FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1858
eISSN: 2345-1890

3. Site-ul revistei

http://jss.usch.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
AdresaPiaţa Independenţei 1, Cahul, MD-3909 Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)29925949, , journal.ss@usch.md
Webwww.usch.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(17), 2023 - 120
Nr. 2(16), 2022 - 120
Nr. 1(15), 2022 - 120
Nr. 2(14), 2021 - 120

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cornea Sergiu, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova), Redactor şef - Web of Science ResearcherID - GWV-2695-2022 , Scopus Author ID - 56807157900
2.Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
3.Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58660289000

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2015

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2
2022Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 17%
Romana - 67%
Engleza - 17%
RezumateRusa - 8%
Romana - 92%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2345-1890, 2016 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1890, 2020 - 2033
3.OAJI, https://oaji.net/journal-detail.html?number=9552, 2020 - 2033
4.ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=504625
5.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2345-1890
6.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2503
7.HEIN ONLINE, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/schulss2020&div=2&id=&page

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cornea Sergiu - Web of Science ResearcherID - GWV-2695-2022 , Scopus Author ID - 56807157900
2.Juc Victor - Scopus Author ID - 58660289000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 GRIDINA, I., Мариупольский государственный университет, Ucraina, BULYK, M., Мариупольский государственный университет, Ucraina Russian-ukrainian war: the way how the "Gray war" in the east of Ukraine turned into a large-scale "black" one. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2022, nr. 1(15), 36-20. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
2 IOSIF, L., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, RADU, O. Integrarea pe piața muncii și accesul persoanelor cu dizabilități la locul de muncă . Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2020, nr. 2(12), 86-79. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
3 KEHINDE, A., Federal University Oye Ekiti, Nigeria, OLUFEMI, A., Federal University Oye Ekiti, Nigeria The guarantee of the right of every citizen to live and work in any part of Nigeria. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2021, nr. 2(14), 86-72. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
4 MOROZ, O., Мариупольский государственный университет, Ucraina National minorities in the cross-border cooperation between Slovenia and Italy. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2020, nr. 2(12), 50-40. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
5 MUCEA, B., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România, MARINA, L., Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România Viitorul unei localități miniere. Cazul Roșia Montană. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2022, nr. 2(16), 16-7. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
6 НАУМОВ, Д., Belarusian State Academy of Communications, Belarus, САВИЦКИЙ, К., OMD OM Group, Rusia Оценка угрозы безопасности человека в период пандемии COVID-19 в интернет-мемах. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2022, nr. 2(16), 44-28. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
7 NEZDOYMINOV, S., Odessa National Economic University, Ucraina, GALASYUK, S., Odessa National Economic University, Ucraina Туристический потенциал одесской области как фактор трансграничного сотрудничества в еврорегионе «Нижний Дунай». Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2020, nr. 2(12), 39-24. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
8 PAHOMENKO, S., Мариупольский государственный университет, Ucraina Рефлексии Латвии на российскую гибридную агрессию в Украине: кейс политики памяти. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2020, nr. 1(11), 47-32. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.
9 TULUŞ, A., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Cauzele războiului din Ucraina din perspectiva nivelurilor de analiză. Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2022, nr. 1(15), 19-7. ISSN 2345-1858 ISSNe 2345-1890.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(15) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BSS%20nr.%201%20%2815%29%2C%202022.pdf
Numărul 2(16) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BSS%20nr.%202%20%2816%29%2C%202022_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: