IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-26 14:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6481928812981324
Volume3821834825
Total6862147153806

Vizualizări   582Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Statutul politico-juridic al Ţării Moldovei faţă de înalta Poartă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare 3-10

CZU: 94(478)

Gonţa Gheorghe
L’empathie au service de l’enseignement/ apprentissage du FLE/FOS 11-17

CZU: 378.14:811.133.1

Vishkurti Silvana
Timpul: repere calificative 17-22

CZU: 001.2+165

Baraga Victoria
Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură) 22-27

CZU: 37.02:75.021

Mocan-Vozian Ludmila
Modalităţi de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sistemul educaţional preuniversitar (treapta primară) din Estonia 28-31

CZU: 373.3.016:004(474.2)

Gînju Stela
Valori educativ-morale în peisajul din pictura moldovenească 32-35

CZU: 37.034+75.047(478)

Ursachi Rodica
Strategii privind optimizarea adaptării şcolare a preadolescenţilor 36-41

CZU: 37.015.3-053.66

Pleşca Maria
Интенциональность, интерсубъективность и конвенциональность речевого habitus'а 41-48

CZU: 81'42+130.121

Мысык Сергей
Мировоззренческие установки постмодернизма 48-55

CZU: 1/14

Мысык Ирина
Проблема множественности исторических интерпретаций в контексте представлений о возможных мирах 55-66

CZU: 16:930.1

Пироженко Виктор
Tice: vers le développement d’outils ou de dispositifs? L’exemple d’EMA-4-Moodle à Télécom Bretagne 66-80

CZU: 37.016:004:81

Garcia Stéphane Méar, Sablé Cathy
Valori ale contrariilor în creaţia artiştilor plastici din Republica Moldova 81-90

CZU: 75.03(478)

Mocan-Vozian Ludmila
Omagiu lui Mihai Grecu 90-93

CZU: 75(478)(092)

Ursachi Rodica
Коммуникативные возможности ритуала 93-100

CZU: 101.1:316+81'44+392

Бурдейная Т.
Концепция исторического развития Джамбаттиста Вико в контексте полемики с картезианскими воззрениями 100-105

CZU: 101.1:93

Havcar Hussein
Noul concept al istoriografiei sovietice moldoveneşti şi politica culturală din RSS Moldovenească în anii `60 ai sec. XX 105-112

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin
Rolul didacticii disciplinelor pedagogice în redarea semnificaţiilor informaţionale ale discursului pedagogic 112-115

CZU: 37.02

Ilaşco Iurie
Profilul liric al poetului Bogdan I. Pascu 116-122

CZU: 821.135.1-1.09

Baraga Victoria
Deixisul temporal: semnificaţie şi mijloace de exprimare 122-127

CZU: 811.135.1'22'37

Barbăneagră Tatiana
Rolul familiei în dezvoltarea limbajului 127-132

CZU: 37.018.1+316.356.2

Martâniuc Livia
Modelul tehnologic de dezvoltare a competenţei gramaticale prin strategia analizei contrastive 132-139

CZU: 37.016:81'36

Cocieru Natalia