FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4149

3. Site-ul revistei

http://www.usarb.md/limbaj_context/ro.html

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
AdresaStr. Puskin 38, Bălţi, MD3100, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)23152340, , acosciug@yahoo.com
Webwww.usb.md; https://usarb.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2, 2016 - 100
Nr. 2, 2015 - 50
Nr. 1, 2015 - 100
Nr. 2, 2014 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Coşciug Angela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Redactor şef
2.Romedea Adriana-Gertruda, dr., prof.univ., Membru Comitetul Ştiinţific
3.Oguy Alexander, dr., prof.univ., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича (Ucraina), Membru Comitetul Ştiinţific
4.Bondarenco Ana, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
5.MuloFarenkia Bernard, dr., prof.univ., Universitatea din Cape Breton, Canada (Canada), Membru Comitetul Ştiinţific
6.Kerbrat-Orecchioni Catherine, dr., prof.univ., Université Lumière Lyon 2 (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
7.Lebaud Daniel, prof.univ., Universitatea din Franche-Comte (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
8.Maingueneau Dominique, prof.univ., University of Paris 12 Val-de-Marne (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
9.Măciucă Gina, dr., prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România), Membru Comitetul Ştiinţific
10.Dumbrăveanu Ion, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific - Scopus Author ID - 57204773069
11.Mosenkis Iurii, dr.hab., prof.univ., Membru Comitetul Ştiinţific
12.Badescu Laura, dr., prof.univ., Universitatea din Piteşti (România), Membru Comitetul Ştiinţific
13.Trocan Lelia, dr., prof.univ., Universitatea din Craiova (România), Membru Comitetul Ştiinţific
14.Hoarţă Cărăuşu Luminiţa, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România), Membru Comitetul Ştiinţific
15.Halina Natalia, dr.hab., prof.univ., Алтайский государственный университет, Барнаул (Rusia), Membru Comitetul Ştiinţific
16.Babără Nicanor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
17.Ioana Nicolae, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România), Membru Comitetul Ştiinţific
18.Bachleitner Norbert, dr., prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria), Membru Comitetul Ştiinţific
19.Ardeleanu Sanda-Maria, dr., prof.univ., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România), Membru Comitetul Ştiinţific
20.Antofi Simona, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România), Membru Comitetul Ştiinţific
21.Moirand Sophie, dr., prof.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
22.Wilhelmi Thomas, dr., prof.univ., Universitat Heidelberg (Germania), Membru Comitetul Ştiinţific
23.Variot Estelle, conf.univ., Université d’Aix-Marseille (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
24.Cîşlaru Georgeta, dr., conf.univ., Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Franţa), Membru Comitetul Ştiinţific
25.Kobiakova Irina, dr., conf.univ., Universitatea Lingvistică de Stat din Piatigorsk (Rusia), Membru Comitetul Ştiinţific
26.Ignatiuc Iulia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
27.Brogden LaceMarie, dr., conf.univ., University of Regina, Canada (Canada), Membru Comitetul Ştiinţific
28.Branişte Ludmila, conf.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România), Membru Comitetul Ştiinţific
29.Dragomir Mioara, dr., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi (România), Membru Comitetul Ştiinţific
30.Buk Solomia, dr., conf.univ., Львовский национальный университет имени Ивана Франко (Ucraina), Membru Comitetul Ştiinţific
31.Enciu Valentina, conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
32.Şmatov Valentina, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
33.Gheorghiţă Elena, conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific
34.Carpuhina Victoria, dr.hab., prof.univ., Алтайский государственный университет, Барнаул (Rusia), Membru Comitetul Ştiinţific
35.Bogdan Silvia, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Secretar responsabil
36.Evdochimov Liliana, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Redactor responsabil

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2009

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=941, 2014 - 2034
2.EBSCO, https://www.ebscohost.com/titleLists/ufh-subject.htm, 2010 - 2017
3.INDEX COPERNICUS (IC), http://journals.indexcopernicus.com/Speech+and+Context,p10148,3.html, 2011 - 2017
4.PROQUEST -CSA, http://search.proquest.com/openview/108809374e4d8c4328ab0b0ad8041a98/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1036346, 2011 - 2017
5.Genamics, http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1857-4149, 2013 - 2017
6.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/5868/limbaj-i-context#.WOYRVtSLQrg, 2014 - 2017
7.MLA International Bibliography, http://solutions.cengage.com/gale/database-title-lists/mla_dop.xls, 2013 - 2017
8.ISI - International Scientific Indexing, http://isindexing.com/isi/journals.php?page=530&limit=50, 2013 - 2017
9.InfoBase Index, http://www.infobaseindex.com/journal-accepted.php, 2013 - 2017
10.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4149, 2012 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: