IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(433) pentru indicele czu "821.135.1.09"
Economistul Ivan Ustian şi noua sa carte despre Mihai Eminescu
CZU : 33+821.135.1.09
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea didactică a neologismelor în cadrul disciplinei opţionale
CZU : 37.016.46:[811.135.1'373.43+821.135.1.09]
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(30) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a profesorilor de disciplină
CZU : 371.134:811.135.1'243+821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(28) / 2004 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la clustering la "boluri..."
CZU : 37.016:821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(22) / 2003 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caragiale faţă cu reforma
CZU : 37.016:821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calea spre ortografie, ortoepie, ortologie şi nu numai
CZU : 37.016:811.135.1+821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(11) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de caz şi textul artistic
CZU : 37.02:[811.135.1+821.135.1.09]
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea manualului de literatură
CZU : 37.02:821.135.1.09
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(6) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu în universul artelor plastice
CZU : 821.135.1.09+73/76
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ontologice în creaţiea lui Mihai Eminescu
CZU : 37.02:821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolul porţii în creaţia lui Mihai Eminescu
CZU : 37.0+821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lecţie de cultură
CZU : 37.02:[821.135.1.09+008]
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul Eminescu-o lume relativă ce are un început fără sfîrşit
CZU : 37.02:821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui Mihai Eminescu: izvor de cunoaştere a istoriei
CZU : 37.02:[821.135.1.09+94]
,
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cîteva reflecţii despre Eminescu şi noi
CZU : 37.02:821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu şi limba română
CZU : 37.02:[811.135.1+821.135.1.09]
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezente spaniole în proza literară Eminesciană
CZU : 37.02:821.135.1.09
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(4) / 2000 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marele poet Mihai Eminescu în spaţiul teoretic al ştiinţelor economice
CZU : 821.135.1.09(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul absurdului în viziunea artistică a lui Ion Creangă
CZU : 821.135.1.09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de schimbare paradigmatică în literatura română
CZU : 821.135.1.09
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 433