IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-29 16:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791501630270041933188
Volume56652323100
Total2135156686230104

Vizualizări   1300Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Chemistry, our life, our future 3-3
Moreau Nicole-J
Chimia la interfaţa timpurilor 4-10

CZU: 001.89:54(478)

Duca Gheorghe
Paradigme noi în cercetarea chimică 11-12

CZU: 001.891:54

Haiduc Ionel
Facultatea de chimie şi tehnologie chimică a USM – tradiţii şi rezultate ştiinţifice 13-15

CZU: 378.1:54

Gladchi Viorica
Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant 16-18

CZU: 54:[504+574]

Lupaşcu Tudor, Gonţa Maria
Compuşi coordinativi ai unor metale de tip 3D cu activitate biologică 19-24

CZU: 546+577.1

Bulhac Ion, Ştefîrţă Anastasia
Ambra cenuşie în parfumerie 25-28

CZU: 665.53.01

Vlad Pavel
Reciclarea deşeurilor din mase plastice prin procedee mecanochimice 29-30

CZU: 628.4+628..54

Macaev Fliur, Bujor Sergiu, Mereuta Aliona
Ştiinţă şi societate: percepţii, estimări, aşteptări 31-34

CZU: 316.74:001

Mîndru Valeriu
Cultura ştiinţifică şi comunicarea ştiinţifică – valori ale societăţii cunoaşterii 35-39

CZU: 027:316.77

Ţurcan Nelly
Ştiinţa, mobilul economiei 40-42

CZU: 001.891:338

Dumitraşco Marica
Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege 43-47

CZU: 336.1/.2

Manole Tatiana
Optimizarea cercetării / dezvoltării în complexul agroindustrial 48-49

CZU: 001.891:63(478)

Găină Boris
Eugen Grebenicov, laureat al Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi” 50-50

CZU: 51(478)(092)

Rotaru Tatiana
„Nu mi-am văzut steaua, dar ştiu că străluceşte”. Interviu cu Profesorul Eugen Grebenicov, laureat al Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi” 51-53

CZU: 51(478)(092)

Cucereanu Viorica
Emil Constantinescu, primul Doctor Honoris Causa al Universităţii AŞM 54-54

CZU: 001.89:378(498)(092)

Valorile creştine şi politica 55-57

CZU: 323(498)

Constantinescu Emil
Nicolae Testemiţanu şi Grigore Vieru au devenit post-mortem membri titulari ai AŞM 58-58
Tofan Eugenia
Academicianul Dumitru Ghiţu. 80 de ani de la naştere 59-60

CZU: 53(478)(092)

Tighineanu Ion
Marele fizician Evghenii Pocotilov 60-61

CZU: 53(478)(092)

Tighineanu Ion
Sistemul integrat de monitorizare seismică România-Republica Moldova 62-69

CZU: 550.348.098.64(478+498)

Ilieş Ion
Societatea postcernobâl 70-76

CZU: 504.056:621.039.58+614.876:504.056

Xenofontov Ion
Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului 77-81

CZU: 504.064.3:614.876

Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba
Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări 82-84

CZU: 004.891.3

Gaindric Constantin
Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului 85-89

CZU: 615.1(478)

Ghicavîi Victor
Topul inovaţiilor 2010 90-90

CZU: 001.895

Dispozitiv pentru tratamentul diformităţilor scoliotice ale coloanei vertebrale la copii 91-92

CZU: 616.711-007.55-089.23-053.5

Şavga Nicolae
Vertebroneurologia şi verticalitatea coloanei vertebrale 93-99

CZU: 616.711.9+616.832

Gherman Diomid
Un nou mecanism de interacţiune a undelor milimetrice cu mediile biologice 100-105

CZU: 537.868:57.02

Rotaru Anatol
Zonalitatea naturală şi realitatea pedogeografică 106-109

CZU: 631.4

Ursu Andrei
Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului 110-121

CZU: 631.4

Boincean Boris, Nica Leonid, Bulat Lidia, Stadnic Stanislav
Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice 122-125

CZU: 316.74:001

Manolache Constantin, Ţăruş Didina
Coloniştii germani în Basarabia 126-130

CZU: 94(=112.2)(478)

Ploşniţă Elena
Identitatea simbolică neoficială a Republicii Moldova 131-138

CZU: 929.6(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Conceptul de schimbare paradigmatică în literatura română 139-143

CZU: 821.135.1.09

Chiperi Segiu
Emilian Galaicu-Păun şi starea de frontieră a literaturii 144-149

CZU: 821.135.1(478).09

Grati Aliona
Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie 150-157

CZU: 738(478)

Lavrente Irina
O lucrare eveniment 158-160

CZU: 929.6(478)

Pâslariuc Virgiliu
Tezaurul arhitectural al capitalei 161-162

CZU: 725.03(478-25)

Stăvilă Tudor
Cartea românească pe muntele Athos 163-164

CZU: 017:26(498)

Cereteu Igor
Acad. Eva Gudumac şi prof.univ. Valentin Gudumac la 70 de ani 165-167

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor
Acad. Ernest Aruşanov la 70 de ani 167-168

CZU: 53(478)(092)

Culiuc Leonid
M. cor. Eugen Gladun la 75 de ani 169-170

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor
Dr. hab. prof. univ. Galina Lupaşcu la 60 de ani 171-172

CZU: 57(478)(092)

Furdui Teodor