IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 14:53
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6482145893331324
Volume3824857874
Total6862394464205

Vizualizări   701Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Vocaţia occidentală a românilor 3-12

CZU: 94(478+498)

Pop Ioan-Aurel
Laudatio in honorem prof. univ. dr., membru titular al Academiei Române Ioan-Aurel Pop cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 13-18

CZU: 378(498)(092)

Burlacu Valentin
Куполните гробници в Тракия – последните открития и изследвания 19-26

CZU: 903.5(398)

Хатлас Ежи, Мунтяну Октавиан
Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 27-31

CZU: 37.036

Hubenco Teodora
Cultivarea limbii – un imperativ perpetuu 32-37

CZU: 811.135.1'27(478)

Cozari Ana
Repere privind dezvoltarea imaginației creative la elevi 38-45

CZU: 37.036

Hubenco Teodora
Suportul de curs – lucrare metodico-diactică de fond 45-49

CZU: 378.02

Garştea Nina
Depăşirea fenomenelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul sarcinilor didactice pe niveluri 50-58

CZU: 373.3:811.135.1'282.2(478)

Cozari Ana
Инновационная среда как фактор формирования профессиональной компетентности будущего учителя биологии 58-63

CZU: 371.14:57

Рябченко Светлана
Demersul interdisciplinar în cadrul orei de limba si literatura română 64-69

CZU: 371.3:[811.135.1+821.135.1](478)

Popovici Silvia
Paradigma teoriilor de învăţare 70-75

CZU: 37.015.3+159.953

Şchiopu Lucia
Studiul compoziției la lecțiile de Educație plastică 76-80

CZU: 373.3.036

Clapatiuc Alexandra
Sensul şi semnificaţia filosofiei în epoca postmodernă 81-87

CZU: 130.2

Idjilov Roman
Prin educație pentru dezvoltare emoțională spre comunicare eficientă 87-91

CZU: 37.015.3+316.77:37

Androne Simona
Integrarea în comunicarea pedagogică prin inteligenţă emoţională 92-97

CZU: 371.132

Ianculescu Gabriela
Modele ale procesului de creaţie 98-102

CZU: 37.036+159.954.4

Yildiz Ahmet
Folclorul şi tradiţiile de familie şi contribuţia lor la formarea orientărilor axiologice la copii 102-111

CZU: 37.03:39

Buzenco Aurelia
Determinant Aspects of the Creative Process within Educational System 112-119

CZU: 37.036

Yildiz Ahmet