IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 3)35
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7156001191009939024
Volume44411971686
Total75964131611785

Vizualizări   1104Descărcări   42

Conţinutul numărului de revistă

Asemănarea cu celălalt, între ,,a trage foloase” şi ,,a suferi pe nedrept”3-35

CZU: 316.6+37.015.3

Şleahtiţchi Mihail
Studierea patrimoniului cultural naţional în învăţământul istoric preuniversitar şi universitar din Republica Moldova35-41

CZU: 37.016:[94+008](478)

Ursu Valentina
Semnificaţia învăţării pragmatice în postmodernitatea educaţiei41-52

CZU: 37.013.3

Petrovschi Nina
Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţii Facultăţilor de Arte Plastice şi Design52-60

CZU: 378.1.036

Arbuz-Spatari Olimpiada
L’apprentissage des langues étrangères dans un nouveau contexte éducationnel60-73

CZU: 37.015.3

Solcan Angela
1912. O sută de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus:între omagiere şi comemorare74-79

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin
Factorii reuşitei profesionale a tinerilor79-84

CZU: 316.47-053.6+37.048.4

Pleşca Maria
Particularităţi structurale ale termenilor tehnici(domeniul referenţial al telecomunicaţiilor)85-88

CZU: 811.135.1'276.6:62

Caterenciuc Svetlana
Критерии готовности будущих учителей музыки к инновационной деятельности88-98
Завалко Екатерина
Профессиональный путь руководителя детско-юношеской спортивной школы (дюсш) к «акме» и практические рекомендации их достижения98-106

CZU: 371.1:796

Holostenco Victoria
Valorificarea metodelor interactive în perspectiva asigurării calităţii comunicării pedagogice106-115

CZU: 37.015.3+37.064

Jianu Eugenia
Efectivele militare din Ţara Moldovei în secolele XV-XVII115-124

CZU: 94:355.48(478)"XIV-XVI"

Movileanu Tudor
Аспекты модернизации литературного образования в контексте формирования межкультурной компетенции: к постановке проблемы125-134

CZU: 37.016:82

Цвик Ирина
Unele aspecte despre zestre în Pravila lui Vasile Lupu134-139

CZU: 94:392.5(478)

Tiganu Tatiana
Лексикографическая реализация концепта юродивый139-143

CZU: 811.161.1'37

Долгов Вячеслав
Orientări paradigmatice în evoluţia conceptului de „comunicare pedagogică optimă” prin metode interactive 144-150

CZU: 37.064+316.772:37

Jianu Eugenia
Valori ale competenţei lectorale dezvoltate de liceeni prin aplicarea metodologiilor specifice educaţiei literar-artistice151-157

CZU: 37.036:82

Şchiopu Ala
Repere teoretico-metodologice ale calimetriei pedagogice157-160

CZU: 37.07:005.95/.96

Ilaşco Iurie , Teşcu Mihai
Studierea competenţelor de formare profesională ale cadrelor didactice şi dezvoltarea bazei informaţionale de formare continuă160-167

CZU: 371.136

Ţap Elena
Recenzie la monografia elaborată de conf. univ. dr. Nina Petrovschi, cu titlul „Învăţarea pragmatică a istoriei”167-169

CZU: 37.02:94

Gonţa Gheorghe
Integrarea socială a persoanelor dizabilitate prin intermediul surselor mass-media170-173

CZU: 316.4:364.26

Tonu Maria , Spătaru Tatiana