FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Legea şi Viaţa

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-4365
eISSN: 2587-4373

3. Site-ul revistei

https://www.academy.police.md/editii-lv

4. Fondatorul

DenumireaMinisterul Justiţiei al Republicii Moldova
AdresaStr. Puskin 22, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22233790, (+373)22233790, legeasiviata2018@gmail.com
Webwww.justice.gov.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(373), 2023 - 100
Nr. 11-12(371-372), 2022 - 100
Nr. 9-10(369-370), 2022 - 100
Nr. 7-8(367-368), 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arsene Leontie, Redactor şef
2.Costachi Gheorghe, dr., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1990

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 12apărute: 24
2019Numere planificate: 12apărute: 24
2020Numere planificate: 12apărute: 12
2021Numere planificate: 12apărute: 9
2022Numere planificate: 12apărute: 7

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 2%
Romana - 90%
Engleza - 8%
RezumateRusa - 4%
Romana - 96%
Engleza - 95%
Franceza - 4%
Germana - 1%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46682, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Negru Andrei - Scopus Author ID - 55632523100
2.Padalka Andrei - Scopus Author ID - 57225109486

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АХТЫРСКАЯ, Н., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Расследование авиационных катастроф: международное сотрудничество и правовой статус субъектов. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 7-3. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
2 КОЖЕВНИКОВ, В., Centrul criminalistic de cercetare Cherkasy al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Ucraina, АКСЁНОВ, В., Centrul criminalistic de cercetare Cherkasy al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Ucraina Использование неспецифического магнитного порошка для выявления и исследования следов рук на современном этапе. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 126-120. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
3 AMIROV, R., Уфимский юридический институт МВД России, Rusia Legal regulation of the use of military force for ensuring Russian Empire internal security (XIX – early XX centuries).. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 3-4(363-364), 30-26. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
4 АНИСИМОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Право природопользования в эколого-правовой доктрине: теоретико-прикладные аспекты. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 54-49. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
5 BABII, M., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina К дискуссии о понятии и уровнях компетенции и компетентности судебного эксперта. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 109-107. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
6 BACOȘ, A., Muzeul Național al Banatului, Timișoara, România Dirigenția contractelor de lucrări publice în spațiul european . Legea şi Viaţa. 2022, nr. 7-8(367-368), 127-113. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
7 БАГРИМ, О., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Наставничество как технология управления персоналом на государственной службе. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 13-7. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
8 УЛЬЯНОВ, А., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina, НИКОЛАЕВ, А., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina, БАХЧЕВАН, Е., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Коммуникация как составляющая скандинавской модели обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении массовых мероприятий. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 9-10(357-358), 39-33. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
9 БАУЛИН, О., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Гарантии независимости судебного эксперта в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 156-153. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
10 BEDNARCHUK , M., Львовский научно-исследовательский судебно-медицинский центр МВД Украины, Ucraina, ZAIATS, Y., Львовский торгово-экономический университет, Ucraina, DOLYNSKYI, S., Львовский торгово-экономический университет, Ucraina, YAROVYI, A., Министерство внутренних дел Украины, Ucraina Analysis of the structure of footwear, which were the object of a commodity expertise. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 237-231. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
11 БЕДНЯК, В., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Назначение ревизий при расследовании преступлений, связанных с незаконным использованием бюджетных средств в сфере здравоохранения в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 17-13. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
12 BEDRATYY, Y., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina On theoretical and legal basis of intellectual property rights judicial protection. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 20-17. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
13 ТЕТЕРЯТНИК, А., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina, БЭХ, О., Главное управление Национальной полиции в Одесской области, Ucraina Отдельные вопросы расследования уголовных правонарушений в условиях чрезвычайных правовых режимов. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 5-6(353-354), 82-79. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
14 БЕРНАДИН, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Особенности административной ответственности специальных субъектов за правонарушения в сфере оборота подакцизных товаров. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 7-3. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
15 БЕСЧАСТНЫЙ, В., Донецкий юридический институт МВД Украины, Ucraina Криминологическое обеспечение противодействия преступности. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 12(348), 22-15. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
16 BYCHKOV , I., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities of Ukraine. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 67-62. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
17 БЫЧКОВА, С., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, КИРДАН, Б., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Методика преподавания дисциплины «Трудовое право» в системе подготовки кадров для подразделений МВД и национальной полиции Украины. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 3-4(351-362), 9-6. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
18 БИРКОВИЧ, А., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina Роль статутов Великого княжества Литовского в утверждении украинских национальных институтов судоустройства и судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 11-7. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
19 БОДНАР, Т., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Субъективные признаки состава административного правонарушения за нарушение порядка осуществления валютных операций. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 24-21. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
20 ШМЫНДЮК, Ю., Centrul criminalistic de experti în cercetare Ternopil al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Ucraina, БОДОРЯК, Ю., Centrul criminalistic de experti în cercetare Ternopil al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Ucraina Определение установившегося замедления неисправных транспортных средств при исследовании дорожно-транспортных происшествий. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 93-89. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
21 БОГДАН, Б., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Здравоохранение в системе мер охраны населения. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 59-55. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
22 ТАРАРАКА, И., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, БОГДАНЮК, И., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Соблюдение требований земельного и карантинного законодательства недропользователями на земельных участках свободных от добычи полезных ископаемых. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 202-200. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
23 LYSEYUK, A., Служба безопасности Украины, Ucraina, BONDARCHUK, V., Служба безопасности Украины, Ucraina Forensic and economic expertise as a direction of application of special knowledge in the criminal process. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 247-243. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
24 BOROVIK, A., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina, КОЛБ, А., Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Ucraina О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт). Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 73-67. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
25 OCHERETNIY, M., Служба безопасности Украины, Ucraina, BOSAK, I., Universitatea Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, Ucraina Peculiarities of conducting forensic and economic expertise in the investigation of non-target use of budget funds allocated for the defense procurement. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 162-157. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
26 BOSTAN, S., Institutul de Management și Drept al Universității Naționale „Politehnica din Zaporizhia”, Ucraina Trăsăturile specifice ale monarhiei contemporane. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 36-32. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
27 БРЕНДЕЛЬ, О., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Экспертиза видео-, звукозаписи при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 44-41. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
28 БУРБИЙ, А., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Сравнительный анализ уголовно-правовой регламентации охраны избирательных прав в Украине и зарубежных странах. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 28-24. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
29 BURYAK, Y., Национальный университет „Львовская политехника”, Ucraina The term “public service” in European Union administrative law: a comparative analysis. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 14-11. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
30 ЧЕКИН, Д., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Информационные технологии в судебно-экспертной деятельности в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 80-77. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
31 ЧЕРКАШИНА, М., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Понятие и признаки водной экосистемы как объекта экологических правоотношений.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 101-95. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
32 ЧЕРНИГОВСКИЙ, К., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Веб-ресурсы – источник дополнительной информации при проведении судебной инженерно-экологической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 82-81. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
33 CHERNOVA, E., Уфимский юридический институт МВД России, Rusia, OLEYNIK, R., Уфимский юридический институт МВД России, Rusia On the state of legality and practice of prosecutor’s supervision over the implementation of migration legislation (on the example of the Republic of Bashkortostan). Legea şi Viaţa. 2021, nr. 11-12(359-360), 34-31. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
34 ЛИТВИЦКИЙ, О., Centrul de experti criminalistici de cercetare Zaporozhye, Ucraina, ЧЕШКО, В., Centrul de experti criminalistici de cercetare Zaporozhye, Ucraina Современные программно-аппаратные средства компьютерно-технических исследований, блокирующие обмен данными, предоставленных объектов. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 135-133. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
35 ЧЕСНОКОВА, Е., Министерство юстиции Российской Федерации, Rusia Инновации в дополнительном профессиональном образовании: анализ учебного курса «основы судебной экспертологии». Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 170-167. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
36 КИРИН, Р., Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Сравнительный анализ судебной и академической экспертизы научных трудов. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 119-113. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
37 ЧЁРНЫЙ, С., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, РОМАН, А., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ЛУЦЕНКО, К., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Исследование путей оценки аутентичности изображений, отредактированных по технологии цифровой живописи на основе методов искусственного интеллекта. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 89-83. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
38 ЧУБ, А., Запорожский национальный университет, Ucraina Защита субъективных публичных прав частных лиц в порядке административного судопроизводства. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 59-52. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
39 COSTACHI, G., dr., COZMA, D., dr., Inspecţia Judiciara din România, România Răspunderea penală a judecătorului în România și Republica Moldova: particularități procedurale. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 23-16. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
40 ДАНИЛОВ, А., Academia Juridică din Odessa, Ucraina Общие черты и различия института субсидиарной ответственности в процедурах банкротства по законодательствам Украины и Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 35-31. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
41 ДАВЧЕНКО, Т., Хозяйственный суд в Николаевской области, Ucraina Использование специальных знаний в расследовании криминального банкротства. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 63-59. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
42 COJOCARU, R., dr., DAVID, M., dr., Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din România, România Determinarea semnelor facultative ale laturii subiective la încadrarea juridică a infracţiunii . Legea şi Viaţa. 2022, nr. 9-10(369-370), 23-14. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
43 ДЕМИДОВА, Е., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Понятие «детерминизм»: междициплинарные и криминалистические проблемы определения. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 38-35. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
44 ЯЦЕНКО, И., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ДЕРЕЧА, Л., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, КАЗАНЦЕВ, Р., Коммунальное предприятие «Центр обращения с животными», г. Харьков, Ucraina Новейшие научные и практические достижения и перспективы развития судебно-ветеринарной экспертизы трупов животных в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 99-94. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
45 ДЕРУН, Е., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina, ВОЛЯНЮК, Е., Киевский центр первоначальной профессиональной подготовки «Академия полиции» , Ucraina Отдельные правовые проблемы регламентации одорологического исследования. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 117-115. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
46 ДЕСЯТНИК, А., Херсонский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Изменение признаков почерка при исследовании рукописных текстов выполненых на материалах с неровной поверхностью. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 204-203. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
47 ДИБРОВ, В., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Исследование новых направлений в развитии методик инженерно-транспортных экспертиз. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 83-81. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
48 ДИДЕНКО, Н., Государственное высшее учебное заведение «Университет менеджмента образования», Ucraina, ЦЫГАН, В., Государственное высшее учебное заведение «Университет менеджмента образования», Ucraina Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 56-52. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
49 ДИВНИЧ, А., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina, ДИВНИЧ, О., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina Проблемные аспекты исследования размера упущенной выгоды в растениеводстве при проведении судебной экономической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 26-24. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
50 ДЖАФАРОВ, К., Институт законодательства Верховной Рады Украины, Ucraina Конституционно-правовые основы охраны прав и свобод в Азербайджанской Республике в контексте международных стандартов. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 41-38. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
51 ДУБЕНЦЕВ, С., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Неурегулированные вопросы в гражданском и хозяйственном судопроизводствах, связанные с назначением дополнительной экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 189-187. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
52 ДУДНИК, Т., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ЕФИМЕНКО, Е., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Общие подходы к экспертным исследованиям определения причин деформациистроительных конструкций и разрушение построенных силосов сухого зерна. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 134-129. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
53 ЕГОРОВА, Т., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, СВИРИДОВА, Л., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Возможности комплексного судебного психолого-лингвистического исследования по материалам видеозаписи с камеры наружного наблюдения. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 97-94. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
54 ФРОЛОВ, А., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ФЕДОРЧЕНКО, В., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ПАНАСЕНКО, А., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Классификация судебной инженерно-технической экспертизы (вид, род судебной инженерно-технической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 212-210. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
55 НАРДИД, Л., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ФЕСЮНИН, В., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Некоторые аспекты криминалистического исследования изоляционных лент на поливинилхлоридной основе. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 256-254. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
56 ФИЛЬ, Р., Государственный научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Сущность механизма административно-правового регулирования фармацевтической отрасли Украины. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 102-98. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
57 ФИЛИПЕНКО, Т., Мариупольский государственный университет, Ucraina, FILIPENKO, A., Донецкий институт внутренних дел МВД Украины, Ucraina Формирование эффективной стратегии управления финансами объединенных территориальных громад в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 5-6(353-354), 47-42. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
58 ГАЙДАМАКИНА, Д., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, СМОЛИНА, О., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, МАЦЮК, О., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina К вопросу исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 72-66. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
59 ГАЙДАР, М., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Проблемы обеспечения медицинскими услугами в сельской местности в аспекте объединения территориальних общин в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 18-15. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
60 ГАПОНЕНКО, В., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Особенности институциональных изменений в процессе демократизации политической системы. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 31-28. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
61 МАКСИМЕНКО, Н., Черниговский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina, СУРЖИК, В., Черниговский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina, ГАРИГА-ГРИХНО, М., Черниговский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina Особенности цифрового документооборота в судебно-экономической экспертизе. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 15-14. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
62 ГАВРИЛЬЧЕНКО, Ю., Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina, КРИЖАНОВСКАЯ, Е., Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Апробирование методов восстановления содержания слабовидимых и угасших текстов кассовых чеков, выполненных на термобумаге. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 61-58. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
63 ГАВРИЛОВ, В., Саратовская государственная юридическая академия, Rusia Кредитный договор и по­требительский кредит по законодательству Рос­сийской Федерации и Республики Молдова. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 78-74. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
64 GAZIZOV, T., Уфимский юридический институт МВД России, Rusia Actual features and interstate standards for detecting a crime under article 174 of the criminal code of the Russian Federation. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 3-4(363-364), 49-46. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
65 РЯШКО, Е., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, ГАРАСЫМИВ, Е., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Изменение обвинения в суде. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 66-62. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
66 ГОРБАНЬ, Е., Государственный университет инфраструктуры и технологий, Ucraina Организационно правовые основы обеспечения эффективности управленческих решений на предприятии. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 71-66. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
67 GORDIENKO, D., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina, REVA, I., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Транспортно-товароведческая экспертиза колесных транспортных средств: отдельные вопросы применения методики. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 112-109. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
68 ГОРЛАЧУК, А., Centrul criminalistic de experti în cercetare Ternopil al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Ucraina Фундаментальные основы развития судебной экономической экспертизы при современном состоянии экономических отношений. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 76-72. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
69 ГРАМАЦКИЙ, Э., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Обход закона: позиция доктрины и судебная практика. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 26-23. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
70 RUDANETSKAYA, O., Львовский национальный аграрный университет, Ucraina, GRESHCHUK, G., Львовский национальный аграрный университет, Ucraina Environmental audit as an element of the legal mechanism for preparing and making environmentally sound decisions. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 64-61. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
71 ГРИГОРЬЕВА, Е., Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență, Ucraina Художественная криминография в балладе тараса шевченко «Утопленная»... Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 106-102. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
72 MIHALSKAIA, T., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina, GROMOVA, T., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina, VORONA, S., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Проблемы биологической безопастности при иследовании обьектов биологического происхождения в судебно-иммунологической экспертизе. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 114-113. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
73 ГУКАСЯН, А., Национальное бюро экспертиз РА, Ереван, Armenia Правовая регламентация предотвращения семейного насилия в Армении и опыт правоприменения. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 11-12(359-360), 18-14. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
74 ГУЙВАН, П., Полтавский институт Бизнеса, Ucraina Пределы осуществления субъективного права во времени. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 37-33. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
75 KHAYRUTDINOVA, G., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina The reasons and conditions for the spread of credit crimes. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 105-102. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
76 ХАРЧЕНКО, Н., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Стратегические акты Украины: понятие и особенности. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 73-70. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
77 ХОХ , А., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Идентификация места произрастания срубленной древесины: проблемы и перспективы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 210-205. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
78 ХОРОБРЫХ, П., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, ЛАБИНЦЕВ, В., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina О проблеме экспертной оценки дорожно-транспортных происшествий при участии граждан, управляющих электросамокатами, гиробордами, моноколесом. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 219-213. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
79 ХРУЩ, С., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Современное состояние развития института территориальных общин в условиях децентрализации власти в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 89-85. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
80 ЯКОВЛЕВ, П., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Принципы государственного регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности Украины. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 94-90. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
81 ЯРОЦКАЯ, Ю., Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, Belarus Теоретические основы культурологического исследования невербального компонента поликодового текста. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 148-145. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
82 GHANNAM , I., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina The State of development issues in science: conceptual understanding of the global transformations in the country’s administration impact. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 22-19. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
83 ROȘ, N., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România, ILIEȘ, M., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“, România Studiu cu privire la încheierea contractului individual de muncă a conducătorilor auto transport rutier de mărfuri – cod cor 833201. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 5-6(365-366), 55-48. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
84 ИЛЬКОВА, Н., Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Экономические исследования расчетов тарифов платных медицинских услуг, предоставляемых государственными и коммунальными учреждениями в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 112-110. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
85 IONUŢ, G., Inspectoratul de Poliție Județean Suceava , România Establishing the sequence of handwriting executed with scriptural instrument. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 106-100. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
86 ЗАГУМЁННЫЙ, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina, ЮХНО, А., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Использование современных телекоммуникационных и других технологий при проведении следственных действий. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 84-79. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
87 ЮРЧЕНКО, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Психологические особенности взаимодействия прокурора с потерпевшим во время досудебного расследования уголовных преступлений в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 118-114. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
88 ИВАНИЦКИЙ, С., Centrul de experti criminalistici de cercetare Zaporozhye, Ucraina К вопросу упаковки вещественных доказательств, представляемых для проведения судебной трасологической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 109-108. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
89 ИВАНОВ, А., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Политико-правовые предпосылки включения Казахстана в состав Российской империи (1714–1818 гг.). Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 47-43. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
90 ИВАНОВ, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Соотношение обследование и примирения, как средств мирного разрешения международных споров и способов их реализации. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 90-85. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
91 ЖЕЛИХОВСКИЙ, В., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Соотношения понятий «нетрадиционные», «альтернативные» и «возобновляемые» источники энергии: теоретические и законодательные аспекты.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 43-39. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
92 ЖЕРЕБКО, А., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Планирование расследования преступлений. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 253-248. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
93 СЕРЕДИНСЬКИЙ, В., Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД Украины, Ucraina, ЖИЛЕНКО, Л., Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД Украины, Ucraina Особенности товароведческого исследования меховых изделий. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 153-147. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
94 ZHMYKHOV, E., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Corruption as major factor in distrust to the judiciary. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 35-32. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
95 KARASHCHUK, O., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Peculiarities of judicial practice in the sphere of protection of rights to geographic indications in France. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 45-42. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
96 КАЗАРОВ, А., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Проблемы административно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности в делах об административных правонарушениях, связанных с дорожно- транспортными происшествиями. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 137-135. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
97 МАЦАК, Н., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina, КИРИЛЕНКО, С., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Анализ исследований качества строительной продукции при выполнении строительно-монтажных работ. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 141-135. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
98 КИСЕЛЕВА, Р., Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Rusia Успешность обучения в вузе как основа формирования профессиональной компетентности пенитенциарных психологов. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 3-4(351-362), 20-16. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
99 ПЕТРЕНКО, О., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina, КИСИЛЁВА, Т., Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Мотивационное оценивание в профессионализации публичных служащих.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 75-69. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
100 КЛИМЧУК, М., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina, МАРКО, С., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina Начало досудебного расследования в форме дознания в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 47-40. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
101 КОБАК, М., Николаевский окружной административный суд, Ucraina Классификация полномочий следственных судей в сфере реализации принципов уголовного производства в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 39-35. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
102 КОНДРАТЮК, М., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Состояние административно-правового обеспечения кибербезопасности в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 63-57. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
103 KONOPELSKIY, V., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina, KUSHNAREVA, E., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Real estate property as a subject of fraud:features of legal identification. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 11-12(359-360), 38-35. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
104 КОРНИЕНКО, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Правовой режим деятельности субъектов агробизнеса в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 95-91. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
105 КОШКАРОВ, А., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Расследование дорожно-транспортных происшествий на территории Украины путем проведения автотехнической экспертизы технического состояния транспортных редств. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 129-127. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
106 МАЗУРКЕВИЧ, Ю., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina, КОВАЛЕНКО, Д., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Отдельные проблемные аспекты внесення данных в дактилокартотеку. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 123-121. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
107 РОМБОВСКИЙ, М., Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina, РАДЧЕНКО, Р., Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina, КОВАЛЬ, В., Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina К вопросу повышения точности определения оптической плотности прозрачных объектов при трасологических исседованиях целого по частям. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 178-173. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
108 КОВАЛЁВ, К., Государственный научно-исследовательский экспертно- криминалистический центр МВД Украины, Ucraina Классификация методов криминалистического документоведения для установления давности изготовления документов. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 186-182. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
109 КОВКИНА, Е., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Актуальность исследования речевого акта обещания предоставления какой-либо выгоды в лингвистической экспертизе речи в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 35-33. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
110 КОЗИНЕЦ, Е., Черниговский государственный технологический университет, Ucraina, ЛОЗИЦКАЯ, Я., Черниговский государственный технологический университет, Ucraina Договорная теория происхождения государства: период становления. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 49-45. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
111 КОЗЫРЕВА, В., Национальный авиационный университет, Ucraina Проблемы правового регулирования банкротства: международный и отечественный опыт. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 51-48. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
112 КРАВЧЕНКО, О., Academia Juridică din Odessa, Ucraina Понятие правового статуса окружных административных судов. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 76-72. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
113 КРИЦКАЯ, И., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Арест имущества с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств: некоторые спорные аспекты. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 55-51. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
114 KRYVAK, T., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Forensic linguistics: history, views, goals and approaches.. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 43-39. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
115 КРУСЯН, А., Одесский апелляционный административный суд, Ucraina Законодательство об административном судопроизводстве украины: некоторые аспекты теории и практики. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 48-44. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
116 РУСНАК, К., dr., КУБИЦКИ, А., Волгоградская академия МВД России, Rusia Инновационный аспекты при преподавании курса криминалистики. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 5-6(353-354), 78-74. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
117 KUCZYŃSKA, E., Police Academy in Szczytno, Polonia Creation and functioning of a project team in projects in the field of security and defence of the Polish state for public administration. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 5-6(365-366), 77-66. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
118 KUCHYNSKA, I., Служба безопасности Украины, Ucraina Topicality of application of portable analytical equipment during prevention and investigation of crimes. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 166-163. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
119 КУДИНОВ, А., Донецкий научно-исследовательский институт судебных экспертиз, Ucraina Сканеры отпечатков пальцев рук человека. Преимущества и недостатки. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 142-138. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
120 КУРДЕС, О., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Разработка типовой модели подготовки судебного эксперта.. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 132-129. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
121 КУТНИЙ, Е., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Особенности осуществления контроля за состоянием технической защиты информации подразделениями государственной службы специальной связи Украины (по материалам Днепропетровской области).. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 52-50. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
122 КУЗЬМЕНКО, Ю., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Мошенничество с использованием банкоматов и банковских платежных карточек.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 99-95. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
123 КУЗНЕЦОВ, И., Южный округ полиции Израиля, Israel, LUNGU, A. Особенности применения полиграфа в Израиле . Legea şi Viaţa. 2022, nr. 9-10(369-370), 123-116. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
124 ЛАРКИН, М., Запорожский национальный университет, Ucraina Концептуальные основы методики расследования преступлений, совершаемых членами молодежных неформальных групп (объединений). Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 41-37. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
125 LEONENKO, N., Universitatea Națională de Protecție Civilă, Ucraina State regulation of development of clustered zones in the sphere of tourism. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 63-59. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
126 SEROGIN, V., Служба безопасности Украины, Ucraina, LEONOV, B., Служба безопасности Украины, Ucraina Priority directions of development of forensic expertise in the aspect of european integration Ukraine of. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 213-209. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
127 ЛЕШКЕВИЧ, Т., Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистичесий центр МВД Украины, Ucraina Велосипед в качестве объекта исследования в судебной товароведческой экспертизе. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 51-44. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
128 ТАТАР, О., dr., ЛЕВУШКИН, А., Universitatea de Justiție din Rusia, Rusia Содержание и специфика договорных обязательств в сфере рекламных услуг в Республике Молдова.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 28-21. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
129 LYCHKO , O., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Specificity of technical expertise of changed documents. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 121-117. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
130 LYSENKO, N., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina, MARTOSENKO, M., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina, SHURDUK, I., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina, SOLOVCHUK, K., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina Update of the methodology for commodity forensic expertise of used clothes. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 56-52. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
131 МАЦЕЛИК, Т., Universitatea Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, Ucraina, ЛИВАК, А., Universitatea Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, Ucraina Правовой режим налогооблажения земель сельськохозяйственного назначения аграрных предприятий: сравнительно-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 20-15. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
132 LOPUSHINSKIY, T., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Theoretical and legal analysis of the “ensuring full and independent justice” concept.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 39-34. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
133 ЛУЩИЕНКО, А., Херсонский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Усовершенствование автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем на пути к современности. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 220-219. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
134 МАГАРРАМЛИ, Э., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Административно-правовые основы взаимодействия субьектов предоставления бесплатной правовой помощи в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 103-99. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
135 МАЙОРОВ, В., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Административно-правовой статус Национальной полиции Украины как субъекта обеспечения реформ в сфере публичного порядка и безопасности. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 67-64. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
136 MAKARENKOV, O., Запорожский национальный университет, Ucraina Peaceful gatherings and other forms of citizens' right implementation to resist corruption. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 46-40. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
137 МAЛAНЧУК, П., Сумский Государственный Университет, Ucraina Новеллы законодательства о предотвращении и противодействии домашнего насилия. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 44-42. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
138 МАЛЫШКО, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Правовые основы участия приватиров Британской Ост-Индской компании в войне Англии против Китая (XVIII – первая половина XIX столетия). Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 71-67. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
139 МАНЬКО, Е., Сумскогий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД, Ucraina, ОНИЩЕНКО, В., Сумскогий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД, Ucraina Мотивація в професійній діяльності судового експерта державних спеціалізованих установ України. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 196-194. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
140 МАЗУР, Т., Национальная академия внутренних дел Украины, Ucraina Организационно-правовое обеспечение сохранения куль­турного наследия в США. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 52-48. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
141 МЕНЯЙЛОВ, А., Университет современных знаний, Ucraina Этапы трансформации административно-правового статуса судей в независимой Украине.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 76-72. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
142 МИХАЛЕВА, Н., Министерство юстиции Российской Федерации, Rusia Организационно-методические аспекты судебно-экологической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 181-178. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
143 МУЛЯВКА, Д., Национальный университет Государственной налоговой службы Украины, Ucraina Функции административно-правового обеспечения частной детективной и негосударственной охранной деятельности. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 56-53. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
144 МУЗЫЧУК, О., Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД Украины, Ucraina Особенности исследования предсмертных писем (записок). Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 242-238. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
145 НАГНИБЕДА, В., Universitatea de Administrare și Drept din Hmelnițc, Ucraina Участие юридических лиц публичного права как стороны арбитражных соглашений при разрешении споров в международных арбитражах. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 109-104. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
146 НАЙВЕР, И., Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, Ucraina Судебная товароведческая экспертиза керамических строительных изделий (кирпича).. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 177-174. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
147 НАУМЕНКО, В., Centrul de experti criminalistici de cercetare Zaporozhye, Ucraina Экспертное исследование проезда регулируемых перекрестков. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 143-142. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
148 НАЗАРЧУК, О., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Защита прав акционерных обществ в Украине и опыт зарубежных стран.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 69-64. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
149 НЕДАЙХЛЕБ, Е., Сумскогий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра МВД, Ucraina К вопросу о применимости преюдициальных фактов при проведении судебных експертиз. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 193-189. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
150 НЕДАШКОВСКАЯ, О., Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina Актуальные проблемы обеспечения информатизации экспертной деятельности в современных условиях глобальной дигитализации. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 158-154. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
151 NIZOVTSEV, Y., Служба безопасности Украины, Ucraina, PARFYLO, O., Служба безопасности Украины, Ucraina On the impact of the latest digital technologies on the development of forensic science. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 230-227. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
152 ОРИЩЕНКО, М., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina, НОЧЕВНАЯ, Ю., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina Особенности проведения экономической экспертизы по операциям с использованием ПТКС. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 165-159. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
153 ОДАРЧЕНКО, А., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Отдельные вопросы использования нетрадиционных методов в криминалистике. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 125-124. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
154 ОКИПНЮК, В., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Органы государственной безопасности Молдавской автономии в составе УССР: историко-правовой анализ. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 80-77. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
155 ОЛЕЩЕНКО, В., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Состояние социальной сферы как критерий обеспечения социальных прав человека. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 69-64. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
156 ОПОЛЬСКАЯ, Н., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 75-70. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
157 ОВСЯННИКОВА, И., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Межународная судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 199-195. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
158 PADALKA, A., Служба безопасности Украины, Ucraina Relevant issues of application of forensic and economic examination during financial investigations. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 226-222. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
159 ПАРАСЮК, В., Львовский государственный университет внутренних дел Украины, Ucraina, ПАРАСЮК, М., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Ucraina Гражданско-правовая природа понятия юридического лица. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 61-57. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
160 ПЕЦ, Д., Луганский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Ucraina Аспекты судебно-баллистического исследования современного нарезного ототничьего оружия с признаками многоцелевого огнестрельного оружия. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 80-75. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
161 PEŢA, C., Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanţa, România, CIUMAC, A. Dimensiunea curriculară – componentă esențială a calității procesului de formareprofesională a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 7-8(367-368), 50-43. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
162 ПЕТРЕНКО, Я., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Особенности исследования загрязнения земли в судебной инженерно-экологической экспертизе. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 146-144. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
163 ПИЧКУРЕНКО, В., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Согласование определений для формулирования выводов взрывотехнических экспертиз по объектам исследования, имеющим отдельные признаки взрывных устройств промышленного изготовления, но к таковым не относящиеся. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 128-126. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
164 ПОЛИТОВА, А., Мариупольский государственный университет, Ucraina Противодействие торговле людьми в Украине в условиях вооруженного конфликта. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 7-8(367-368), 89-82. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
165 ПОЛТАВСКИЙ, А., Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina К вопросу о совершенствовании методического обеспечения дактилоскопической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 93-90. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
166 ПОМИРЧАЯ, Е., Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, Ucraina Исследование и документальное подтверждение материального ущерба (убытков) при проведении судебной экономической экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 173-171. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
167 ПРОШАЧЕНКО, А., Кировоградский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, Ucraina Особенности проведения пожаротехнических экспертиз (исследований): вопросы повышения качества. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 144-142. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
168 ПРОТАСОВИЦКИЙ, С., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus Финансы как объект частноправового регулирования. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 52-47. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
169 ROSHCHINA, I., Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Ucraina Criteria for improving the effectiveness of criminal laws in preventing criminal offenses. Legea şi Viaţa. 2022, nr. 1-2(361-362), 109-103. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
170 РУДЕНКО, О., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Сфера действия и особен­ности применения Регламента Рим II. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 82-76. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
171 САБУРА, С., Academia Juridică din Odessa, Ucraina Защита субъективного права на творчество. Способы и средства защиты субъективного права на творчество. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 83-80. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
172 ШАХРАЙЧУК, А., Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистичесий центр МВД Украины, Ucraina Методы выявления папиллярных узоров и их влияние на возможность дифференциации признаков травм кожи. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 74-66. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
173 ZAMFIRESCU, A., Societatea Română a Cercetătorilor în Strategii Judiciare, România, SANDU, F., Societatea Română a Cercetătorilor în Strategii Judiciare, România, SELEGIAN, ?., Societatea Română a Cercetătorilor în Strategii Judiciare, România, ZAMFIRESCU, N., Societatea Română a Cercetătorilor în Strategii Judiciare, România Cercetarea aplicativă independentă. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 19-10. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
174 ШАПОШНИКОВ, Ю., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Историко-сравнительный очерк уголовной ответственности за неповиновение по законодательству Украины. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 6-7(342-343), 114-110. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
175 SHAPOVALOV, R., Служба безопасности Украины, Ucraina Main aspects of conducting forensic and commodity expertise of gambling equipment, which does not contain software and does not use computer technology. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 208-204. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
176 ШАРАЯ, А., Запорожский национальный университет, Ucraina Понятие системы принципов административно-процедурного права.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 110-105. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
177 ШЕХОВЦОВ, В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina К вопросу о сущ­ности права собственности украинского народа на животный мир. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 78-74. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
178 СЕЛЮКОВ, В., Харьковский национальный университет внутренних дел, Ucraina Правовые основы кинологического обеспечения правоохранительной деятельности. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 88-82. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
179 СЕМЕНЕНКО, Д., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Применение технических средств при осуществлении уголовного процессуального доказывания. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 3(339), 69-65. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
180 ТЕЛИЙЧУК, В., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina, СЕМЕНИЦКИЙ, А., Днепропетровский государственный университет внутренних дел, Ucraina Некоторые вопросы правового регулирования взаимодействия следователя и оперативных подразделений Национальной полиции Украины по противодействию корыстно-насильственным преступлениям. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 79-75. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
181 SENYK, T., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina Genesis of the institute for trial postponement in the criminal procedural legislation of Ukraine (from the 9th till the end of the 19th century). Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 91-87. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
182 ШЕВЧУК, Л., Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, Ucraina Экологические аспекты законодательства украины в сфере публичных закупок и acquis Европейского Союза: вопросы соотношения и адаптации. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 89-85. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
183 СИРОТЕНКО, Н., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Об основах решения диагностических почерковедческих задач. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 188-185. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
184 VALAKH, V., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, SYTNIKOV, D., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Analysis of ECHR decisions about the legal regime of medical privacy. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 14-9. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
185 СИЛЕНОК , Е., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina К вопросу о нормативно-правовом и методическом обеспечении историко-археологический экспертизы. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 185-182. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
186 СИРА, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Особенности применения «принципа молчаливого согласия» при реализации гражданами Украины права на бесплатное получение земельного участка.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 80-75. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
187 SKOVRONSKYI, D., Национальный университет „Львовская политехника”, Ucraina Judicial speech and antiquity speakers.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 95-92. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
188 СКРЫПНИК, В., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ucraina, ЗАИКА, Ю., Национальная академия правовых наук Украины, Ucraina Методология исследования объектов гражданских прав. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 69-66. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
189 СОКОЛОВ, А., Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Украины, Ucraina Перспективы гармонизации украинского законодательства в сфере контроля за оборотом оружия с правом Европейского Союза. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 74-70. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
190 СОКОЛОВА, А., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Обеспечение прав граждан в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 85-80. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
191 СОЛОШЕНКО, Ю., Институт права им. В. Сташиса Классический частный университет, Ucraina Англо-американская и латинская модели нотариата: компаративный аспект. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 8-9(344-345), 95-89. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
192 СОЛОВЧУК, К., Полтавский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Ucraina Возможности утилит NIRSOFT при проведении компьютерно-технических экспертиз. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 36-32. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
193 ШРАМКО, А., Centrul criminalistic de experti în cercetare Ternopil al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Ucraina Проведение ревизий и проверок как виды использования специальных знаний при расследовании коррупционных преступлений в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 65-59. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
194 СТЕПАНОВА, Е., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Особенности экспертного исследования перерасчета размера пенсий в соответствии с уровнем инфляции и ростом зарплат в Украине. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 89-83. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
195 СВЕРЛОВИЧ, О., Киевский районный суд г. Харькова, Ucraina Правовые и организационные начала обеспечения статуса мигрантов в Украине. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 86-84. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
196 СВИДЕРСКИЙ, А., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Применение в Национальном Научном Центре «Институт Судебных Экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса» программного комплекса «ТАSOLVER» при исследовании обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, произошедших в условиях ограниченной обзорности. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 181-179. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
197 SVINTSYTSKIY, A., Служба безопасности Украины, Ucraina Concerning certain provisions of the status of expert in criminal proceedings. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 203-199. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
198 ТАРТАСЮК, В., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Гуманистическая сущность правового государства. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 10-11(346-347), 86-81. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
199 TELICHKAN, Y., Межрегиональная академия управления персоналом, Киев, Ucraina Analysis of ukrainian legislation on implementing good governance by EU local and regional democracy standards.. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 4-5(340-341), 51-47. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
200 ТЕРНУЩАК, М., ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ucraina Реализация публичного интереса в административно-процессуальных отношениях. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2(338), 58-55. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
201 TIMOFEYEVA, L., Academia Juridică din Odessa, Ucraina Criminal liability for violation discipline by prisoners and provision of the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 1/2(337), 98-95. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
202 ЗАКОВЫРКО, О., Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina, ТУМОЯН, Н., Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Ucraina Выявление некоторых признаков вскрытия, повторной установки и замены номера индикаторных пломб «постсил». Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 108-102. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
203 ЦУВИНА, Т., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого/Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Ucraina Проблема чрезмерного формализма и право на доступ к суду в гражданском судопроизводстве в контексте принципа верховенства права. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 94-90. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
204 ВАРЛАХОВ, В., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Участие специалиста при осмотре места дорожно-транспортного происшествия, расследуемого на территории Украины. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 52-50. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
205 ВАТРАС, В., Universitatea de Administrare și Drept din Hmelnițc, Ucraina К вопросу о месте правовой доктрины в системе источников семейного права. Legea şi Viaţa. 2020, nr. 2/2(338), 33-29. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
206 VOLCHKEVICH, O., Академия МВД Республики Беларусь, Belarus Theory and practice of constitutional legal regulation of citizenship of the Republic of Belarus and the Republic of Moldova.. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 11-12(359-360), 61-59. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
207 ZAIATS, R., Львовский университет бизнеса и права, Ucraina Development of the general criteria of assessment of the demolition of the light industry during in the forensi examination. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.II), 221-214. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.
208 ЗАВДОВЬЕВА, И., Centrul Științific Național „Institutul de Expertiză Criminalistică numit după adv. Prof. M.S. Bocarius, Ucraina Ошибки в судебно-экспертной деятельности, их виды и влияние на правосудие. Legea şi Viaţa. 2021, nr. 1(SVol.I), 101-97. ISSN 2587-4365 ISSNe 2587-4373.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(361-362) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1_Legea_si_viata_ianuarie-februarie_2022.pdf
Numărul 3-4(363-364) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2_Legea_si_viata_martie-aprilie_2022_eng.pdf
Numărul 1(S) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ed_speciala.pdf
Numărul 5-6(365-366) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Legea_%C8%99i_Via%C8%9Ba_mai-iunie_2022_eng.pdf
Numărul 7-8(367-368) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/legea_si_viata_nr_08_2022.pdf
Numărul 9-10(369-370) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/5_legea_si_viata_nr_09-10_2022.pdf
Numărul 11-12(371-372) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/6_legea_si_viata_nr_11-12_2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: