FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
HEIN ONLINE, 2020-03-0130 puncte
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)30 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing)30 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2016-03-2830 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2020-08-0530 puncte
CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), 2018-03-0130 puncte
OAJI, 2015-03-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
33 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1133 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Cornea Sergiu, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - GWV-2695-2022 , Scopus Author ID - 56807157900
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
1 din 2 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
400 puncte
1. Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58660289000
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
34 autori in ultimii 3 ani, 14 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
82 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
34 autori in ultimii 3 ani, 2 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
47 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3129 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2015-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
8 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.338 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 700 puncte