IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba engleza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(471)
2019
1. SERGHIICIUK, E.

Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование)

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 16-6. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
2. BAGNO, I.

Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 25-17. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
3. SEMBRAT, S.

Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 35-25. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
4. PODBORSKII, I.

Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс бщеобразовательной школы: историко-методический аспект

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 43-36. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
5. URSACHI, R.

Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 55-44. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
6. URSACHI, R.

Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 61-56. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
7. BACIU, S.

Managementul clusterului educațional

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 69-62. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
8. SARANCIUC-GORDEA, L.

Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de Dezvoltare personală în clasele primare

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 78-70. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
9. LISNIC, A.

Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 86-79. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
10. MIHĂILESCU, N.

Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 94-87. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
11. ŞTEFAN, E.

Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 101-95. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
12. PETRICIUC, L.

Aspecte ale formării competenței pragmatice la limba engleză în cadrul formal

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 108-101. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
13. MÎNDRESCU, I.

Managementul școlii de arte „A. Stârcea” din mun. Chișinău: semnificații și aprecieri

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 112-108. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
14. CĂLIN, I.

Eficientizarea stilului de conducere prin valorificarea sistemului metodologic-managerial al școlii

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 121-113. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
15. CALAPOD, V.

Conceptualizarea modelului de conducere a şcolii bazat pe competenţe

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 127-121. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
16. ISKENDER, T.

Pedagogical conditions of forming communicative competences in students by means of game situations

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 2(42), 132-128. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
17. CUTASEVICI, A.

Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 16-6. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
18. ŞCHIOPU, L.

Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 25-17. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
19. URSACHI, R.

Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 35-25. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
20. PLEȘCA, M.

Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți

. Revistă de știinţe socioumane. 2019, nr. 1(41), 43-36. ISSN 1857-0119 ISSNe 2587-330X. (Cat. C)
 
 

1-20 of 471