IBN
Închide

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

25.

14 în Acces deschis, 11 indexate în SCOPUS, 8 indexate în Web of Science


La Francopolyphonie
ISSN:1857-1883

Land
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100811521
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2073-445X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
eISSN:2073-445X

Land Degradation and Development
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/23239
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1085-3278&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:1085-3278

Lasers in Medical Science
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/17065
WoS: https://mjl.clarivate.com/journal-profile
ISSN:0268-8921

Lecture Notes in Computer Science
eISSN:0302-9743

Lecture Notes in Networks and Systems
ISSN:2367-3370

Legea şi politologia
ISSN:1987-5533

Legea şi Viaţa
Categoria:C
ISSN:2587-4365

Library Trends
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/14066
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0024-2594&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0024-2594

Life
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/27202
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2075-1729&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
eISSN:2075-1729

Life Sciences
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/20473
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0024-3205&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
eISSN:0024-3205

Limbă Literatură Folclor
ISSN:2587-3881

Limba Română
ISSN:0235-9111

Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
ISSN:1857-4149

Lingvo-Science
ISSN:1683-2981

Liver International
Scopus: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14783231
ISSN:1478-3223

Logos Universality Mentality Education Novelty: Law
ISSN:2284-5968

Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences
ISSN:2284-5747

Low Temperature Physics
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/13789
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1063-777X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:1063-777X

Lubricants
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100830703
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2075-4442&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:2075-4442

 
 

1-20 of 25