IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-13 19:44
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791501845270041933188
Volume56652433100
Total2135156708830104

Vizualizări   1266Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Conferinţa ştiinţifică 20 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova 3-4

CZU: 323(478)(063)

Democraţia, o lungă bătălie 5-7

CZU: 323(478)

Duca Gheorghe
Mişcarea democratică naţională şi declararea independenţei Republicii Moldova 8-11
Cojocaru Gheorghe
Parlamentul independenţei şi conflictul transnistrean 12-17

CZU: [323.2+328](478)

Ţaranu Anatolie
Limba română, „casă a fiinţei noastre” 18-22

CZU: [811.135.1+821.135.1](478)(091)

Cimpoi Mihai
Armonizarea politicilor bugetar-fiscale şi monetar-valutare 23-28

CZU: 338.23:336.02(478)

Manole Tatiana
Reglementarea echilibrat motivată a stabilizării sistemului financiar naţional 29-33

CZU: 336.02:338.1(478)

Iliadi Gheorghe
Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării economice 34-48

CZU: 338.2(478)

Gîrbu Viorel
Энергетические ресурсы человечества (I) 49-53

CZU: 620.9

КУДРЯШЕВА Александра, Дука Георгий, Маковейчук Г., Bilîc S., Porubin Diana
Repubica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze naturale 54-60

CZU: 620.9(478)

Timofte Natalia
Lucrarea solului – tendinţe şi perspective 61-67

CZU: 631.4(478)

Boincean Boris
Cultura florii-soarelui (Helianthus Annuus L.). Repere istorice 68-76

CZU: 633.85(478)(091)

Duca Maria, Manolache Constantin, Chilari Rodica
Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia 77-82

CZU: 614.2:615.1.03(478)

Stratan Alexandru, Trofimov Victoria, Rudic Valeriu, Lupaşcu Tudor, Poisic Mihail, Colţun Maricica, Teleuţă Alexandru, Fală Alexandru
Avortul de la a doua jumătate a sec. XX încoace 83-88

CZU: 618.39(478)(091)

Tautu Ludmila
Biosinteza enzimelor lipolitice de către pseudomonas CNM-PSB, microflora satelit a dunaliella salina 89-92

CZU: 579.22:582.26

Croitoru Alexandru, Rudic Valeriu
Calculul biologic – o paradigmă a informaticii contemporane 93-95

CZU: 004.8

Ciubotaru Constantin, Cojocaru Svetlana, Magariu Galina, Rogojin Iurie
Rezonatoare laser în nanostructuri de ZnO cu moduri de emisie controlate de morfologie 96-102

CZU: 533.9+620.3

Ursachi Veaceslav, Rusu Emil, Zalamai Victor, Tighineanu Ion
Metode de prelucrare a datelor experimentale 103-105

CZU: 519.24

Lvovschi Evgheni
Muzeul, societatea şi salvgardarea patrimoniului imaterial 106-109

CZU: 069.01:008(478)

Ploşniţă Elena
Tezaurul folcloric al românilor din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei, Transcarpatia 110-112

CZU: 398(=135.1)

Băieşu Nicolae
Expoziţie de excepţie: stindardul liturgic al lui Ştefan cel Mare 113-116

CZU: 069(478)

Cornetchi Aurelia
Încă un pas spre crearea muzeului satului la Chişinău 117-120

CZU: 069.02:39(478-25)

Ursu Mihail
Prinţesa Maria Cantemir între ficţiune artistică şi realitate istorică 121-127

CZU: 93/94+008(478)(092)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Nina Arbore, doamnă a artelor frumoase româneşti 128-131

CZU: 75(478)"19"(092)

Braga Tudor
Ultima arboreasă 132-132

CZU: 75(478)"19"(092)(084)

Sîrbu Antonina
Bogăţia noastră netrecătoare 133-133

CZU: 631.4(478)

Vladimir Pantelei
Schimbările climatice şi impactul lor asupra agriculturii 134-135

CZU: 631:551.58

Andrieş Serafim
O monografie despre nanoelectronică la editura „Springer” 136-136

CZU: 533.9+621.38

Canţer Valeriu
V. Madan într-o ediţie reprezentativă 137-138

CZU: 821.135.1(478).09

Datcu Iordan
O interpretare inedită a relaţiilor internaţionale 139-139

CZU: 327.54

Ciumac Svetlana
Marele poet Mihai Eminescu în spaţiul teoretic al ştiinţelor economice 140-142

CZU: 821.135.1.09(092)

Corbu Haralambie
Distins istoric al culturii. Dr. hab. Gheorghe Bobână la 65 de ani 143-143

CZU: 1(478)(092)

Eşanu Andrei
Filolog polivalent. Dr. Galaction Verebceanu la 60 de ani 144-144

CZU: 811.135.1'0(478)(092)

Savin-Zgardan Angela
Reformatorul şi promotorul medicinei urgente. Dr. hab. Gheorghe Ciobanu la 60 de ani 145-146

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor, Groppa Stanislav, Chişlaru Leonid
Directorul celui mai mare muzeu.Mihai Ursu la 60 de ani 147-148

CZU: 069.01:39(478)(092)

Buzilă Varvara
Personalitate proeminentă. Academicianul Simion Toma la 75 de ani 149-150

CZU: 63(478)(092)

Canţer Valeriu
Edificatorul societăţii informaţionale. Membru corespondent al AŞM Constantin Gaindric la 70 de ani 151-151

CZU: [004+51](478)(092)

Întemeietorul şcolii sociologice din Republica Moldova. Membru corespondent al AŞM Andrei Timuş la 90 de ani 152-152

CZU: 316(478)(092)

Moraru Victor