FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

EcoSoEn

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-344X

3. Site-ul revistei

http://sd-sesti.ulim.md/index.php?id=100

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresa52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail, , ecosoen.ulim@gmail.com
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2, 2020 - 200
Nr. 3-4, 2019 - 200
Nr. 1-2, 2019 - 200
Nr. 4, 2018 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Galben Ilian, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Balan Igor, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
3.Blagorazumnaia Olga, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 2apărute: 3
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 7%
Romana - 44%
Engleza - 46%
Franceza - 2%
RezumateRusa - 17%
Romana - 83%
Engleza - 98%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://www.doaj.org/toc/2587-344X, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Amoun-Habashi Manal - Scopus Author ID - 57211683234
2.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
3.Kabaha Ali - Scopus Author ID - 57217043265
4.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AMOUN-HABASHI, M., Al-Zahrawi junior High school in Iksal, Israel Complete equality between female educators and male educators in environment dominated by male mentality. EcoSoEn. 2018, nr. 4, 151-147. ISSN 2587-344X.
2 BALINT, A., University of Pécs, Ungaria To enhance intelligence – reality or wishful thinking?. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 204-192. ISSN 2587-344X.
3 БЫЧКОВА, С., Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Rusia, ХУСЕЙН АБДУРАХМОНОВ, А., Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Rusia Бизнес-анализ как новое направление экономического анализа. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 24-19. ISSN 2587-344X.
4 BORZDOVA, T., Белорусский государственный университет, Belarus, , ., Белорусский государственный университет, Belarus Evaluation activity and particularly its regulation in the Republic of Belarus. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 57-54. ISSN 2587-344X.
5 ЧАЩИНА, С., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Совершенствование методики обеспечения оценки уровня локализации производства в условиях импортозамещения. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 172-167. ISSN 2587-344X.
6 CIOBANU, C., Universitatea de Stat din Virginia, Statele Unite ale Americii La a 25-a aniversare de la fondarea ULIM. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 14-8. ISSN 2587-344X.
7 CUMPĂNĂȘOIU, T., Liceul Preda Buzescu, România, BUCUN, N., dr.hab. Family perception of student’s failure in school. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 213-200. ISSN 2587-344X.
8 HAMMUD, S., School Dier Haana, Israel The emergence of the personality and development of social capacities in adolescence. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 191-185. ISSN 2587-344X.
9 HURLOIU, L., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, , ., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, HURLOIU, I., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Fiscal accounting management developments  at the level of the factory. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 39-32. ISSN 2587-344X.
10 GRIBINCEA, A., dr.hab., KABAHA, A., Ministerul sănătății din Israel, Israel, GRIBINCEA, A. Global economic problem: economic development versus ecological crisis. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 18-6. ISSN 2587-344X.
11 КАМЕНСКИХ, Н., Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ), Орехово-Зуево, Rusia Презентация проекта «молодежный проектный офис». EcoSoEn. 2018, nr. 3, 114-108. ISSN 2587-344X.
12 КЛИМЕНКО, И., Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) АОУ «Северо-Кавказский федеральный университет», Пятигорск, Rusia Возможности и условия применимости игрового социального имитационного моделирования в проблемно-ориентированном управлении. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 259-252. ISSN 2587-344X.
13 КОВАЛЬСКИЙ, А., Одесский национальный экономический университет, Ucraina Business model of management at enterprises of municipal infrastructure. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 101-96. ISSN 2587-344X.
14 MREISAT, A., Primary school Tamra, Israel Criteria for determining disability and limiting its social impact. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 184-180. ISSN 2587-344X.
15 OTOMEGA, I., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România, , ., dr., ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 133-127. ISSN 2587-344X.
16 ПУГАЧЕВА, О., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Belarus Выбор канала распределения продукции предприятия на внешнем рынке. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 125-115. ISSN 2587-344X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Ecosoen_nr_1-2%2B2019.pdf
Numărul 3-4, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Ecosoen_nr_3-4%202019%20.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: