FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Dialogica, revista de studii culturale si literatura

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3695
eISSN: 1857-2537

3. Site-ul revistei

http://dialogica.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaBiblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Adresastr. Academiei, nr. 3/2
Telefon / fax / e-mail(+373)22221181, , dialogica.asm@gmail.com
Webwww.hasdeu.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3, 2023 - 50
Nr. 1(S), 2023 - 300
Nr. 2, 2023 - 50
Nr. 1, 2023 - 50

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Grati Aliona, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Republica Moldova), Redactor şef
2.Procop Natalia, dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205561963
3.Sîrbu Ghenadie, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - AEY-8550-2022, Scopus Author ID - 57194191274
4.Şimanschi Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2019

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 3
2020Numere planificate: 1apărute: 3
2021Numere planificate: 1apărute: 3
2022Numere planificate: 1apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 89%
Engleza - 10%
Franceza - 1%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 98%
Bulgara - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=501938, 2021 - 2034-01-31
2.Google Scholar, https://scholar.google.com/citations?hl=ro&authuser=3&user=l5qSCpkAAAAJ, 2021 - 2034-01-31
3.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69654, 2019 - 2034-01-31
4.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-2537, 2021 - 2034
5.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/24632/dialogica-cultural-studies-and-literature-journal, 2019 - 2033
6.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2469, 2019 - 2033
7.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/1857-2537, 2011 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arapu Valentin - Scopus Author ID - 57216752829
2.Cojocaru Ludmila D. - Scopus Author ID - 57198286619
3.Condraticova Liliana - Scopus Author ID - 57190371582
4.Noroc Larisa - Scopus Author ID - 57368633300
5.Prisac Lidia - Scopus Author ID - 33667890700
6.Procop Natalia - Scopus Author ID - 57205561963
7.Sîrbu Livia - Scopus Author ID - 57202054384
8.Şlapac Mariana - Scopus Author ID - 57200195483
9.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000
10.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SÎRBU, L., BĂLĂNESCU, F., Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, România, VRABIE, D., dr., DEMENTIEVA, D., dr. Abajur pentru o biblioteca. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 145-140. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
2 GRATI, A., dr.hab., BOLDEA, I., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România „Orice revistă de cultură are un rost propedeutic şi paideic, o funcţie formativă, modelatoare”. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1, 12-6. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
3 BOTÎLCĂ, C., Universitatea din Bucureşti, România Reinterpreting the tale of La Loba to discover another anima. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 42-35. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
4 BRANIŞTE, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Construcții ale memoriei. Practici memoriale la Vasile Alecsandri. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 50-43. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
5 CIOBANU, C., dr.hab., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti, România Manuscrise de lux din vremea lui Neagoe Basarab. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 3, 51-45. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
6 CIURUNGA, A., Uniunea Scriitorilor din România, România „Eu așa te văd...” Din corespondența lui Andrei Ciurunga cu Lilia Popovici. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 3, 141-138. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
7 COMAN, C., Colegiul Național Pedagogic ,,Spiru Haret”, Buzău, România Alexandru Marghiloman – model de sacrificiu politic asumat. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 110-104. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
8 DRĂGULĂNESCU, A., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Regele Mihai și Basarabia. O poveste uitată de neuitat. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 3, 133-129. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
9 DUMITRAȘCU, L., Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, România Orașul Constanța văzut prin pana contemporanilor sfârșitului de secol XIX. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 3, 119-112. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
10 GERUS, L., Институт народоведения НАН Украины, Львов, Ucraina Cultural Heritage in the Educational Practice of the School Museum (on the Example of the Museum of the History of the Village of Pogorilivka in Ukraine). Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 2, 62-58. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
11 GHEORGHE, V., Comitetul Român pentru istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii, România Din istoria patrimoniului municipiului Buzău. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 2, 98-88. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
12 HAŞEGAN, T., Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași, România Salonul artiştilor mobilizaţi, Iaşi – Chişinău, ianuarie 1918. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 102-97. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
13 IONESCU, A., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti, România Tudor Zbârnea – între mitic și mistic. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 3, 137-134. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
14 KULAVKOVA, K., Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia Syncretic Interpretation of the Poem “Prince Marko’s Church” by Blaže Koneski. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 2, 24-12. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
15 MARCHIDAN, C., Muzeul Naţional al Ţăranului Român, România Restaurare ascunsă sau partea nevăzută a lucrurilor. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 56-51. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
16 MUNTEAN, D., Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, România Alternative culturale urbane. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 1, 113-106. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
17 NEAGU, C., Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, România Interferențe ale omului politic buzoian, Alexandru Marghiloman, cu mediul bisericesc ortodox și militar, în contextul actului istoric sfânt al Unirii Basarabiei cu România. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 122-117. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
18 NICOARĂ, M., Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău, România Aniversarea Unirii Basarabiei. Discursul rostit de Alexandru Marghiloman la banchetul de la Athenee Palace. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 59-50. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
19 NICOLESCU, V., Muzeul Judeţean Buzău, România Scurt istoric al familiei Marghiloman. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 34-29. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
20 PARAIPAN, O., Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, România Centrul cultural și educațional „Alexandru Marghiloman”. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 178-169. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
21 PIRCĂ, L., Colegiul National Octavian Goga, România Dimensiunea religioasă a liricii lui Octavian Goga. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 1, 29-26. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
22 IONIŢĂ, V., Firma „Conrest”, Suceava , România, AXINTE, L., Muzeul Național al Bucovinei, Suceava, România, POP, R., Direcția Județeană pentru Cultură Iași, România Restoration of a traditional indian instrument – Araswati Vina. An interdisciplinary approach. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 2, 68-55. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
23 PRISACARU, D., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Alexandru Marghiloman – ,,Mantaua de vreme rea” a establishement-ului politic românesc în anii 1916–1918. Repere. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 93-88. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
24 ROTARU, J., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România Regele Ferdinand I, Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 82-72. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
25 SCURTU, I., Academia Oamenilor de Știință din România, România Sfatul Ţării, Alexandru Marghiloman şi Unirea Basarabiei cu România. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 71-60. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
26 SPÂNU, A., Universitatea din Bucureşti, România Relațiile dintre Alexandru Marghiloman și Ottokar Czernin la începutul Primului Război Mondial (iulie 1914–iunie 1915). Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 103-99. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
27 STRĂUŢIU, E., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Artă și societate în Sibiul modern. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 121-111. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
28 TĂNASE, M., Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”, Sibiu, România Alexandru Marghiloman şi Alexandru Averescu în ecuaţia făuririi României Mari. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 98-94. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
29 VASILIU, D., Necunoscută, România, România CIRCO[stanze]. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 127-122. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
30 VLAD, C., Biblioteca Maia, jud. Ialomiţa, România Alexandru Marghiloman – problema agrară, problema electorală. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 1(S), 127-123. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
31 VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România Biodeteriorarea picturii murale de la biserica Adormirea Maicii Domnului, Căușeni, Republica Moldova. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2022, nr. 3, 56-52. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_nr_10_site.pdf
Numărul 1(S) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_nr%2B10_supliment_tipar_compressed.pdf
Numărul 2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_nr_2_2022.pdf
Numărul 3, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/dialogica_nr.%203%202022%20site.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: