IBN
Închide
Saranciuc-Gordea Liliana Victor
Cuvinte-cheie (70): environmental education (6), coherent program (2), school subjects (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de Dezvoltare personală în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor sociale la lecțiile de dezvoltare personală în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de valorificare a învățării prin cooperare la lecțiile de dezvoltare personală în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte de formarea competenţei interculturale în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea educației mediatice în cadrul orelor de dirigenție în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de promovare a educației nutriționale în demersul educativ primar
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de ameliorare şi de prevenire a surmenajului pe parcursul procesului educaţional în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Chiviriga Dana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Modalitati de educatie între egali în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor ecologice ale bioeticii la treapta primară de învăţământ
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Aspecte practice de integrare a educaţiei pentru mediu în cadrul curriculei şcolare primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea atitudinilor şi comportamentelor responsabile ale elevilor claselor primare în cadrul orelor de dirigenţie
Saranciuc-Gordea Liliana, Rabacu Dina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea bioetică a educaţiei pentru mediu în cadrul curriculei şcolare primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul nonformal de educaţie pentru mediu în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Activităţi ecoeducaţionale în cadrul parteneriatului familie-şcoală primară
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul inter- şi transdisciplinar al programei experimentale de formare a CEE la viitorii învăţători
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Accepţiuni ştiinţifico-pedagogice asupra pregătirii ecoeducaţionale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar în Ucraina şi Belarus
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea formării competenţei de educaţie ecologică a elevilor (cee) în procesul pregătirii inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul primar
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35