IBN
Închide

48Publicaţii

2595Descărcări

27208Vizualizări

Haheu-Munteanu Eufrosinia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 44.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 36

2023 - 1

Intervenția timpurie în cazul copiilor cu cerințe educative speciale
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Asumarea responsabilităților deciziei de a fi părinte
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Барневерн - государственная социальная служба по помощи и поддержке детям и подросткам в Норвегии
Григориу Диана1 , Хахеу-Мунтяну Ефросиния2 , Кожокарь Лидия2
1 Русский детский сад в Осло ,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru drepturile copilului în învățământul preșcolar
Enache Oana Iuliana12 , Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci, Galaţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului și necesitatea cunoașterii acestora
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Burcă Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului în grădiniță-exemple de activități formale
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Bruja Carmen - Vasilica12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială nr.1, Balcani, Bacău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 26 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația prin valori în mediul educațional al grădiniței
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Hîrțan Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Dezvoltarea creativităţii preşcolarilor prin abordarea integrată a activităţilor cu conţinut matematic
Enache Oana Iuliana , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia iubirii parentale prin comunicare de calitate
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigmele școlii comunitare
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Dubineanschi Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea experienţelor nonformale şi informale ale preşcolarilor în activităţile matematice din grădiniţă
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Enache Oana Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

Aspecte metodologice privind dezvoltarea competenţelor sociale la preşcolari
Bruja Carmen - Vasilica12 , Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Şcoala Gimnazială Frumoasa, jud. Bacău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-106. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice privind teoria inteligențelor multiple și instruirea personalizată a copiilor
Burcă Ana12 , Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Școala Gimnazială nr. 1, Turluianu,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra pedagogie preșcolară, educație fizică și dans: portret în timp și profil de viitor
Gînju Stela , Haheu-Munteanu Eufrosinia , Cojocari Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea socio-emoţională a preșcolarilor prin activitățile opționale din grădiniță
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Bruja Carmen - Vasilica12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială Frumoasa, jud. Bacău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-218. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația morală la vârsta preșcolară
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Hîrțan Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia socio-emoţională – parte integrantă a procesului educaţional din grădiniţă
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Bruja Carmen - Vasilica2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială Frumoasa, jud. Bacău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-627. Vizualizări-2304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea și depășirea adversităților abuzului la copii
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influențe sociale și familiale în dezvoltarea copilului
Toia Maria12 , Haheu-Munteanu Eufrosinia1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Instituţia de educație timpurie nr. 59, mun. Chișinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-112. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul la vârsta preșcolară. Direcții și orientări explicative
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Gînju Stela1 , Hîrțan Ana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodici asistențiale de lucru cu părinții în formarea rezilienței la abuz
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de optimizare a dezvoltării personalității copilului preșcolar prin intermediul activităților integrate din grădiniță
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Enache Oana Iuliana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Inspectoratul Şcolar Județean. Galați
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educatoarei în dezvoltarea capacităților creatoare ale copilului preșcolar
Enache Oana Iuliana12 , Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Inspectoratul Şcolar Județean. Galați,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurile de învățare și inteligențele multiple
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Burcă Ana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială nr. 1, Turluianu
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe formative ale jocului în dezvoltarea personalității copilului preșcolar
Hîrțan Ana12 , Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Condiții psihopedagogice de educație nonviolentă
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la joc, la educație morală
Hîrțan Ana , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dezvoltării comportamentelor sociale la copii
Bruja Carmen - Vasilica , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-67. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing and overcoming the adversities of child abuse
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmiterea transgenerațională a maltratării copiilor
Toia Maria , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea inteligențelor multiple în învățământul preșcolar
Burcă Ana , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Formarea abilității de reziliență la părinți pentru depășirea situațiilor de abuz asupra copilului
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul strategiilor didactice interactive asupra dezvoltării creativității copiilor de vârstă preșcolară mare
Darii Larisa , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de recuperare a copiilor cu CES prin muzică şi dans
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Nenov Ina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-83. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaționale de formare a părinților rezilienți la abuz asupra copiilor
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezilienţa – o cale de dezvoltare a competențelor parentale
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Factori de risc în dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-338. Vizualizări-1258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare a deprinderilor de viață la copiii cu dizabilități
Cojocari Lidia , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Educatia socioemotionala a preşcolarilor în perspectiva integrarii şcolare
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda Marte Meo - pentru o parentalitate pozitiva
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor
Gînju Stela , Carabet Natalia , Haheu-Munteanu Eufrosinia , Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Educatorul modern al institutiei prescolare. Roluri si competente
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluare/autoevaluarea corectă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din „educația timpurie - impuls spre o dezvoltare profesională”
Gînju Stela , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluare/autoevaluarea corectă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din „educația timpurie-impuls spre o dezvoltare profesională”
Gînju Stela , Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6, R. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6, R. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Mobilizarea comunităţii în susţinerea serviciilor educaţionale prin proiecte de investiţii
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Bazele psihopedagogice ale standardului de formare profesională la specialitatea 142.02 pedagogie preşcolară la ciclurile I (Licenţiat), Ii (Masterat), III (Doctorat)
Gînju Stela , Jelescu Petru , Carabet Natalia , Haheu-Munteanu Eufrosinia , Blaja-Vitcovschii Ala , Chirilov Vasile , Pavlenco (Pidleac) Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-1287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 48 of 48