IBN
Închide
Moldovan Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2017 - 2

Asistența economică externă – oportunitate pentru economie sau instrument de îmbogățire a hoților?
Brecico Alexandru , Moldovan Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia economiei subterane în Republica Moldova din perspectiva integrării europene
Arsene Ion , Moldovan Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-92. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dean’s message. Some topical thoughts | The University and the Economic Science about individual and national enrichment
Moldovan Dumitru
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Regândirea unor postulate ale ştiinţei economice prin prisma teoriei „Economia imaginaţiei creative”
Moldovan Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative”
Moldovan Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-62. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Revoluţia cuantelor” – punct de plecare pentru schimbări radicale şi în ştiinţa economică
Moldovan Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Economistul Ivan Ustian şi noua sa carte despre Mihai Eminescu
Moldovan Dumitru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monografia „Doctrine şi economişti celebri”
Moldovan Dumitru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-113. Vizualizări-1387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Leszek Balcerowicz – un Columb al tranziţiei
Moldovan Dumitru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Creştinismul, „misiunea” crizelor economice şi instrumente psihologice anticriză .
Moldovan Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană: Oportunităţi pierdute în loc de beneficii
Moldovan Dumitru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţile pierdute şi costurile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
Moldovan Dumitru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Analiza comerţului exterior al ţărilor ECE cu aplicarea indicilor de specializare internaţională
Moldovan Dumitru , Maleru Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Investiţiile străine directe şi cmerţul exterior – principalele instrumente ale respecializării internaţionale a economiei moldoveneşti
Moldovan Dumitru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 4(60) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesul PND depinde de alegerea unor priorităţi adecvate situaţiei
Moldovan Dumitru12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15