IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2017 - 2

Asistența economică externă – oportunitate pentru economie sau instrument de îmbogățire a hoților?

Brecico Alexandru , Moldovan Dumitru
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 115-117.
Disponibil online 19 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia economiei subterane în Republica Moldova din perspectiva integrării europene

Arsene Ion , Moldovan Dumitru
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 137-144.
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dean’s message. Some topical thoughts | The University and the Economic Science about individual and national enrichment

Moldovan Dumitru
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Editorial Publishing Department of ASEM. 12-17.
Disponibil online 5 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Regândirea unor postulate ale ştiinţei economice prin prisma teoriei „Economia imaginaţiei creative”

Moldovan Dumitru
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. . 9-14.
Disponibil online 6 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

„Revoluţia cuantelor” – punct de plecare pentru schimbări radicale şi în ştiinţa economică
Moldovan Dumitru
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative”
Moldovan Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Creştinismul, „misiunea” crizelor economice şi instrumente psihologice anticriză .
Moldovan Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Analiza comerţului exterior al ţărilor ECE cu aplicarea indicilor de specializare internaţională
Moldovan Dumitru , Maleru Petru
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Succesul PND depinde de alegerea unor priorităţi adecvate situaţiei
Moldovan Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9