IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   25
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-07 19:57
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2015  (1 din 1)21    CZU
 2015  (1 din 1)21    
Nr. 1 21CZU
 2014  (2 din 1)72    
Nr. 2 20
Nr. 1 52
 2013  (2 din 1)80    
Nr. 11(2) 27
Nr. 11 53
 2012  (1 din 1)49    
Nr. 10 49
 2011  (1 din 1)51    
Nr. 9 51
 2010  (1 din 1)62    
Nr. 8 62
imagine

pISSN: 1857-1433
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Categoria:
  • C (24.11.2014-24.11.2015)
  • C (28.11.2013-24.11.2014)
  • C (15.09.2009-27.11.2013)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole33539524111757214
Volume816966455
Total34341220712212

Vizualizări   2385Descărcări   45

Conţinutul numărului de revistă

Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei 7-14
Cotelnic Ala
Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal 14-22
Baciu Sergiu , Dorogan Tatiana
Dezvoltarea durabilă în turismul european 23-27
Livandovschi Roman
Perspectivele utilizării azotului lichid în economia Republicii Moldova 28-29
Cozmic Vitalie , Şpac Ghenadie
Tipologii şi dimensiuni ale schimbărilor organizaţionale 29-35
Şendrea Mariana , Buciuşcan Silvia
Avantajul concurenţial – factor determinant al competitivităţii firmei 36-39
Coban Marina , Căpăţînă Valentina
Influenţe: camera de comerţ şi industrie a Republicii Moldova – mediul de afaceri 39-44
Galanton Natalia
Peculiarities of intra-company planning at modern industrial enterprises 44-50
Parfentieva Ala
Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii 50-56
Bilaş Ludmila , Dorogaia Irina
Marketing emisional – noţiunea şi elementele principale 56-59
Ţîrdea Iurie
Influenţa activităţii portuare şi măsurile de protecţie a mediului înconjurător 60-66
Călugăreanu Irina , Florescu Viorel
Geneza şi evoluţia clasei de mijloc (criterii tradiţionale şi contemporane) 66-74
Filip Nelli , Coşeleva Natalia , Sorocean Olga
Analiza economică a modalităţilor inovatoare de stimulare a resurselor umane din întreprinderi mici şi mijlocii în economia cunoaşterii 75-82
Guţu Corneliu , Creţu Raluca-Florentina
Aplicarea head-huntingului în procesul de recrutare a managerilor superiori şi a specialiştilor deficitari pe piaţa muncii 82-88
Bîrcă Alic
Managementul comunitar în contextul iniţiativelor de dezvoltare 89-99
Balan Aliona
Căi de sporire a eficienţei sistemului de control al valorii în vamă 99-101
Balan Aliona
Aspecte cu privire la rolul şi competenţele curţii de justiţie a Uniunii Europene 102-105
Demerji Ilie , Demerji Maria
Reglementarea răspunderii a infracţiunilor privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate în dreptul penal comparat 106-109
Hortopan Dumitru Marinel , Rotari Oxana
Asistenţa judiciară internaţională în materia penală: aspecte introductive 109-113
Cristi Ioan , Mariţ Alexandru
Răspunderea şi responsabilitatea juridică – analiza conceptelor 113-121
Mariţ Alexandru , Şomicu (Banu) Marcela
Elementele-cheie ale negocierii de succes 121-126
Borcoman Raisa
Agricultura ecologică – oportunitate de dezvoltare a sectorului agroalimentar din Republica Moldova 126-132
Vaculovschi Elena
Инновационная модель развития в контексте экономической интеграции: опыт Евросоюза 132-137
Булатова Елена
Sectorul bancar în cadrul sistemului de asigurare a stabilităţii financiare 138-142
Cobzari Ludmila , Mărgineanu Aureliu
Probleme actuale ale contabilităţii organizaţiilor necomerciale 143-150
Nederiţa Alexandru
Aspecte privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri contabile şi fiscale 150-156
Bucur Vasile
Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi 156-162
Grigoroi Lilia
Pragul de semnificaţie: factor important în planificarea şi desfăşurarea unui audit 162-173
Manoli Mihail , Zlatina Natalia
Consideraţii critice privind reforma sistemului de asigurări cu pensii în Republica Moldova 173-182
Belobrov Angela
Aspectele contabilităţii veniturilor din asigurarea directă 182-189
Lazari Liliana
Confruntări între controlul intern şi auditul extern: evoluţii internaţionale şi utilizare naţională în turism 189-195
Bîrcă Aliona , Ţurcan Ludmila
Aspecte generale privind aplicarea contabilităţii manageriale în construcţii 195-199
Popovici Angela , Cauş Lidia
Controlul costurilor standard prin intermediul analizei abaterilor 200-205
Bajerean Eudochia , Bajan Maia
Implementarea controlului intern managerial în instituţiile bugetare 205-209
Ştahovschi Ada , Ţurcanu Nadejda , Dudău Constantin
Consideraţii privind bugetarea costurilor de reparaţii ale mijloacelor fixe 209-214
Cotoros Inga
„Revoluţia cuantelor” – punct de plecare pentru schimbări radicale şi în ştiinţa economică 215-217
Moldovan Dumitru
Criza demografică şi evoluţia fenomenelor demografice 217-225
Matei Constantin
Direcţii şi oportunităţi de colaborare în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus 225-233
Lobanov Natalia
Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor. Studiu de caz – dealurile ciulucurilor 233-237
Bejan Iurie , Ţîţu Pavel
Dinamica numerică a populaţiei în regiunea geografică centrală a Republicii Moldova în perioada 1989-2011 238-241
Sochircă Vitalie
Timpul şi consumul energetic 242-246
Postică Maia
Familia contemporană prin prisma potenţialului reproductiv 246-249
Gagauz Olga
Particularităţi ale politicii de susţinere a familiei cu copii 249-253
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Развитие внешнеторгового сотрудничества Беларуси и Молдовы 254-261
Пугачева Ольга
Infrastructura informaţională universitară şi cultura informaţională în ASEM 267-277
Costaş Ilie , Covalenco Ion
Intelligence development creativity features leveling in conscience society 278-290
Todoroi Dumitru , Rosca Ion
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie 291-294
Coandă Ilie
Strategii competitive de gestiune a conflictelor organizaţionale 295-298
Sasu Constantin , Sasu Luciana
Evaluarea performanţelor competitive ale băncilor comerciale moldoveneşti pe baza paradigmei S-C-P şi a ipotezei eficienţei 298-309
Hârbu Eduard , Croitoru Aliona
Clasă de modele economico-matematice neliniare 310-317
Gârlă Eugeniu
Clasificarea geodezicelor pe o suprafaţă hiperbolică de signatură (g, k ) 317-327
Balcan Vladimir
Gestionarea întreprinderilor în condiţiile recesiunii economice 327-332
Capsîzu Valeriu , Cara Elena
Abordări teoretice de analiză statistică privind stabilitatea activităţii bancare 332-335
Hâncu Lilian