FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Vector European

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X

3. Site-ul revistei

http://usem.md/md/p/vector-european

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Europene din Moldova
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webhttp://www.usem.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2023 - 200
Nr. 1, 2023 - 200
Nr. 2, 2022 - 200
Nr. 1, 2022 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Sedleţchi Iurie, prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Catan Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57336559800
3.Cuşnir Valerii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM (Republica Moldova)
4.Băieşu Aurel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Burian Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204128316
6.Cuşmir Marcel, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
7.Guceac Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
8.Poalelungi Mihail, dr.hab., conf.univ., Curtea Constituţională a Republicii Moldova (Republica Moldova)
9.Airapetean Artur, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
10.Bichicean Gheorghe, dr., prof.univ., Romanian-German University of Sibiu (România) - Scopus Author ID - 55440334300
11.Samali Serghei, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus) - Scopus Author ID - 57204128316, Scopus Author ID - 7801640845
12.Parmacli Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58097116700
13.Buneci Petre, dr., prof.univ., Universitatea Ecologică din Bucureşti (România)
14.Cozac Iurii, dr., prof.univ., Академия экономических наук Украины (Ucraina)
15.Valeeva Iulia, dr., conf.univ., Казанский кооперативный институт (Rusia) - Scopus Author ID - 56177859800
16.Soroca Larisa, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail (Ucraina)
17.Floroiu Mihai, dr., prof.univ., Universitatea Danubius, Galaţi, România (România) - Scopus Author ID - 57193429898
18.Puşcă Corneliu-Andy, dr., conf.univ., National School of Political Studies and Public Administration (România) - Scopus Author ID - 56272326200
19.Puşcaş Victor, dr., conf.univ., Curtea Constituţională a României (România)
20.Ceban Cristina, dr., conf.cerc., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
21.Şargu Lilia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218208965
22.Cojocaru Aurelia, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova (Republica Moldova)
23.Cojoleancă Bogdan, dr., prof.univ., Seminarul Teologic -Mitropolitul Dosoftei- Suceava (România)
24.Pavalache-Ilie Mariela, dr., prof.univ., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România)
25.Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ., Institutul de Formare Continuă (Republica Moldova)
26.Perjan Carolina, dr., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
27.Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
28.Ţaranu Anatolie, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie (Republica Moldova)
29.Sosna Boris, dr., conf.univ., Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2013

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 3apărute: 2
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 2
2021Numere planificate: 3apărute: 2
2022Numere planificate: 3apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 13%
Romana - 74%
Engleza - 13%
RezumateRusa - 11%
Romana - 83%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1926, 2021 - 2034
2.eLIBRARY.RU, https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=69945, 2021 - 2034
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-358X, 2018 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bahcivanji Ludmila - Scopus Author ID - 58096867600
2.Beniuc Valentin - Scopus Author ID - 57197842376
3.Catan Petru - Scopus Author ID - 57336559800
4.Diacon Maria - Scopus Author ID - 58094978300
5.Juc Victor - Scopus Author ID - 58660289000
6.Kabaha Salam - Scopus Author ID - 57219033572
7.Kalinina Marina - Scopus Author ID - 57681970000
8.Menin Alon - Scopus Author ID - 57564132600
9.Parmacli Dumitru - Scopus Author ID - 58097116700
10.Şargu Lilia - Scopus Author ID - 57218208965
11.Şargu Nicu Constantin - Scopus Author ID - 58554087700
12.Silistraru Nicolae - Scopus Author ID - 57270792500
13.Soroka Larisa - Scopus Author ID - 58097356400
14.Valeeva Iulia - Scopus Author ID - 56177859800

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABRAHAM, P., Universitatea din Bucureşti, România, DIŢA, M., dr. Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți. Vector European. 2021, nr. 2, 146-142. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
2 AVERIN, V., Санк-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет Минздрава РФ, Rusia, LUNGU, V. Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil. Vector European. 2020, nr. 1, 128-122. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
3 ПАРМАКЛИ, Д., dr.hab., БАХЧИВАНЖИ, Л., БАРБИНЯГРА, А., Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina, Ucraina Налогообложение аграрных предприятий: практика Украины и зарубежные тренды. Vector European. 2021, nr. 2, 132-125. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
4 BLAZHEY, I., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina Global aspects of the transnational corporations’environmental activities. Vector European. 2020, nr. 2, 113-108. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
5 КАТУНИНА, Н., Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Rusia, КУРЬЯНОВА, Е., Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Rusia Маркетинговый подход к управлению бизнесом на основе экологических ценностей поколения Z. Vector European. 2020, nr. 1, 107-103. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
6 ČECH, Ľ., Universitatea de Economie din Bratislava, Slovacia The United Kingdom and the European Union and their post-Brexit trade in heavy conventional weapons. Vector European. 2021, nr. 2, 79-76. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
7 COCA, C., Universitatea Tomis din Constanța, România Bullying-ul. Vector European. 2022, nr. 1, 100-94. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
8 TROIAN, V., COZĂRESCU, M., Universitatea din Bucureşti, România Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor. Vector European. 2020, nr. 1, 200-197. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
9 CULIPEI, L., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Abordări teoretice ale conceptului de leadership. Vector European. 2022, nr. 2, 46-42. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
10 DRAHAN, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Banking system of Ukraine: current state and development trends. Vector European. 2020, nr. 2, 122-116. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
11 VIVCHAR, O., Тернопольский национальный экономический университет, Ucraina, GEVKO, V., Верховная Рада Украины, Ucraina, REDKVA, O., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina Investigation of the methodological contexts for systematic assessment of entrepreneurial structures: a safe measurement of the regional approach. Vector European. 2020, nr. 2, 136-129. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
12 GUSEV, A., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, RAILEAN, V. Evaluarea personalului între metodele tradiționale și moderne. Vector European. 2022, nr. 1, 123-117. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
13 КАЛИНИНА, М., Kazan State Power Engineering University , Rusia, ВАЛЕЕВА, Ю., dr., Kazan State Power Engineering University , Rusia Система оценки эффективности цифровых технологий предприятия. Vector European. 2022, nr. 1, 83-80. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
14 KOVALENKO, O., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, YASHCHENKO, L., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, VERBYTSKYI, S., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, PATSERA, N., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina Economic, technical and regulatory aspects of food security amid emergencies. Vector European. 2022, nr. 2, 65-57. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
15 LAVALLEE, S., Université du Québec à Montréal, Canada, ANDON, A. Human resources management. Vector European. 2021, nr. 2, 206-201. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
16 LEVKOVICH, L., Shaanan College, Ministry of Education, Israel Applied models for developing worldwide internationalism, competitiveness and human capital trade (the case of Singapore & Finland). Vector European. 2022, nr. 2, 69-65. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
17 GROZA (VERDEŞ), A., dr., LUCHIAN-URSACHI, N., Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava, România Relația dintre climatul organizațional și satisfacția pentru muncă a angajaților din mediul educațional. Vector European. 2021, nr. 1, 163-158. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
18 TINTIUC, T., dr., MOROZ, T., Minsk City Institute for Education Development, Belarus Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe. Vector European. 2020, nr. 1, 190-186. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
19 MUSAYEV, J., Бакинский Университет Бизнеса, Azerbaijan Development of agrotourism application in ganja-gazakh economic circle. Vector European. 2022, nr. 1, 80-75. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
20 ПАНЬКЕВИЧ, В., Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (ВТЭИ КНТЭУ), Ucraina Уголовная ответственность за домашнее насилие в Украине и Молдове: компаративистский подход. Vector European. 2022, nr. 1, 46-43. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
21 NEGREA, A., PAVLIK, N., Национальная академия педагогических наук Украины, Ucraina Explicațiile biologice asupra comportamentului criminal. Vector European. 2022, nr. 1, 130-127. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
22 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus Госуарственное стратегическое управление инновационными трансформациями: теоретико-концептуальный и организационный аспект. Vector European. 2021, nr. 2, 141-133. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
23 ŞANDRU, A., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, România Măsura arestului preventiv în contextul unei pandemii globale. Vector European. 2021, nr. 1, 52-50. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
24 SASU, H., Baroul Brașov, România Republica Moldova: aspecte fiscale favorabile investitorilor din România și nu numai. Vector European. 2021, nr. 2, 47-43. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
25 SPRINCEAN, S., dr.hab., PÎRŢAC, G., dr., SYCHEV, A., Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, Rusia Human security and ethics in support for sustainable development. Vector European. 2022, nr. 1, 42-38. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
26 SOROKA, L., Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina, UMANETS, T., Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina Management accounting of costs for human capital of the service enterprise. Vector European. 2021, nr. 1, 95-90. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
27 ТАЛИМОВА, Л., Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Kazahstan Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики. Vector European. 2020, nr. 2, 156-145. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
28 ТИРОН, О., Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Ucraina Влияние глобализации на развитие мирового туристического рынка . Vector European. 2021, nr. 1, 120-115. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
29 VARCHENKO, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, KRYSANOV, D., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, TKACHENKO, K., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Expanding of the, food industry participation in foreign economic activity of the food complex. Vector European. 2022, nr. 2, 82-69. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.
30 ZLATE, N., Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, România Confiscarea extinsă. Vector European. 2021, nr. 1, 67-63. ISSN 2345-1106 ISSNe 2587-358X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Vector_European_2022_1.pdf
Numărul 2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Vector_European_2022_2.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: