FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revistă de știinţe socioumane

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X

3. Site-ul revistei

https://socioumane.upsc.md/ro/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
AdresaChişinău, str. Ion Creangă 1, blocul 1, etajul 2, Catedra de limbă română și filologie clasică 060-17-22-77 Ion
Telefon / fax / e-mail(+373)22358127, (+373)69220623, socioumane@upsc.md
Webwww.upsc.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(48), 2021 - 100
Nr. 1(47), 2021 - 100
Nr. 3(46), 2020 - 100
Nr. 2(45), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Chicuş Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
2.Namigean Gina
3.Branişte Ludmila, conf.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
4.Gogu Tamara, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
5.Perjan Carolina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
6.Sadovei Larisa, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Topor Gabriela, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
8.Vatavu Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
9.Musteaţă Sergiu, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 26036215200
10.Şleahtiţchi Mihail, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
11.Cojocaru Vasile, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
12.Caproşu Ioan, (Republica Moldova)
13.Vitcu Dumitru, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi (România)
14.Zgardan-Crudu Aliona, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
15.Racu Igor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
16.Dumbrăveanu Roza, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15062434000

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 16%
Romana - 72%
Engleza - 13%
RezumateRusa - 16%
Romana - 84%
Engleza - 97%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-330X, 2020 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-330X, 2017 - 2033
3.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63985, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Corcinschi Nina - Scopus Author ID - 57202866427
2.Dumbrăveanu Roza - Scopus Author ID - 15062434000
3.Pavel Vasile - Scopus Author ID - 57218608507, Scopus Author ID - 57222668416

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AKMOLLA, G., Uniunea Scriitorilor din România, România Surghiunul poporului meu. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 3(40), 35-29. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
2 БАГНО, Ю., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 25-17. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
3 БРАТАНИЧ, А., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 2(39), 45-37. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
4 DUMITRU, A., Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Constanţa, România O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 3(40), 41-36. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
5 ДЗУС, С., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования. Revistă de știinţe socioumane. 2018, nr. 2(39), 60-51. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
6 ГАЛЬЧИНСКАЯ, О., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina, ВАСИЛЬЕВА, Е., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina, ПАШКЕВИЧ, К., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina Использование техники плетения из природных материалов в искусстве ленд-арт. Revistă de știinţe socioumane. 2020, nr. 1(44), 106-95. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
7 ХАТЛАС, Е., Adam Mickiewicz University in Poznan, Polonia Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке). Revistă de știinţe socioumane. 2020, nr. 3(46), 36-28. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
8 ХМЕЛЬНИЦКАЯ, Е., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina, ТКАЧЕНКО, Л., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Гуманистические ценности в педагогической концепции Василия Сухомлинского: опыт и ориентиры. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 83-75. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
9 KOZIOŁ, D., Academia „Andrzej Frycz Modrzewski”, Cracovia, Polonia, SWIECH, W., Academia „Andrzej Frycz Modrzewski”, Cracovia, Polonia The definition of disability – The United Nations and Polish legislation. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 102-92. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
10 МОГА, Н., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Специальные средства коррекционного физического воспитания для детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных нарушений. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 3(43), 46-35. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
11 ОНИЩЕНКО, Н., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina, ЛИХОВИД, Е., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Особенности подготовки будущих учителей к национально-патриотическому воспитанию украинской молодежи. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 92-84. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
12 ПОДБОРСКИЙ, Ю., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс бщеобразовательной школы: историко-методический аспект. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 43-36. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
13 ПОМИЛУЙКО, В., Компания «Get Win», Ucraina Психологический анализ и сущность понятия «развитие ключевых компетентностей взрослых». Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 68-57. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
14 SAFRONOVA, O., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina, SHMELIOVA, O., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina, AHLIULLIN, R., Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна, Ucraina Peculiarities of Design of Modern Educational Space of Artistic Direction of Higher Education Institutions. Revistă de știinţe socioumane. 2020, nr. 2(45), 81-71. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
15 САМОЙЛЕНКО, Н., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina, СЕМБРАТ, А., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Особенности системы высшего образования Северной Кореи. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 57-50. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
16 СЕМБРАТ, С., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 35-25. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
17 СЕРГИЙЧУК, Е., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование). Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 16-6. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.
18 ВЕЛИЧКОВСКАЯ, Ю., Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, Ucraina Зарождение идеи антиколониального сопротивления в произведении Семена Дивовича «Разговоръ Великороссіи съ Малороссіею». Revistă de știinţe socioumane. 2020, nr. 2(45), 70-60. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(44) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SSU_1_44_2020.pdf
Numărul 2(45) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/cer_pub_ssu_2_45_2020.pdf
Numărul 3(46) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/cer_pub_ssu_3_46_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: