IBN
Закрыть

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


din domeniul "Sociologie"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

15.

14 în Acces deschis, 2 indexate în SCOPUS, 1 indexate în Web of Science


Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Categoria:B
ISSN:2345-1858

Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Categoria:B
ISSN:2587-3695

Economie şi Sociologie
ISSN:1857-4130

Economy and Sociology
Categoria:B+
ISSN:2587-4187

EcoSoEn
Categoria:B
ISSN:2587-344X

International Journal of Educational Development
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/12072
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0738-0593&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0738-0593

Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Categoria:B
ISSN:2345-1424

Legea şi politologia
ISSN:1987-5533

Plural. History, Culture, Society
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100944137
ISSN:2345-1262

Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
ISSN:1957-2294

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:B
ISSN:1857-0461

Revistă de știinţe socioumane
Categoria:Exclusă
ISSN:1857-0119

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
ISSN:1857-2073

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Categoria:B
ISSN:1814-3199

Vector European
Categoria:B
ISSN:2345-1106

 
 

1-15 of 15