IBN
Închide

119Publicaţii

511Descărcări

71103Vizualizări

Zasaviţchi Efim13Untila Dumitru13Evtodiev Igor12Caraman Iuliana10Holban Ion7Sidorenko Anatolie7Belenciuc Alexandr7Şapoval Oleg7Dmitroglo Liliana7Minciună Vitalie7Gaşin Petru5Bejenari Igor5Cârlig Sergiu5Evtodiev Silvia5Ermalai Felicia5Bostan Ion4Toma Simion4Vladov Mihail4Rotaru Irina4Duca Gheorghe3Caraman Mihail3Bileţchi Lucia3Gheorghiţă Eugen3Donu Sofia3Chiriţa Arcadii3Culiuc Leonid3Leontie Liviu3Spalatu Nicolae3Moşneaga Vasile3Tighineanu Ion2Secrieru Nicolae2Meglei Dragoş2Găină Boris2Cuciureanu Gheorghe2Rusu Alexandru2Spoială Dorin2Pişcenco Marina2Blajă Valeriu2Luchian Efimia2Malcova Natalia2Sușu Oana2Dicusar Alexandr1Andrieş Andrei1Rotaru Anatol1Geru Ion1Lacusta Victor1Bodean Ghenadie1Derjanschi Valeriu1Şişianu Sergiu1Topală Pavel1Dîntu Maria1Postolachi Igor1Sidelinicova Svetlana1Volodina Galina1Casian Anatolie1Drumea Anatolie1Postolati Vitali1Şişianu Teodor1Guceac Ion1Rudacov Serghei1Drăguţan Nicolae1Globa Pavel1Manolache Constantin1Potapov Evghenii1Muntean Ştefan1Stepaniuc Victor1Lebedev Oleg1Gehrke Kai1Samwer K1Dashevsky Zinovi1Dantu M1Banduryan B.1Bazaleev M.1Klepikov Vyacheslav1Lytvynenko V.1Blinov Valerii1Leadley David R.1Kim Nicolai1Perju Veaceslav1Furdui Teodor1Drăguţan Mihail1Cliucanov Alexandr1Sur Igor1Palachi Leonid1Korolevski Boris1Hîrbu Arefa1Usenco Vladimir1Ciobanu-Mocanu Liuba1Sprincean Veaceslav1Sotirov G.1Novikov V.1Stamate Marius1Arzumanyan Grigory1Balandin Alexander A.1Garaba Ion1Pop Aurel V.1Duja C.1Rusu Dragoş-Ioan1Dobrov Dmitrii1Ucraințev Daniil1Myronov Maksym1Mironov O.1Pop Viorel1Ilonca Gheorghe1Ciurchea D.1Ye Min1Todică Mihai1Deltour Robert1
Canţer Valeriu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 74. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 21
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 29
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 34
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2017 - 6

Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12 , Evtodiev Igor21 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Spalatu Nicolae4 , Dmitroglo Liliana2 , Evtodiev Silvia2 , Spoială Dorin2 , Rotaru Irina2 , Gashin Peter A.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescența nanocompozitelor din calcogenuri de Ga, In ȘI Zn
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Untila Dumitru12 , Evtodiev Silvia1 , Dmitroglo Liliana1 , Spoială Dorin1 , Caraman Mihail1 , Rotaru Irina1 , Gaşin Petru1 , Canţer Valeriu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viaţă în cercetare (Eseu autobiografic*)
Canţer Valeriu12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(57-58) / 2017 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Silvia2 , Untila Dumitru23 , Palachi Leonid4 , Susu Oana5 , Evtodiev Igor23 , Kantser Valeriu23
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 12(214) / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Canţer Valeriu21 , Evtodiev Silvia14 , Gaşin Petru1 , Sprincean Veaceslav1 , Dmitroglo Liliana1 , Zasaviţchi Efim2 , Untila Dumitru12 , Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12 , Untila Dumitru21 , Evtodiev Silvia1 , Caraman Iuliana3 , Gashin Peter A.1 , Dmitroglo Liliana1 , Rotaru Irina1 , Kantser Valeriu12
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 12

In memoriam of Andrei Nicorici
Kantser Valeriu , Donu Sofia
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 4 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalorganic aerosol deposition of La0.67Sr0.33Mn1-y RuyO3 thin films
Shapoval Oleg M.12 , Belenchuk Alexandr1 , Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 I. Physikalisches Institut Uni-Goettingen
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea Republicii Moldova prin edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe cercetarea şi educaţia de calitate
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New functionalities for electronics and optoelectronics driven by new physics of two-dimenntional semiconductors materials
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the occasion of the 85th anniversary of academician Dumitru Gitsu
Kantser Valeriu1 , Tiginyanu Ion2 , Sidorenko Anatolie1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optăm pentru modelul european de dezvoltare a ţării
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical properties of Eu doped GaS single crystals
Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
Canţer Valeriu1 , Minciună Vitalie1 , Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spin-dependent tunneling through a topological insulator barier structures
Kantser Valeriu , Drăguţan Nicolae
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of electrical methods of exposure on warm cloud to induce precipitations
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Chiriţa Arcadii2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Moldova State University
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductor materials and new functionalities for electronic devices
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductors and new functional opportunities for electronic and photonic devices
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 18 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 10

A new approach to the testing of ice-forming aerosols in cloud environments
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg M.1 , Chiriţa Arcadii2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of optical properties and structure of GaTe - CdTe nanocomposite
Caraman Iuliana1 , Untila Dumitru2 , Evtodiev Igor2 , Kantser Valeriu3 , Spalatu Nicolae4 , Rusu Dragoş-Ioan1 , Luchian Efimia2 , Rotaru Irina2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Tallinn University of Technology
Chalcogenide Letters
Vol. 12, Nr. 12 / 2015 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 119