IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-26 14:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 3)10
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6582460613455334
Volume3926985896
Total6972730464351

Vizualizări   790Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Asemănarea cu celălalt, între ,,a trage foloase” şi ,,a suferi pe nedrept” 3-35

CZU: 316.6+37.015.3

Şleahtiţchi Mihail
Studierea patrimoniului cultural naţional în învăţământul istoric preuniversitar şi universitar din Republica Moldova 35-41

CZU: 37.016:[94+008](478)

Ursu Valentina
Semnificaţia învăţării pragmatice în postmodernitatea educaţiei 41-52

CZU: 37.013.3

Petrovschi Nina
Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţii Facultăţilor de Arte Plastice şi Design 52-60

CZU: 378.1.036

Arbuz-Spatari Olimpiada
L’apprentissage des langues étrangères dans un nouveau contexte éducationnel 60-73

CZU: 37.015.3

Solcan Angela
1912. O sută de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus:între omagiere şi comemorare 74-79

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin
Factorii reuşitei profesionale a tinerilor 79-84

CZU: 316.47-053.6+37.048.4

Pleşca Maria
Particularităţi structurale ale termenilor tehnici(domeniul referenţial al telecomunicaţiilor) 85-88

CZU: 811.135.1'276.6:62

Caterenciuc Svetlana
Критерии готовности будущих учителей музыки к инновационной деятельности 88-98
Завалко Екатерина
Профессиональный путь руководителя детско-юношеской спортивной школы (дюсш) к «акме» и практические рекомендации их достижения 98-106

CZU: 371.1:796

Holostenco Victoria
Valorificarea metodelor interactive în perspectiva asigurării calităţii comunicării pedagogice 106-115

CZU: 37.015.3+37.064

Jianu Eugenia
Efectivele militare din Ţara Moldovei în secolele XV-XVII 115-124

CZU: 94:355.48(478)"XIV-XVI"

Movileanu Tudor
Аспекты модернизации литературного образования в контексте формирования межкультурной компетенции: к постановке проблемы 125-134

CZU: 37.016:82

Цвик Ирина
Unele aspecte despre zestre în Pravila lui Vasile Lupu 134-139

CZU: 94:392.5(478)

Tiganu Tatiana
Лексикографическая реализация концепта юродивый 139-143

CZU: 811.161.1'37

Долгов Вячеслав
Orientări paradigmatice în evoluţia conceptului de „comunicare pedagogică optimă” prin metode interactive 144-150

CZU: 37.064+316.772:37

Jianu Eugenia
Valori ale competenţei lectorale dezvoltate de liceeni prin aplicarea metodologiilor specifice educaţiei literar-artistice 151-157

CZU: 37.036:82

Şchiopu Ala
Repere teoretico-metodologice ale calimetriei pedagogice 157-160

CZU: 37.07:005.95/.96

Ilaşco Iurie, Teşcu Mihai
Studierea competenţelor de formare profesională ale cadrelor didactice şi dezvoltarea bazei informaţionale de formare continuă 160-167

CZU: 371.136

Ţap Elena
Recenzie la monografia elaborată de conf. univ. dr. Nina Petrovschi, cu titlul „Învăţarea pragmatică a istoriei” 167-169

CZU: 37.02:94

Gonţa Gheorghe
Integrarea socială a persoanelor dizabilitate prin intermediul surselor mass-media 170-173

CZU: 316.4:364.26

Tonu Maria, Spătaru Tatiana