IBN
Закрыть
Usatîi Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2023 - 2

Demersul comunicativ la valorificarea competenţei fonologice în limba străină
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale lingvisticii și didacticii limbilor străine: tradiții și inovații", conferință ştiințifică națională
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-868-8.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii specifice în formarea competenţei fonologice la studenţi-filologi
Usatîi Larisa , Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Educația interculturală – spațiu formativ pentru educarea valorilor în grupele de studenți alolingvi
Dermenji-Gurgurov Svetlana , Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aspecte experimentale ale dezvoltării competenţei fonologice a cadrelor didactice pe tot parcursul vieții
Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana , Usatîi Larisa , Ţap Elena , Bulicanu Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul didactic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii filologi
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența limbii materne în predarea pronunției în limba engleză
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa , Barbăneagră Alexandra , Dermenji-Gurgurov Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Useful strategies in teaching pronunciation
Usatîi Larisa
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Competenţa fonologică: conţinut şi structură
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3408-5-4.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile fonologice ale sistemului vocalic al limbii engleze
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Caracteristica fonetico-fonologică a monoftongului posterior englezesc /ɑ:/: aspectele lingvistic şi glotodidactic
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia formării competenței de pronunție la studenți (monoftongul posterior /u:/)
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile fonetico-fonologice comune și distinctive ale monoftongilor posteriori în română /ɑ/ şi /ᴧ/ în engleză
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de predare-învățare a foneticii în cadrul glotodidacticii universitare în contextul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative (Microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Caracterizarea fonetico-fonologică a monoftongului posterior /ɔ/ din limba engleză: aspectele lingvistic şi gloto-didactic. 
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia formării competenţei de pronunţie la studenţi (monoftongul posterior englez [u])
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei limbilor străine pentru scopuri specifice în cadrul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative orale
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul gimnazial)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul primar)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Grammar teaching approaches for developing communicative competence
Babără Eugenia , Taner Ilgin , Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul profesorului de limbă engleză
Babâră Nicanor1 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aplicabilitatea studiilor contrastive în formarea competenților conștientizate de pronunție engleză
Babîră N.1 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asupra unor principii didactice înformarea competentei de pronuntie (material de sinteza)
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrierea comparativ-contrastivă a monoftongilor posteriori în limba română și engleză
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei de pronunţie la studenţi (viitorii profesori)
Babără Elena , Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Însemnătatea şi rolul foneticii în predarea limbilor străine
Babâră Nicanor1 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ortografia engleză în formarea competenţilor de pronunţie: corelaţia rostire-scriere
Usatîi Larisa
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Артикуляторная динамика монофтонгов |U| румынского и |U| английского языков (по данным кинорентгенографирования)
Бабырэ Никанор1 , Усатый Лариса2
1 Комратский государственный университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The combination of traditional and non-traditional methods in teaching foreign languages
Usatîi Larisa
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Case study – an effective approach to developping communicative skills
Grădinari Galina1 , Usatîi Larisa2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Gimnaziul nr.3, Făleşti
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-2180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Exersarea contrastivă cu drilluri a monoftongi-lor posteriori englezi (monoftongul /α:/)
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Driluri fonetice la predarea monoftongilor posteriori englezi (tehnologii didactice)
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exersarea fonetică a monoftongilor /a:/ şi /λ/ din limba engleză
Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 34 of 34