FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

PLURAL. History, Culture, Society

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1462
eISSN: 2345-184X

3. Site-ul revistei

http://plural.upsc.md

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
AdresaIon Creangă Str., 1, Central Building, of. 509 Chişinău, MD-2069, Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22358305, (+373)22358169, plural.journal@upsc.md
Webwww.upsc.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2021 - 150
Nr. 2, 2020 - 150
Nr. 1, 2020 - 150
Nr. 2, 2019 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2013

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 11%
Engleza - 89%
RezumateRomana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=9235, 2020 - 2034
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-184X, 2017 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-184X, 2016 - 2033
4.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100944137, 2019 - 2033
5.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65035, 2019 - 2033
6.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486063, 2016 - 2017
7.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1619, 2017 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Băţ Mihail - Scopus Author ID - 57219012278
2.Boda Gherghina - Scopus Author ID - 57189047727
3.Cuşco Andrei - Scopus Author ID - 30867465600
4.Daszkiewicz Małgorzata - Scopus Author ID - 26036248000
5.Iarmulschi Vasile - Scopus Author ID - 57192294998
6.Michałowski Andrzej - Scopus Author ID - 57200164908
7.Munteanu Octavian - Scopus Author ID - 57219010221
8.Musteaţă Sergiu - Scopus Author ID - 26036215200
9.Negură Petru - Scopus Author ID - 35799998400
10.Puşcaş Cristina Montana - Scopus Author ID - 36648046700
11.Simalcsik Angela - Scopus Author ID - 56543669200
12.Topal Denis - Scopus Author ID - 56528396600
13.Zanoci Aurel - Scopus Author ID - 57217493964

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALEXIANU, M., dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, CURCĂ, R., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, CALINIUC, ?., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Izvoarele sărate din România exploatate în neolitic și eneolitic. O propunere pentru Lista Patrimoniului Mondial. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 242-231. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
2 BALKELIS, T., Lithuanian Institute of History, Lituania Nation-Building, Revolution and the Advance of the Red Army Into Lithuania, 1918-1919. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 97-77. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
3 BÂRCĂ, V., Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, România Notes on the origin and dating of the bone pyxides from the Sarmatian environment between the Don and the Prut. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 155-129. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
4 BASU, A., Army Institute of Management, Kolkata, India Contexts and Concerns for Sustainability of Cultural Heritage Sites of Bishnupur. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 130-120. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
5 BLASEN, P., University of Lausanne, Elveţia Manuels et programmes pour l’enseignement en langue roumaine de l’histoire et de la géographie nationales roumaines en Roumanie, au Maramureş, en Transylvanie, en Bucovine et en Bessarabie entre 1859 et 1918.   . PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 139-118. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
6 BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România One Hundred Years of Protecting the Cultural Heritage: The Lieber Code (1854) – The Hague Convention (1954). PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 16-9. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
7 CAMERON, C., Université de Montréal, Canada Recognizing Associative Values in World Heritage. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 26-17. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
8 CEOBANU, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România A Romanian Consul at the Margins of the Russian Empire: Gheorghe Forescu in Ismail (December 1916 – March 1918). PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 76-63. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
9 CHIRICESCU, A., Universitatea Valahia din Târgoviste, România Who Are the Real Stakeholders of a Nominated UNESCO Site? A Glimpse into the Contextualisation of a Rather Scientific Approach to World Heritage Nominations. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 60-48. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
10 CIUTĂ, M., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România The Dacian Fortress of Căpâlna (Săsciori Commune, Alba County) – In Search of Lost Time (1999–2019). PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 193-174. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
11 COBEN, L., University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Statele Unite ale Americii Building Futures, Saving Pasts – Sustainable Development and Heritage Preservation the SPI Way. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 55-45. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
12 COZMA, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Media Monitoring of the World Heritage Sites in Romania. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 76-66. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
13 CRĂCIUNESCU, A., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București, România To Move and Reconstruct Monuments – Conflicts with Authenticity and Integrity. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 47-27. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
14 DASZKIEWICZ, M., Universitatea liberă din Berlin, Germania, MUNTEANU, O., IARMULSCHI, V., dr. Archaeoceramological analysis of the pottery from Orheiul Vechi and Butuceni-Vest settlements (Poieneşti-Lucaşeuca and Getic cultures). PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 225-190. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
15 GAYNUTDINOVA, A., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Inclusion vs. Exclusion. Overcoming Undemocratic Contextual Issues in Integrating Local Communities into Heritage Management and Conservation. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 17-7. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
16 GĂZDAC, C., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, HUMER, F., Archaeological Park Carnuntum, Austria From Ruins to Living History in a Roman Metropolis on the Danube. The Archaeological Park Carnuntum – European Heritage Label Award. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 106-61. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
17 GHEORGHIU, D., Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România, ȘTEFAN, L. Immersing into the Past: An Augmented Reality Method to Link Tangible and Intangible Heritage. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 102-91. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
18 GHERCĂ, I., Liceul Teoretic “Bogdan Vodă”, Hălăuceşti jud. Iași, România Preotul Anton Gabor şi rolul său în înfiinţarea Institutului Presa Bună. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, 42-34. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
19 GRYBKAUSKAS, S., Lithuanian Institute of History, Lituania In memoriam. Vilius Ivanauskas (26.08.1979 – 08.11.2018). PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, 177-173. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
20 IONICĂ, P., Academia Româna, România Patrimoniul UNESCO – himeră, panaceu sau formă de normalitate?. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 195-185. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
21 IVANAUSKAS, V., Lithuanian Institute of History, Lituania The Centenary of Lithuania’s Independence: National Mobilization and Democracy Development throughout Modern Lithuanian History. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 1, 117-98. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
22 MARTENS, J., Museum of Cultural History of Oslo, Norvegia From Ultima Thule to the Hellespont – Some remarks on the bone points of the Iron Age. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 52-43. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
23 MARTINEZ FERNANDEZ, A., Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg, Germania Old Havana and the Impact of World Heritage in the Local Community: Gentrification, Inequality and Dissociation. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 29-18. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
24 MICHAŁOWSKI, A., Adam Mickiewicz University in Poznan, Polonia, NIEBIESZCZAŃSKI, J., Adam Mickiewicz University in Poznan, Polonia, TESKA, M., Adam Mickiewicz University in Poznan, Polonia, KACZMARSKA, P., Adam Mickiewicz University in Poznan, Polonia Non-invasive magnetometric prospection in forested area: the case study of Mirosław site 37 in Northwestern Poland. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 167-156. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
25 MOUDOPOULOS ATHANASIOU, F., Université de Sheffield, Marea Britanie Woodland Values in Zagori, NW Greece (19th–21st Century): Between Heritage and History. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 119-103. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
26 MUSSO, S., University of Genoa, Italia Challenges, competences, professions for the built heritage conservation in the contemporary world. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 16-5. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
27 OPRIŞ, I., dr., Muzeul Naţional de Istorie a României, România Înscrierea siturilor românești în Lista patrimoniului mondial. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 40-32. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
28 PEȚAN, A., Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași, România The World Heritage Convention and Romania. Case Study: the Dacian Fortresses of the Orăștie Mountains. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 1, 149-107. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
29 PETRAUSKAS, O., Академия экономических наук Украины, Ucraina, AVRAMENKO, M., Академия экономических наук Украины, Ucraina The settlement Komariv – glass-production centre in the European Barbaricum: a cultural and natural environment. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 91-68. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
30 PURDEA, C., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România Recenzie. Ioan OPRIȘ, Patrimoniul cultural național între lege și fărădelege, București,  Editura Stefadina, 2018, 149 p.. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, 185-178. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
31 PUŞCAŞ, C., Terra Analitic SRL, Alba Iulia, România, FERENCZ, I., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România, STREMȚAN, C., Teledyne Photon Machines, Bozeman, Montana, Statele Unite ale Americii, TĂMAȘ, T., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, CĂSĂLEAN, A., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România The amazing architecture of the Dacians. Few thoughts concerning the use of mortars based on new analyses. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 67-53. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
32 RUSU, D., Asociația B.A.C.U. (Birou pentru Artă și Cercetare Urbană) , România An Analysis of Socialist Modernist Heritage in Romania and the Republic of Moldova through Case Studies: Utilitarian Buildings and Industrial Facilities. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 141-131. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
33 SARCINELLI, U., Universitaet Koblenz-Landau, Germania 500 de ani de la Reforma Protestantă – semnificația pentru societatea și democrația germană. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, 17-5. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
34 BĂŢ, M., SIMALCSIK, A., “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy , România, ZANOCI, A., dr. A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / ”Dealul Mănăstirii”: archaeological data and anthropological analysis. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 42-11. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
35 SPÂNU, D., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, România Fibulae with Canid Protome (Tierkopffibeln) in Romania. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 2, 128-111. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
36 STEWART, J., Peterson Institute for International Economics, Statele Unite ale Americii Launching Agricultural Land Reform in Republic of Moldova. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, 138-131. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
37 URSU, V., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Școala Română din Paris (Fontenay-aux-Roses) – file semnificative din istoria unei instituții românești dispărute în negura timpului. PLURAL. History, Culture, Society. 2019, nr. 1, 33-18. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
38 VAIDA, E., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București, România, BURNICHIOIU, I., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România Societate civilă și patrimoniu cultural în România.Proiectul „Ambulanța pentru monumente”. PLURAL. History, Culture, Society. 2018, nr. 2, 215-206. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.
39 ZBUCHEA, A., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, România World Heritage Sites, Local Communities and Tourists. PLURAL. History, Culture, Society. 2020, nr. 2, 90-77. ISSN 2345-1462 ISSNe 2345-184X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Plural_1_2020_0.pdf
Numărul 2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Plural_2_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: