IBN
Закрыть

48Publicaţii

452Descărcări

27448Vizualizări

Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei6Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului4Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului3Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice2Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare1Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 1Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică1Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale1Școala modernă:1Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 1Tehnologii didactice moderne:1Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere1Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova1Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice1Dunărea – Nistru: Anuar 1Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов1Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Ştiinţă, educaţie, cultură 1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Science and education: new approaches and perspectives1
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 4

  Esențe valorice în volumul Scriitori din Basarabia de Daniel Cristea-Enache
Dermenji-Gurgurov Svetlana1 , Grosu Liliana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea competenței profesional-didactice a studenților filologi
Neaga Liliana , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modern trends regarding the reconceptualization of the didactic process in the university space
Dermendzi-Gurgurov Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 4 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principii specifice în formarea competenţei fonologice la studenţi-filologi
Usatîi Larisa , Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Educația interculturală – spațiu formativ pentru educarea valorilor în grupele de studenți alolingvi
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The value-emotional component in the structure of intercultural competence
Tsymbaliuk Elena , Barbăneagră Alexandra , Dermendzi-Gurgurov Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții
Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Usatîi Larisa , Ţap Elena , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa , Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul disciplinelor legate de formarea competenței de cercetare la Facultatea de filologie
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Neaga Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul educației pentru media în dezvoltarea competenței de comunicare interculturală
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Carabet Natalia , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Axe valorice ale segmentării frazei în unele opere literare
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Neaga Liliana , Găluşcă Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Liliana Grosu, Introducere în filologia romanică
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Puncte vulnerabile în eficiența formării inițiale și continue a cadrelor didactice
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Neaga Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele incursiuni privind factorii de declanșare și modalitățile de aplanare a comunicării de criză și conflict
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Aspecte ale modernizării curriculumului axat pe competenţe în contextul reformei învăţământului superior
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Neaga Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Brandingul personal şi profesional intre strategie de autopromovare şi formare continuă a cadrului didactic universitar
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanţa brandingului profesional pentru cariera cadrului didactic universitar
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Puțuntean Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii didactice de eficientizare a formării vorbitorului activ de limba română (alolingv) în context universitar
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Neaga Liliana , Găluşcă Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Inter-, pluri-, transdisciplinaritate în cadrul cursurilor: LRC, fonetica și politici lingvistice
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Viziuni retro- şi prospective ale FPI a filologilor
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Competențele managerului de succes într-o epocă  a modernizării educaționale
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-1398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Consoanele româneşti: modalităţi de predare în grupele de studenţi alolingvi
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul formării profesionale inițiale a studenților filologi (alolingvi) asupra instruirii unui vorbitor cult de limba română
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul sistemului de competenţe asupra formării vorbitorului cult de limba română în grupele de studenţi filologi (alolingvi)
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Găluşcă Lilia , Neaga Liliana
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Rolul simulării didactice în procesul de formare profesională inițială la limba și literatura română
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii didactice de formare a studentului stagiar vorbitor cult de limba română
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Găluşcă Lilia , Neaga Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele modalitați de însușire a verbului românesc de catre studenții straini (turci)
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

  Axarea formării profesionale iniţiale la limba şi literatura română pe fundamente psihopedagogice şi lingvistico-literare
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Blended learning ca o etapă de tranziţie spre implementarea Е-learning-ului în sistemul universitar din Republica Moldova
Miron Oxana , Nedelcu Ana , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eficienţa jocului de rol în procesul de formare pentru cariera didactică a studenţilor filologi
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul competenţei didactice în formarea vorbitorului cult de limba română în grupele universitare (studenţii alolingvi)
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele considerații privind formarea vorbitorului cult de limba româna în grupele de studenți strtini (arabi)
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele consideraţii privind metodologia predării - învăţării limbii române în grupele de studenţi străini
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

  Modelul pedagogic de formare a competenţei didactice a studenţilor filologi – perspectivă de integrare în SEIS
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul competenței pedagogice în formarea profesională inițială a filologului
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semnificaţia teoretico-funcţională a competenţei didactice – premisă a formării profesionale iniţiale eficiente în contextul reformei
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Аspectul stilistico-afectiv al timpurilor în poezia lui M. Eminescu
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 3. 2014. Taraclia. .
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Realizarea practicii pedagogice în cadrul formării profesionale iniţiale: discrepanţe, propuneri, sugestii
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Consideraţii privind motivaţia alegerii profesiei de cadru didactic la specialitatea „limba şi literatura română”
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Formarea profesională iniţială la limba şi literatura română: dificultăţi şi soluţii psihopedagogice
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele consideraţii privind formarea sistemului de competenţe în pregătirea profesorilor de limba şi literatura română
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I. 2012. Cahul. ISBN 978-9975-914-75-8.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Eficienţa strategică a orei de curs pentru formarea competenţelor de specialitate la limba şi literatura română în învăţământul superior
Dermenji-Gurgurov Svetlana12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Planificarea atrategică a activităţii cadrului didactic universitar – factor esenţial în formarea competenţelor de specialitate
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele consideraţii privind curriculum bazat pe competenţe la limba şi literatura română
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 7 / 2011 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 5 January, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Metode şi tehnici creative şi interactive, utilizate în cadrul orelor de seminar, la disciplina: „Fonetica limbii române”
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1. 2010. Cahul. ISBN 978-9975-914-43-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul ludicului în dezvoltarea creativităţii la disciplina limba şi literatura română
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Metodologia realizării orelor de curs la disciplina „fonetica limbii române contemporane”
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 5 / 2009 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 30 December, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 48 of 48