FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

PLURAL. History, Culture, Society

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1462
eISSN: 2345-184X

3. Site-ul revistei

http://plural.upsc.md

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
AdresaIon Creangă Str., 1, Central Building, of. 509 Chişinău, MD-2069, Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22358305, (+373)22358169, plural.journal@upsc.md
Webwww.upsc.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2019 - 150
Nr. 2, 2018 - 150
Nr. 1, 2018 - 150
Nr. 2, 2017 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2013

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 1
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 70%
Engleza - 22%
Franceza - 7%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 90%
Franceza - 10%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-184X, 2017 - 2020
2.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486063, 2016 - 2017
3.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1619, 2017 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bacumenco-Pîrnău Ludmila - Scopus Author ID - 57200092797
2.Bejenaru Luminiţa - Scopus Author ID - 39764506000
3.Ciobanu Larisa - Scopus Author ID - 57205143362
4.Cuşco Andrei - Scopus Author ID - 30867465600
5.Matveev Sergiu - Scopus Author ID - 56806503300
6.Vornic Vladimir - Scopus Author ID - 57202054811

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALEXIANU, M., dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, CURCĂ, R., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, CALINIUC, ?., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Izvoarele sărate din România exploatate în neolitic și eneolitic. O propunere pentru Lista Patrimoniului Mondial. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 242-231. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
2 BALKELIS, T., Lithuanian Institute of History, Lituania Nation-Building, Revolution and the Advance of the Red Army Into Lithuania, 1918-1919. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 97-77. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
3 BÂRCĂ, V., Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, România Câteva observații privind administrarea cetăților dacice din Munții Orăștiei înscrise în Listapatrimoniului mondial UNESCO. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 111-78. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
4 BASU, A., Army Institute of Management, Kolkata, India The role of corporate sectors in preserving archaeological and cultural heritage in India. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 105-97. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
5 MUSTEAŢĂ, S., dr.hab., BEJENARU, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Recenzie. Marc Barbier, L’artisanat de l’os à l’époque Gallo-Romaine. De l’ostéologie à l´archéologie expérimentale,. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 263-259. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
6 BELLING, T., Freie University of Berlin, Germania Antike Grabstörungen auf dem frühmittelalterlichen Gräberfeld Köln-Müngersdorf. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 2, 182-164. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
7 BLASEN, P., University of Lausanne, Elveţia Manuels et programmes pour l’enseignement en langue roumaine de l’histoire et de la géographie nationales roumaines en Roumanie, au Maramureş, en Transylvanie, en Bucovine et en Bessarabie entre 1859 et 1918.   . PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 139-118. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
8 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România The Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972) and Romania. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 31-17. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
9 BROWN, D., Historic England Archive, Marea Britanie, BIBBY, D., State Heritage Service of Baden- Württemberg, Germania A European View of Selecting for Archaeological Archives. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 163-157. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
10 CALAZANS, M., Universidade Federal de Sao Paulo, Brazilia Bonding together the pasts: the mining of lime in Brazilian shell mounds. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 96-85. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
11 CASH, J., Indiana University South Bend, Statele Unite ale Americii Cultural Revival and the Persistence of Identity in Moldova: from the Folkloric Movement to Hospitality. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 1, 91-73. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
12 CEOBANU, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România A Romanian Consul at the Margins of the Russian Empire: Gheorghe Forescu in Ismail (December 1916 – March 1918). PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 76-63. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
13 CHIRICESCU, A., Universitatea „Valahia”, România, România Frontiera Imperiului Roman și UNESCO. Observații pe marginea unui studiu recent apărut. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 230-216. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
14 CIMPOEŞU, D., Academia Româna, România Scurtă istorie critică a relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Moldova (1991-2016). PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 167-156. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
15 CIUTĂ, M., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Cetatea dacică de la Căpâlna (com. Săsciori, jud. Alba). După 19 ani… UNESCO. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 169-150. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
16 COZMA, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Monitorizarea mass-mediei privind patrimoniul mondial din România. Considerații preliminare. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 205-196. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
17 CRĂCIUNESCU, A., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București, România Autenticitatea – un factor neabordat de legislaţia internă, dar determinant în evaluarea UNESCO. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 62-41. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
18 CULICIU, C., Universitatea din Oradea, România Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu reflectat în marcarea unor sărbători naționale și internaționale. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 155-140. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
19 CURTA, F., University of Florida, Statele Unite ale Americii Monede, castre şi schimburi comerciale în peninsula Balcanică (sec. VI – începutul sec. VII) . PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 26-5. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
20 DASZKIEWICZ, M., Freie University of Berlin, Germania, MEYER, M., Freie University of Berlin, Germania, MUNTEANU, O., IARMULSCHI, V., dr. Pottery found at the Horodca Mică and Ulmu Iron Age settlements – results of archaeoceramological analysis. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 2, 74-32. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
21 DOBRE, L., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Arheologie subacvatică în România: competență, siguranță și legalitate în scufundarea arheologică. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 119-106. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
22 DZYADEVYCH , T., University of Illinois, Statele Unite ale Americii Rape in World War II film: comparing narrations. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 94-81. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
23 GLIGOR, M., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România Precucuteni-type ceramic artefacts from Transylvania (Romania). PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 189-164. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
24 ГУСЕЙНОВА, С., Humboldt University in Berlin, Germania «Двусмысленная» идентичность: ислам в учебниках «человек и общество» и история Азербайджана. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 1, 28-5. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
25 IHRIG, S., University of Haifa, Israel Transnational and entangled histories of National Socialism? The Turkish dimension of German interwar . PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 45-27. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
26 IONICĂ, P., Academia Româna, România Patrimoniul UNESCO – himeră, panaceu sau formă de normalitate?. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 195-185. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
27 IVANAUSKAS, V., Lithuanian Institute of History, Lituania The Centenary of Lithuania’s Independence: National Mobilization and Democracy Development throughout Modern Lithuanian History. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 117-98. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
28 LEGNER, M., Uppsala University, Suedia Securitizing the past: a discussion on the connections between heritage and security. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 23-5. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
29 MARTENS, J., Museum of Cultural History of Oslo, Norvegia Settlement Archaeology in Southern Scandinavia. Preconditions and Prospecting Methods. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 2, 198-183. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
30 МАРУТЯН , А., National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Armenia Как помнят Великую Отечественную в Армении: некоторые наблюдения. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 105-95. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
31 MICHAŁOWSKI, A., Wydział Historyczny UAM Poznań, Instytut Archeologii, Polonia, TESKA, M., Wydział Historyczny UAM Poznań, Instytut Archeologii, Polonia Formation of the younger Pre-Roman Iron Age cultural model in Wielkopolska. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 2, 100-75. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
32 MUSSO, S., University of Genoa, Italia Challenges, competences, professions for the built heritage conservation in the contemporary world. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 16-5. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
33 NEMETI, S., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Recenzie Despre dezastre arheologice în SUA și patrimoniul românesc Darby C. STAPP, Julia G. LONGENECKER, Avoiding Archaeological Disasters. A Risk Management Approach. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 268-264. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
34 OPRIŞ, I., dr., Muzeul Naţional de Istorie a României, România Înscrierea siturilor românești în Lista patrimoniului mondial. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 40-32. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
35 PEȚAN, A., Institutul de Arheologie Iasi, România Cetățile dacice din Munții Orăștiei. Probleme actuale și perspective. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 149-112. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
36 RAUCHFUß, B., Freie University of Berlin, Germania, HOPPNER, F., Freie University of Berlin, Germania Die Tierknochenfunde von zwei Siedlungsplätzen der vorrömischen Eisenzeit bei Groß Luckow, Lkr. Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 2, 236-199. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
37 REHKLAU, I., Seminars Simulations Consulting (SSC) Europe, Viena, Austria Sommerschule „Die politische Dimension sozialer Arbeit - Die Republik Moldau und Ukraine in der Östlichen Partnerschaft“. PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 273-269. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
38 РУМЯНЦЕВ, С., Humboldt University in Berlin, Germania Как рассказывают национальную историю детям в Азербайджане. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 1, 72-51. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
39 SANDLE, M., King´s University College, Edmonton, Canada, CAŞU, I., dr. Leonid Brezhnev in Moldavia, 1950-52: the making of a GenSek?. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 139-106. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
40 SCHAFFER, S., Universitatea din Goettingen, Germania Frozen Conflicts und die Östliche Partnerschaft in Moldau und der Ukraine. Staatliche Pädagogische Universität „Ion Creanga“, 24. – 30. Juli 2016.. PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 263-259. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
41 STROBEL, M., Institutul de Arheologie din Germania, Germania Problems and perspectives of archaeological heritage management in intensively used agricultural landscapes – best-practice models from Saxony (Germany). PLURAL. History, Culture, Society. 2017, nr. 1, 84-71. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
42 VAIDA, E., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București, România, BURNICHIOIU, I., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România Societate civilă și patrimoniu cultural în România.Proiectul „Ambulanța pentru monumente”. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 215-206. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
43 VIOLA, L., University of Toronto, Canada Plutopia: Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Disasters (New York and London: Oxford University Press, 2013 . PLURAL. History, Culture, Society. 2016, nr. 2, 230-229. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Plural_1_2018.pdf
Numărul 2, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Plural_2_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: