IBN
Закрыть
Talpă Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23

2022 - 5

Aspecte metodice ale stilului dansului (H)ostropăț în repertoriul formațiilor din Republica Moldova
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansul folcloric – sursă de promovare
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea interculturală în dansul folcloric
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța coeziunii sociale în studiul dansului folcloric românesc
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of extracurricular dance activities in the development of the school student personality
Talpă Svetlana , Alexandrov Doina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aspecte metodologice ale dansului hostropăț ca parte indispensabilă a repertoriului formațiilor de dans din Republica Moldova
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuirea comparativă a trăsăturii metodologice și aspectuale ale dansului: popular scenic și de caracter
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansul popular scenic versus dansul de caracter
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forming the spirit of continuity of popular traditions in students in the teachinglearning process of folk dance
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica elementelor de limbaj coregrafic ca mijloace de expresie artistică
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Dansul „Moldoveneasca” – analiza și maniera interpretării elementelor de dans teatrale și tradiționale
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 2, R. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansul traditional, folcloric (popular) si academic: probleme de actualitate si de cercetare a trasaturilor caracteristice culturii Republicii Moldova
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansul tradițional, folcloric (popular) și academic: probleme de actualitate și de cercetare a trăsăturilor caracteristice culturii Republicii Moldova
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare învățare a dansului clasic
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța perceperii operelor coregrafice în formarea - dezvoltarea personalității studenților din cadrul programului dans
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoză identitară prin dansul focloric „Drăgaica”
Talpă Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodica predării dansului clasic în sistemul pregătirii studenților pedagogi
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de formare a valorilor artistice la studenții pedagogi: validarea experimentală
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of pedagogical students artistic communication competencies through the choreographic education
Talpă Svetlana
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile artistice ale studenților specialității de profil coregrafic – nivelul de manifestare
Talpă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32