Succesul PND depinde de alegerea unor priorităţi adecvate situaţiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
688 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-03 13:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.2(478) (21)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (326)
SM ISO690:2012
MOLDOVAN, Dumitru. Succesul PND depinde de alegerea unor priorităţi adecvate situaţiei. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2007, nr. 4(8), pp. 13-14. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Succesul PND depinde de alegerea unor priorităţi adecvate situaţiei
CZU: 338.2(478)

Pag. 13-14

Moldovan Dumitru12
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Planul Naţional de Dezvoltare constituie un document necesar şi bine întocmit, dar care reclamă şi anumite modifi cări importante, mai cu seamă în privinţa priorităţilor naţionale pe termen mediu. Din cele cinci priorităţi ale Planului, trei vizează, într-o măsură sau alta, dezvoltarea economică a ţării. Acestea-s întitulate: „Sporirea competitivităţii economiei naţionale”, „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale” şi „Dezvoltarea regională”. Numeric vorbind, totul este bine. Unde mai pui că şi priorităţile nominalizate sunt adecvate situaţiei. În acelaşi timp, însă, ţara noastră trebuie să-şi fi xeze astăzi şi alte priorităţi care sunt poate chiar mai importante.