IBN
Închide

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

91.

40 în Acces deschis, 74 indexate în SCOPUS, 36 indexate în Web of Science


Magazin bibliologic
ISSN:1857-1476

Magnetic Resonance in Solids
ISSN:2072-5981

Magnetochemistry
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21101024044
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2312-7481&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2312-7481

Marine Drugs
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/144790
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:1660-3397

Marine Pollution Bulletin
Scopus: https://www.sciencedirect.com/journal/marine-pollution-bulletin
ISSN:0025-326X

Marisia. Studii și Materiale. Ştiinţele Naturii
ISSN:1016-9652

Mass Media
ISSN:1857-002

Materiale Plastice
Scopus: http://www.revmaterialeplastice.ro/archive.asp
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:0025-5289

Materials
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/76627
WoS: https://mjl.clarivate.com/search-results
ISSN:1996-1944

Materials Advances
ISSN:2633-5409

Materials and Design
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17797
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0264-1275&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0264-1275

Materials Chemistry and Physics
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17800
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:0254-0584

Materials Letters
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/28697
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0167-577X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0167-577X

Materials Protection
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21101054223
ISSN:0351-9465

Materials Research Bulletin
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/24709
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0025-5408&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0025-5408

Materials Research Express
eISSN:2053-1591

Materials Science
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17804
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:1068-820X

Materials Science and Engineering A
ISSN:0921-5093

Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17812
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0921-5107&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0921-5107

Materials Science and Engineering: R
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17814
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0927-796X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0927-796X

 
 

1-20 of 91