FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Univers Pedagogic
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
eLIBRARY.RU30 puncte
Research Bible, 2019-01-2030 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 2003-07-0130 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2010-03-1530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1120 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
14 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1114 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Topuzov Oleg, prof., Институт педагогики НАПН Украины (Ucraina)5 puncte
2. Cucoş Constantin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
3. Korostelev Alexandr, dr., prof.univ., Тольяттинский государственный университет (Rusia)5 puncte
4. Maximenco Iurie, prof.univ., Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского (Ucraina)5 puncte
5. Vîscovatova Tatiana, dr.hab., prof.univ., (Ucraina)5 puncte
6. Shkliar Arkadii, prof.univ., Institutul Republican pentru Educație Profesională (Belarus)5 puncte
7. Novruzov Gulu, prof., Институт Проблем Образования (Azerbaijan)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
3 din 27 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
89 puncte
1. Coropceanu Eduard, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100
2. Korostelev Alexandr, dr., prof.univ., Тольяттинский государственный университет (Rusia) - Scopus Author ID - 57205631425
3. Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57003170700
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3127 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
169 autori in ultimii 3 ani, 25 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
30 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
169 autori in ultimii 3 ani, 3 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
14 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.344 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2003-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
19 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (4 din 4)
2020 (4 din 4)
2019 (4 din 4)
2018 (4 din 4)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.349 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 454 puncte