IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-28 17:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791425266264741933188
Volume56628703038
Total2135148813629512

Vizualizări   1131Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru 3-3
Duca Gheorghe
Grigore Vieru – un mare poet şi o mare conştiinţă 4-4
Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii 5-9

CZU: [001.891+001.895]:338(478)

Duca Gheorghe
Constatări despre activitatea comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova 10-14

CZU: 001.89(478)

Guceac Ion
Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării 15-19

CZU: 336.531.2:001.891(478)

Furdui Teodor, Boian Vitalie
Evoluţiile Sistemului Naţional de proprietate intelectuală 20-22

CZU: 347.77(478)

Zavalistii Ana
Instruirea potenţialului de cadre ştiinţifice 23-24

CZU: 001.89:378.2

Stratan Nicolae
Laureaţii Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei Savantul anului – 2008 - „ECONOM” 25-26

CZU: 001.89:06.063

Mihail Dolgan sau harul ales de a tălmăci metafora poeziei 27-32

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Popovici Constantin
Mihail Dolgan, spirit analitic înfrăţit cu spirit didactic 33-33

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Corbu Haralambie, Dabija Nicolae, Druţă Ion, Matcovschi Dumitru
Din creaţia scriitorului academician Dumitru Matcovschi 34-34

CZU: 821.135.1-1(478)

Matcovschi Dumitru
Iniţiativa Moldovei pentru excelenţă în cunoaştere 35-37

CZU: 001.89(478)

Severin Elena, Slobodeniuc Ghenadie
Unele consideraţii privind oportunităţile integrării ştiinţei moderne 38-40

CZU: 001.891

Rotaru Anatol
Despre cercetarea ştiinţifică în universităţi 41-43

CZU: 001.891:378

Dragan Gleb
Clusterul educaţional-ştiinţific Univer Science. Aspecte strategice de dezvoltare 44-47

CZU: 001.891:378(478)

Duca Maria
Expertiza A.Ş.M.: Dezvoltarea Republicii Moldova(starea de lucruri, problemele şi căile de soluţionare) 48-48
Sectorul energetic al Republicii Moldova 49-51

CZU: 001.891:620.9(478)

Canţer Valeriu
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova 52-54

CZU: 338(478)

Belostecinic Grigore
Inovarea şi transferul tehnologic 55-55

CZU: 001.895:338(478)

Cernei Ghenadie
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii 56-58

CZU: 001.891:004(478)

Cojocaru Igor
Managementul apelor. 61-62

CZU: 504.062.2:005

Duca Gheorghe, Porubin Diana
Sănătatea publică 63-64

CZU: 614.2(478)

Bahnarel Ion
Reintegrarea Republicii Moldova: abordări conceptuale 65-66

CZU: 323(478)+327(4)

Cuşnir Valerii
Oportunităţile pierdute şi costurile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană 67-67

CZU: 327(478+4)

Moldovan Dumitru
Domeniul socio-uman 68-70

CZU: 327(478+4)

Şlapac Mariana
Prognoza evoluţiei populaţiei Republicii Moldova în prima jumătate a secolului XXI 71-75

CZU: 314.15(478)

Paladi Gheorghe, Gagauz Olga, Penina Olga
Programul naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D în Republica Moldova 76-80

CZU: 614.2:616.36-002(478)

Spînu Constantin, Iarovoi Petru, Isac Marina
Casa de ambalare va asigura legătura permanentă între piaţă şi fermier 81-85

CZU: 338.439.544:658.788.4(478)

Pîrvan Pintilie, Leahu Viorel, Zubatîi Alexandru
Obţinerea hidrogenului în celule solare pe bază de pigmenţi. 86-88

CZU: [535.35+539.196+544.18]:620.98

Marin Ion
Şi iarăşi despre… limba noastră 89-92

CZU: 811.135.1(478)(091)

Hanganu Aurelia
Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute. Partea II 93-98

CZU: 821.135.1(478).09

Dolgan Mihail
Considerente privind data naşterii lui Antioh Cantemir. 99-100

CZU: 94(478)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Covoarele moldoveneşti – perle din zestrea etnică, astăzi ţin calea spre dispariţie 101-103

CZU: 745.522:39(478)

Postolachi Elena
Covoarele în contextul patrimoniului cultural al Republicii Moldova 104-109

CZU: 008(478)+745.522:39(478)

Buzilă Varvara
Simboluri heraldice academice noi (II) 110-112

CZU: 929.6/.9

Andrieş-Tabac Silviu
Un nume de rezonanţă în medicina autohtonă, acad. Constantin Ţâbârnă – octogenar. 113-114

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion
Folcloristul Grigore Botezatu, 80 de ani de la naştere şi 55 de ani de activitate 115-115

CZU: 398(478)(092)

Băieşu Nicolae
Academicianul Iuri Reabuhin la 70 de ani 116-116

CZU: 51(478)(092)

Izbaş Vladimir