IBN
Închide
Copcea Florian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

Texistența: avatar sau un concept blamat al postmodernismului?
Copcea Florian
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Manuscrisul ,,Tetraevangheliarul grecesc” – hermeneutică și interpretări
Copcea Florian
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmodernitatea limbajului poetic al Aurei Christi
Copcea Florian
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un poet cathartic și oracular: Nicolae Dabija
Copcea Florian
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Întoarcerea la mitul existenţial al lui Mihai Eminescu
Copcea Florian
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demers hermeneutic de recuperare a nonficţiunii
Copcea Florian
Necunoscută, România
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Ipostazele (non)ficţiunilor lui Dumitru Radu Popescu
Copcea Florian
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lovinescu în oglinzile posterităţii
Copcea Florian
Necunoscută, România
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Mihai Cimpoi – „zeul (ne)ascuns” al culturii române (dialog cu acad. Mihai CIMPOI)
Copcea Florian
Uniunea Scriitorilor din România
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi sau existența ca dialog cu sine
Copcea Florian
Uniunea Scriitorilor din România
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Eminescu: unitatea culturii europene şi universale
Copcea Florian
Uniunea Scriitorilor din România
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu: unitatea culturii europene şi universale
Copcea Florian
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Universitatea Tehnică din Timişoara
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-1242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian
Copcea Florian
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.15, Partea 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Eminescu în „oglinzile” eminescologiei europene
Copcea Florian
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Transpuneri în limbile europene ale liricii eminesciene
Copcea Florian
Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Personalitatea europeană a lui Eminescu în viziunea lui Titu Maiorescu, G. Ibrăileanu, Perpessicius, Vladimir Streinu şi Tudor Vianu
Copcea Florian
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Ideea europeană” sub formă instituţionalizată de „ligă spirituală europeană”
Copcea Florian
Necunoscută, Moldova
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Mihai Eminescu: „ideea europeană”
Copcea Florian
Necunoscută, Moldova
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19