IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)25
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole705541369782338014
Volume43383591609
Total7485797289432

Vizualizări   1004Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă 3-9

CZU: 7.041.5.03

Mocan-Vozian Ludmila
Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national 10-17

CZU: 37.036:7.048

Blaja-Vitcovschii Ala
Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC 17-21

CZU: 378.147:811.135.1:004

Zgardan-Crudu Aliona
Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior 22-27

CZU: 378.124+378.36-056.2

Ciobanu Adriana, Pârvan Mariana
Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative 28-36

CZU: 378.036:745

Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian 36-43

CZU: 821.135.1.09

Copcea Florian
Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic 43-49

CZU: 371.13:005

Saranciuc-Gordea Liliana
Теоретико-методические основы структурного содержания точности и основные подходы к методике ее развития 50-57

CZU: 378.147:796

Kolumbet A.
Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor 58-64

CZU: 373.2.02

Gînju Stela, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Pavlenco-Pidleac Mihaela
Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor 65-70

CZU: 811.135.1'25'36=161.1'36

Pancenco Larisa, Cozari Ana
Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice 70-76

CZU: 371.134:004

Ţap Elena
Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior 77-83

CZU: 331.101.1:747.012

Malarciuc Ludmila
Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale 83-91

CZU: 378.02:004

Cristei Maria
Particularităţi de formare a competenţei de proiectare pentru inginerii din domeniul securităţii tehnosfere 91-95

CZU: 378.02:62

Bencheci Mihail