FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revistă de știinţe socioumane

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X

3. Site-ul revistei

https://upsc.md/ro/cercetare/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
AdresaChişinău, str. Ion Creangă 1, blocul 1, etajul 2, Catedra de limbă română și filologie clasică 060-17-22-77 Ion
Telefon / fax / e-mail(+373)22358127, (+373)69220623, socioumane@upsc.md
Webwww.upsc.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(42), 2019 - 100
Nr. 1(41), 2019 - 100
Nr. 3(40), 2018 - 100
Nr. 2(39), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Chicuş Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
2.Namigean Gina
3.Branişte Ludmila, conf.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
4.Gogu Tamara, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
5.Perjan Carolina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
6.Sadovei Larisa, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Topor Gabriela, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
8.Vatavu Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
9.Musteaţă Sergiu, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
10.Şleahtiţchi Mihail, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
11.Cojocaru Vasile, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
12.Caproşu Ioan, (Republica Moldova)
13.Vitcu Dumitru, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi (România)
14.Zgardan-Crudu Aliona, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
15.Racu Igor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
16.Dumbrăveanu Roza, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 3apărute: 3
2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 7%
Romana - 86%
Engleza - 2%
Italiana - 5%
RezumateRusa - 10%
Romana - 90%
Engleza - 90%
Franceza - 5%
Italiana - 5%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AKMOLLA, G., Uniunea Scriitorilor din România, România Surghiunul poporului meu. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 3(40), 35-29. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
2 БРАТАНИЧ, А., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 2(39), 45-37. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
3 COPCEA, F., dr., Universitatea Tehnică din Timişoara, România Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 2(33), 43-36. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
4 DUMITRU, A., Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Constanţa, România O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 3(40), 41-36. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
5 ДЗУС, С., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 2(39), 60-51. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
6 GAVRILIŢĂ, L., dr., Liceul de Arte „Ferdinand I”, Bacău, România Model pedagogic de formare a culturii etnoartistice la elevi prin manifestări ale teatrului popular. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 3(34), 55-47. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
7 GVOZDII, S., Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 1(32), 73-64. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
8 KOLUMBET, A., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina Теоретико-методические основы структурного содержания точности и основные подходы к методике ее развития. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 2(33), 57-50. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
9 POSTOIAN, T., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Державно-приватне партнерство як умова практичної підготовки майбутніх галузевих фахівців на засадах кластеризації. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 1(32), 15-7. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
10 ŢZINŞEN, H., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Ucraina Современная система образования в КНР. Revistă de știinţe socioumane. 2016, nr. 1(32), 44-40. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
11 ВОЙТОВСЬКА, О., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Мetodological approaches in professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education. Revistă de știinţe socioumane. 2017, nr. 2(36), 16-7. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(38) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SSU_1_38_2018%20%281%29.pdf
Numărul 2(39) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SSU_2_39_2018.pdf
Numărul 3(40) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_SSU_3_40_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: