - Web of Science ResearcherID - F-3030-2019

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BABCHUK, O., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, BYKOVA, S., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Peculiarities of manifestation of personality of persons with high and low level of self- development. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 4(61), 75-67. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
2 БАЛАКИРЕВА, В., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Обеспечение интеграции профессиональных дисциплин в процесс подготовки будущих учителей начальной школы к организации трудового обучения учащихся. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2021, nr. 1(62), 112-104. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
3 БЕРЕЖНЫЙ, Ю., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 77-70. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
4 БИГУН, А., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 56-47. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
5 БОЧАРИНА, Н., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Особенности моральных ценностей современной молодежи. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 3(60), 111-101. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
6 БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina Психологические особенности формирования психосоматических расстройств у плавсостава. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 60-52. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
7 КРИВЦОВА, Н., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, БРЫНЗА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Постнеклассическая модель потенциала самореализации личности и ее возможности в прогнозировании профессиональных деструкций. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 64-54. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
8 IACOB, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, BUTNARU, S., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Marea și ocultată surpriză din laboratorul psihologic: nou-născutul. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 1(58), 40-20. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
9 ЧЕРНЕНКО, Н., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, РУЧКИНА, М., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Формирование профессиональной компететности современного руководителя  практико-ориентированный подход. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 86-78. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
10 ГРЕЙЛИХ, О., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Теоретические аспекты изучения профессионального самоопределения будущего психолога. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 2(59), 83-74. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
11 GRUIȚĂ, M., Penitenciarul Aiud, România, VÎRLAN, M., dr. Problematica adicției de substanțe la deținuții din penitenciare. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 4(57), 51-42. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
12 CUCER, A., dr., HOIDRAG, T., Agenția Națională Antidrog, România Repere teoretice privind comportamentele adictive. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 2(59), 66-51. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
13 RACU, I., dr.hab., HORGA, E., Necunoscută, România, România Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 69-57. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
14 TURLIUC, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, JITARU, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Interpersonal Emotion Regulation: conceptual foundations and boudaries. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 1(58), 53-41. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
15 КАРПОВА, Э., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina, КОНОНЕНКО, Н., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Определение понятий «системность» и «систематичность» знаний в контексте оценивания качества результатов обучения. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 102-92. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
16 КАВЫЛИНА, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях по изобразительной деятельности. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 115-109. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
17 KHRIN, I., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Psycholinguistic peculiarities of formation of foreign language communicative competence of students of nonlinguistic specialties. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 4(61), 91-83. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
18 КНЯЖЕВА, И., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Методика построения прогноза формирования методической компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 4(61), 52-45. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
19 КОЛЕСНИК, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Реализация стратегии взаимодействия участников педагогического процесса высшей школы. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 3(60), 143-137. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
20 КОРГУН, Л., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Подготовка студентов к реализации инклюзивной модели образования. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 38-29. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
21 КОВЫЛИНА, В., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Влияние космофизических факторов на пренатальное развитие. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 2(59), 145-138. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
22 КРАВЕЦ, М., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Краеведческая деятельность будущих учителей физической культуры: компетентностный подход. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 137-129. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
23 КУДРЯВЦЕВА, Е., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Использование альтернативных форм оценивания педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих воспитателей к инновационной деятельности. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 3(60), 136-123. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
24 КУЗЬМЕНКО, Т., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Инклюзия как психолого-педагогическое условие сопровождения личности с  проявлениями эмоциональной нестабильности. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 30-18. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
25 ЛИСТОПАД, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Педагогические условия формирования основ безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2021, nr. 1(62), 28-15. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
26 МАРТЫНЮК, А., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Применение хора как арт-терапевтической технологии в работе с депрессиями детей подросткового возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 3(60), 56-40. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
27 МАРТЫНЮК, Т., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Использование арт-терапевтических технологий в психокоррекционной работе с роблемой подростковых акцентуаций характера. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 3(60), 73-57. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
28 MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, A., GTL Medical Clinic, Bacău, România Stima de sine, inteligența emoțională și reziliența femeilor supuse violenței domestice. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 2(59), 116-107. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
29 ПРОСЕНЮК, А., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Подготовка будущих воспитателей детей дошкольного возраста к организации образовательного процесса в условиях высшей школы. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 4(61), 66-60. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
30 РОГАЧКО-ОСТРОВСКАЯ, М., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 1(54), 100-90. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
31 ШЕВЧЕНКО, Р., dr., Одесский национальный морской университет, Ucraina Проявления нарушений адаптации в форс-мажорных ситуациях у студентов специальности морского и речного транспорта в условиях длительного плавания. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 91-84. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
32 TICU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Testarea unei proceduri (Sistem ECO) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2020, nr. 1(58), 19-3. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
33 ВИНС, В., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Психологическая готовность молодежи к выбору брачного партнера и предпосылки его осуществления. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 2(55), 40-31. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.
34 ЗОЗУЛЯ, И., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Проблема диагностики креативности детей дошкольного возраста. Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială. 2019, nr. 3(56), 98-87. ISSN 1857-0224 ISSNe 1857-4432.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(62) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/cer_pub_ppsas_nr_62_1_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: