IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-26 14:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6481928862982324
Volume3821841825
Total6862147273807

Vizualizări   618Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

Intervenţia docimologică halo-accentuată: ce este, cum se arată, trebuie sau nu trebuie încuviinţată? 3-10
Şleahtiţchi Mihail
Accepţiuni ştiinţifico-pedagogice asupra pregătirii ecoeducaţionale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar în Ucraina şi Belarus 10-14
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Rolul disciplinelor Catedrei de știinţe filosofice şi economice în formarea viitorilor pedagogi 15-19
Roşca Sergiu
Актуальные проблемы учебников по иностранному языку 20-26
Askarova G.
Modalităţi de prelucrare decorativ-artistică a lemnului 26-28
Ursachi Rodica
Evaluarea competenţei de educaţie ecologică (componenta procedurală) în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar 29-33
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Relaţiile slovaco-maghiare în Imperiul Austro-Ungar 34-40
Swiech Wojciech
Continuitatea curriculară în formarea competenţelor de comunicare cu orientare profesională a studiului alolingv 40-46
Strah Lidia
Unele aspecte privind terminologia din limbajul de specialitate 46-50
Strah Lidia
Constructivismul în educaţia universitară 51-56
Tiosa Iuliana
Abordări ale competenţei de programare orientată pe obiecte 57-66
Gîncu Silviu
Unele aspecte cu privire la predarea limbii române ca limbă străină 66-71
Strah Lidia
Importanţa competenţelor de comunicare pentru inserția socială a persoanei 72-76
Oxanii Tatiana
Repere teoretico-metodologice ale motivării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 76-85
Galemba Stela
Analiza discursului didactic din perspectiva relaţiei profesor – student 85-91
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Nicoleta Esinencu şi teatrul unui protest social 91-95
Zaharia Viorica
Perceperea evaluării interactive şi aprecierea performanțelor elevilor din treapta gimnazială 96-102
Marcu Aurica
Aplicarea strategiilor euristice în didactica disciplinelor pedagogice 103-105
Ilaşco Iurie
De la competenţe de comunicare – la performanţă în comunicare 105-108
Oxanii Tatiana
Elementele deictice în comunicarea didactică 108-113
Barbăneagră Tatiana
Modelul de dezvoltare a competenţei de comunicare economică 114-124
Guţu Svetlana
О специфике ролевой ситуации как основы реализации принципа ролевой перспективы в процессе педагогической подготовки будущих учителей-филологов 124-132
Iablonskaia Tatiana
Информационно-обучающая среда как средство формирования лингводидактической компетентности будущих магистров филологии 132-142
Kopusi Oliga
Caracteristici de operaţionalizare în procesul de predare-învăţare 142-147
Scutaru-Guţu Adela