FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
OAJI, 2014-06-0930 puncte
EBSCO30 puncte
INDEX COPERNICUS (IC)30 puncte
PROQUEST -CSA30 puncte
Genamics30 puncte
CiteFactor Academic Scientific Journals30 puncte
MLA International Bibliography30 puncte
ISI - International Scientific Indexing30 puncte
InfoBase Index30 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2012-01-1730 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-07-2030 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
0 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.10 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Romedea Adriana-Gertruda, dr., prof.univ.5 puncte
2. Oguy Alexander, dr., prof.univ., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича (Ucraina)5 puncte
3. MuloFarenkia Bernard, dr., prof.univ., Universitatea din Cape Breton, Canada (Canada)5 puncte
4. Kerbrat-Orecchioni Catherine, dr., prof.univ., Université Lumière Lyon 2 (Franţa)5 puncte
5. Lebaud Daniel, prof.univ., Universitatea din Franche-Comte (Franţa)5 puncte
6. Maingueneau Dominique, prof.univ., University of Paris 12 Val-de-Marne (Franţa)5 puncte
7. Măciucă Gina, dr., prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)5 puncte
8. Mosenkis Iurii, dr.hab., prof.univ.5 puncte
9. Badescu Laura, dr., prof.univ., Universitatea din Piteşti (România)5 puncte
10. Trocan Lelia, dr., prof.univ., Universitatea din Craiova (România)5 puncte
11. Hoarţă Cărăuşu Luminiţa, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
12. Halina Natalia, dr.hab., prof.univ., Алтайский государственный университет, Барнаул (Rusia)5 puncte
13. Ioana Nicolae, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)5 puncte
14. Bachleitner Norbert, dr., prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria)5 puncte
15. Ardeleanu Sanda-Maria, dr., prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)5 puncte
16. Antofi Simona, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)5 puncte
17. Moirand Sophie, dr., prof.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa)5 puncte
18. Wilhelmi Thomas, dr., prof.univ., Universitat Heidelberg (Germania)5 puncte
19. Variot Estelle, conf.univ., Université d’Aix-Marseille (Franţa)5 puncte
20. Cîşlaru Georgeta, dr., conf.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa)5 puncte
21. Kobiakova Irina, dr., conf.univ., Universitatea Lingvistică de Stat din Piatigorsk (Rusia)5 puncte
22. Brogden LaceMarie, dr., conf.univ., University of Regina, Canada (Canada)5 puncte
23. Branişte Ludmila, conf.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
24. Dragomir Mioara, dr., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi (România)5 puncte
25. Buk Solomia, dr., conf.univ., Львовский национальный университет имени Ивана Франко (Ucraina)5 puncte
26. Carpuhina Victoria, dr.hab., prof.univ., Алтайский государственный университет, Барнаул (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
1 din 35 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
23 puncte
1. Dumbrăveanu Ion, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204773069
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3153 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
0 autori in ultimii 3 ani, 0 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
0 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
0 autori in ultimii 3 ani, 0 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
0 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.30 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2009-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
12 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată 30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.342 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 345 puncte