IBN
Închide
INTAS Childhood and youth transitions in a transforming society: the case of MoldovaArticole în reviste din RM - 916.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 422

2015 Summing-up of banking financial sector of the Republic of Moldova
Perciun Rodica1 , Popa Viorica1 , Bălan Mariana2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Romanian Academy of Science
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea infracțiunii de constrângere de a face declarații peste hotarele Republicii Moldova
Curmei Ion1 , Guţan Vitalie2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea tipologică a reprezentărilor geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale organizării în sectorul public
Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 June, 2016. Descarcări-30. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea economică externă a Spaniei şi locul său în economia europeană şi mondială
Gribincea Alexandru1 , Josan Eugeniu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 BC Moldova Agroindbank S.A.
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adrian Lesenciuc: „Cartea de apă. Cu Borges privind râul”
Pilchin Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGEPI – forța motrice pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Apostol Octavian
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea și unii factorii clinico-sociali care contribuie la comiterea crimelor de către bolnavii psihici
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea și unii factorii clinico-sociali care contribuie la comiterea crimelor de către bolnavii psihici
Cheianu Silvia
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea răspunderii guvernului – metodă de „intervenţie” în funcţia legislativă a statului
Arseni Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antibiotics consumption evaluation in reanimation department
Bernaz Emelian
Emergency Medicine Institute
Curierul Medical
Nr. 1(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea mijloacelor tehnice de control la depistarea contrabandei comisă prin trimiterile poştale internaţionale: aspecte teoretico-practice. Partea I
Bejanu Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-52. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of medical ozone in the complex treatment of the severe chronic marginal periodontitis
Pîrgari Andrei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arcadie Suceveanu: ars combinatorial
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Are președintele Republicii Moldova dreptul discreționar la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru?
Postovan Dumitru
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta poetică in literatura universală și romană
Ciubotaru Adrian
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţa Parentală Profesionistă – formă alternativă de protecţie a copiilor în dificultate
Vîrlan Maria , Diţa Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte cu privire la obligaţia de a contracta
Bîtca Ion , Gonciaruc Olga
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de genetică funcţională la plante
Duca Maria , Port Angela , Clapco Steliana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 916