FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Economy and Sociology

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-4187
eISSN: 2587-4195

3. Site-ul revistei

https://es.ince.md/index.php/Economy_and_Sociology/issue/archive

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Naţional de Cercetări Economice
AdresaIon Creanga Street, 45, mun. Chisinau, MD-2064
Telefon / fax / e-mail(+373)22501130, , incemd.redactie.es@gmail.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2023 - 100
Nr. 1, 2023 - 100
Nr. 2, 2022 - 100
Nr. 1, 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Stratan Alexandru, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 55323256400
2.Gagauz Olga, dr.hab., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57202750526
3.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
4.Grings Michael, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg (Germania)
5.Chivu Luminiţa, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române (România) - Scopus Author ID - 55485139900
6.Şavga Larisa, dr.hab., prof.univ., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57207845552
7.Vasa Laszlo, Institute for Foreign Affairs and Trade (Ungaria)
8.Resl Thomas, Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain Research, Vienna (Austria)
9.Welter Friederike, Universitatea Siegen (Germania)
10.Migliaccio Guido, University of Sannio in Benevento (Italia)
11.Bopieva Jamila, University of Economics, Finance and International Trade, Kazakhstan (Kazahstan)
12.Valiyev Vilayat, Institute for Scientific Research on Economic Reforms, Azerbaijan (Azerbaijan)
13.Viehe Karl William, University of Washington (Statele Unite ale Americii)
14.Kucera Tomas, Univerzita Karlova v Praze (Cehia)
15.Masahiko Gemma, Universitatea Waseda, Japonia (Japonia)
16.Papaphilippou Apostolos, Four Assist Development Consulting (Grecia)
17.Suhendra Euphrasia Susy, Four Assist Development Consulting (Grecia)
18.Nikolov Dimitre, Institute of Agricultural Economics, Sofia (Bulgaria)
19.Pirojcov Serghei, Академия экономических наук Украины (Ucraina)
20.Belousova Svetlana, Международный университет бизнеса и права (Ucraina)
21.Roşca Dorina, dr., Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris (Franţa)
22.Kowalski Andrzej, Институт экономики сельского хозяйства и продовольствия (Polonia)
23.Dinga Emil, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română (România)
24.Dluhopolskyi Oleksandr, Тернопольский национальный экономический университет (Ucraina)
25.Perciun Rodica, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57222961760
26.Timuş Angela, dr., conf.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58553902600
27.Malcoci Ludmila, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)
28.Mocanu Victor, dr., conf.cerc., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211479205
29.Cheianu-Andrei Diana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2019

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2021Numere planificate: 1apărute: 1
2022Numere planificate: 1apărute: 2
2023Numere planificate: 1apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRusa - 50%
Romana - 50%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-4195

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Buciuceanu-Vrabie Mariana - Scopus Author ID - 57234664200
2.Copăceanu Cristina - Scopus Author ID - 57218202647
3.Crivenco Andrei - Scopus Author ID - 56525318600
4.Gagauz Olga - Scopus Author ID - 57202750526
5.Grigoraş Ecaterina - Scopus Author ID - 57210292214
6.Gutium Tatiana - Scopus Author ID - 55769213600
7.Ianioglo Alina - Scopus Author ID - 57194330981
8.Lucaşenco Eugenia - Scopus Author ID - 57325985300
9.Pahomii Irina - Scopus Author ID - 57217104444
10.Penina Olga - Web of Science ResearcherID - AAP-4946-2020, Scopus Author ID - 37862005100
11.Slav Maxim - Scopus Author ID - 57226795702
12.Ştîrba Vitalie - Scopus Author ID - 57221497014
13.Stratan Alexandru - Scopus Author ID - 55323256400
14.Tabac Tatiana - Scopus Author ID - 57217099454

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BATOVA, N., Институт экономики НАНБ, Belarus, TOCHITSKAYA, I., Институт экономики НАНБ, Belarus, ŞERSUNOVICI, E., Институт экономики НАНБ, Belarus Circular economy in Belarus: vision and prospects (survey results). Economy and Sociology. 2021, nr. 2, 57-45. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
2 BUKHOVETS, T., Белорусский государственный экономический университет, Belarus Methodological problems of assessing the effectiveness of public administration of socio-economic development. Economy and Sociology. 2023, nr. 2, 44-33. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
3 CARACENTEV, S., dr., The London School of Economics and Political Science, Marea Britanie, Marea Britanie The ‘goods’ conundrum: the question of value in moldovan transnational parcel-sending practices. Economy and Sociology. 2023, nr. 2, 32-24. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
4 DRĂGAN, C., Școala de Studii Avansate a Academiei Române, România Cost generated by domestic violence during the COVID 19 pandemic. Economy and Sociology. 2021, nr. 2, 120-103. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
5 GUTIUM, T., dr., GOJAEVA, E., Azerbaijan State Economic University, Baku, Azerbaijan Determinants of unmet healthcare needs in the European Union countries. Economy and Sociology. 2023, nr. 2, 56-45. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
6 HERZFELD, T., Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, Germania, LUCAŞENCO, E., ZVYAGINTSEV, D., FAO Regional Office for Europe and Central Asia (REU), Ungaria Agricultural policy development in Moldova over one decade: recent estimates and an outlook towards EU accession. Economy and Sociology. 2022, nr. 2, 21-7. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
7 HOLUBEU, S., ГНУ „Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси“, Belarus, SUHAK, V., The Belarusian-Chinese Research Center “One Belt - One Road” of the Center for System Analysis and Strategic Research of the National Academy of Sciences of Belarus, Belarus, AVSYUK, A., Institutul de Economie al Academiei Naţionale din Belarus, Belarus Export of tourist services of Belarus to China. Economy and Sociology. 2022, nr. 2, 106-96. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
8 KOTZEVA, T., Institute for Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, MINEVA, K., Burgas Free University, Bulgaria Family support services for vulnerable families in bulgaria: barriers and challenges. Economy and Sociology. 2023, nr. 1, 120-109. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
9 KURYLO, I., Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Ucraina Tendencies of mortality and life expectancy in Ukraine before the Russian full scale military invasion. Economy and Sociology. 2022, nr. 1, 71-58. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
10 MELCHIONDA, M., National Institute for Social Security, Italia Smart city policy between institutions and citizens: the perspective of the city of Milan. Economy and Sociology. 2023, nr. 2, 23-16. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
11 MIGLIACCIO, G., University of Sannio in Benevento, Italia, CALVANESE, M., University of Sannio in Benevento, Italia The economic and financial performance of tour operators in Italy, France and Spain: some comparative evidence. Economy and Sociology. 2023, nr. 2, 15-4. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
12 MUSEYIBOV, A., Azerbaijan State Economic University, Baku, Azerbaijan, SATIJI, A., Azerbaijan State Economic University, Baku, Azerbaijan Financing trends of trade and logistics sector in developing countries: the case of Azerbaijan. Economy and Sociology. 2023, nr. 2, 107-97. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
13 PAPAPHILIPPOU, A., Universitatea Cambridge, Regatul Unit An auto-regressive integrated moving average model of inflation in Moldova with some observations on the inflation outlook. Economy and Sociology. 2022, nr. 1, 27-18. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
14 ROSENBERG, R., Avenir Health, Statele Unite ale Americii, BIETSCH, K., Avenir Health, Statele Unite ale Americii, SONNEVELDT, E., Avenir Health, Statele Unite ale Americii Infertility in Moldova: evidence from the generations and gender survey. Economy and Sociology. 2022, nr. 2, 51-34. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
15 SHOVKUN, I., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina Structural change and economic growth in Ukraine. Economy and Sociology. 2021, nr. 2, 69-58. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
16 TSETSIARYNETS, T., Белорусский государственный аграрный технический университет, Belarus Efficiency of operation of agrarian human capital. Economy and Sociology. 2022, nr. 1, 45-36. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.
17 CLICHICI, D., dr., ZELDEA, C., Institutul de Economie Mondială, România The resilience of Central and Eastern European banking systems during the COVID-19 crisis. Economy and Sociology. 2021, nr. 2, 29-20. ISSN 2587-4187 ISSNe 2587-4195.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ES_1_2023.pdf
Numărul 2, 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/nr.2.2023.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: