Asistența economică externă – oportunitate pentru economie sau instrument de îmbogățire a hoților?
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
466 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-10 14:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.94:338(478) (2)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (288)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (1921)
SM ISO690:2012
BRECICO, Alexandru; MOLDOVAN, Dumitru. Asistența economică externă – oportunitate pentru economie sau instrument de îmbogățire a hoților? In: Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. Ed. a 15-a, Vol.2, 28-29 aprilie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2017, pp. 115-117. ISBN 978-9975-75-881-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Simpozionul "Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători"
Ediția a XV-a, Chișinău, Moldova, 28-29 aprilie 2017

Asistența economică externă – oportunitate pentru economie sau instrument de îmbogățire a hoților?


CZU: 339.94:338(478)
Pag. 115-117

Brecico Alexandru, Moldovan Dumitru
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 19 ianuarie 2018