IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   25
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-01 01:03
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2015  (1 din 1)21
  2014  (2 din 1)72
  2013  (2 din 1)80
  2012  (1 din 1)49
  2011  (1 din 1)51
  2010  (1 din 1)62
imagine

pISSN: 1857-1433
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Categoria:
  • C (2014.11.24-2015.11.24)
  • C (2013.11.28-2014.11.24)
  • C (2009.09.15-2013.11.27)
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole3352262674817214
Volume810602287
Total3432368695104

Vizualizări   1381Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei 7-14
Cotelnic Ala
Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal 14-22
Baciu Sergiu, Dorogan Tatiana
Dezvoltarea durabilă în turismul european 23-27
Livandovschi Roman
Perspectivele utilizării azotului lichid în economia Republicii Moldova 28-29
Cozmic Vitalie, Şpac Ghenadie
Tipologii şi dimensiuni ale schimbărilor organizaţionale 29-35
Şendrea Mariana, Buciuşcan Silvia
Avantajul concurenţial – factor determinant al competitivităţii firmei 36-39
Coban Marina, Căpăţînă Valentina
Influenţe: camera de comerţ şi industrie a Republicii Moldova – mediul de afaceri 39-44
Galanton Natalia
Peculiarities of intra-company planning at modern industrial enterprises 44-50
Parfentieva Ala
Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii 50-56
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina
Marketing emisional – noţiunea şi elementele principale 56-59
Ţîrdea Iurie
Influenţa activităţii portuare şi măsurile de protecţie a mediului înconjurător 60-66
Călugăreanu Irina, Florescu Viorel
Geneza şi evoluţia clasei de mijloc (criterii tradiţionale şi contemporane) 66-74
Filip Nelli, Coşeleva Natalia, Sorocean Olga
Analiza economică a modalităţilor inovatoare de stimulare a resurselor umane din întreprinderi mici şi mijlocii în economia cunoaşterii 75-82
Guţu Corneliu, Creţu Raluca-Florentina
Aplicarea head-huntingului în procesul de recrutare a managerilor superiori şi a specialiştilor deficitari pe piaţa muncii 82-88
Bîrcă Alic
Managementul comunitar în contextul iniţiativelor de dezvoltare 89-99
Balan Aliona
Căi de sporire a eficienţei sistemului de control al valorii în vamă 99-101
Balan Aliona
Aspecte cu privire la rolul şi competenţele curţii de justiţie a Uniunii Europene 102-105
Demerji Ilie, Demerji Maria
Reglementarea răspunderii a infracţiunilor privind conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate în dreptul penal comparat 106-109
Hortopan Dumitru, Rotari Oxana
Asistenţa judiciară internaţională în materia penală: aspecte introductive 109-113
Cristi Ioan, Mariţ Alexandru
Răspunderea şi responsabilitatea juridică – analiza conceptelor 113-121
Mariţ Alexandru, Şomicu Marcela
Elementele-cheie ale negocierii de succes 121-126
Borcoman Raisa
Agricultura ecologică – oportunitate de dezvoltare a sectorului agroalimentar din Republica Moldova 126-132
Vaculovschi Elena
Инновационная модель развития в контексте экономической интеграции: опыт Евросоюза 132-137
Булатова Елена
Sectorul bancar în cadrul sistemului de asigurare a stabilităţii financiare 138-142
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Probleme actuale ale contabilităţii organizaţiilor necomerciale 143-150
Nederiţa Alexandru
Aspecte privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri contabile şi fiscale 150-156
Bucur Vasile
Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi 156-162
Grigoroi Lilia
Pragul de semnificaţie: factor important în planificarea şi desfăşurarea unui audit 162-173
Manoli Mihail, Zlatina Natalia
Consideraţii critice privind reforma sistemului de asigurări cu pensii în Republica Moldova 173-182
Belobrov Angela
Aspectele contabilităţii veniturilor din asigurarea directă 182-189
Lazari Liliana
Confruntări între controlul intern şi auditul extern: evoluţii internaţionale şi utilizare naţională în turism 189-195
Bârcă Aliona, Ţurcan Ludmila
Aspecte generale privind aplicarea contabilităţii manageriale în construcţii 195-199
Popovici Angela, Cauş Lidia
Controlul costurilor standard prin intermediul analizei abaterilor 200-205
Bajerean Eudochia, Bajan Maia
Implementarea controlului intern managerial în instituţiile bugetare 205-209
Ştahovschi Ada, Ţurcanu Nadejda, Dudău Constantin
Consideraţii privind bugetarea costurilor de reparaţii ale mijloacelor fixe 209-214
Cotoros Inga
„Revoluţia cuantelor” – punct de plecare pentru schimbări radicale şi în ştiinţa economică 215-217
Moldovan Dumitru
Criza demografică şi evoluţia fenomenelor demografice 217-225
Matei Constantin
Direcţii şi oportunităţi de colaborare în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus 225-233
Lobanov Natalia
Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor. Studiu de caz – dealurile ciulucurilor 233-237
Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Dinamica numerică a populaţiei în regiunea geografică centrală a Republicii Moldova în perioada 1989-2011 238-241
Sochircă Vitalie
Timpul şi consumul energetic 242-246
Postică Maia
Familia contemporană prin prisma potenţialului reproductiv 246-249
Gagauz Olga
Particularităţi ale politicii de susţinere a familiei cu copii 249-253
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Развитие внешнеторгового сотрудничества Беларуси и Молдовы 254-261
Пугачева Ольга
Infrastructura informaţională universitară şi cultura informaţională în ASEM 267-277
Costaş Ilie, Covalenco Ion
Intelligence development creativity features leveling in conscience society 278-290
Todoroi Dumitru, Rosca Ion
Modalităţi de ridicare a eficienţei paginilor WEB interactive în educaţie 291-294
Coandă Ilie
Strategii competitive de gestiune a conflictelor organizaţionale 295-298
Sasu Constantin, Sasu Luciana
Evaluarea performanţelor competitive ale băncilor comerciale moldoveneşti pe baza paradigmei S-C-P şi a ipotezei eficienţei 298-309
Hârbu Eduard, Croitoru Aliona
Clasă de modele economico-matematice neliniare 310-317
Gârlă Eugeniu
Clasificarea geodezicelor pe o suprafaţă hiperbolică de signatură (g, k ) 317-327
Balcan Vladimir
Gestionarea întreprinderilor în condiţiile recesiunii economice 327-332
Capsîzu Valeriu, Cara Elena
Abordări teoretice de analiză statistică privind stabilitatea activităţii bancare 332-335
Hâncu Lilian