IBN
Închide

107Publicaţii

442Descărcări

57414Vizualizări

Canţer Valeriu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 73. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 6

Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12 , Evtodiev Igor21 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Spalatu Nicolae4 , Dmitroglo Liliana2 , Evtodiev Silvia2 , Spoială Dorin2 , Rotaru Irina2 , Gashin P.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescența nanocompozitelor din calcogenuri de Ga, In ȘI Zn
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Untila Dumitru12 , Evtodiev Silvia1 , Dmitroglo Liliana1 , Spoială Dorin1 , Caraman Mihail1 , Rotaru Irina1 , Gaşin Petru1 , Canţer Valeriu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viaţă în cercetare (Eseu autobiografic*)
Canţer Valeriu12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(57-58) / 2017 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Silvia2 , Untila Dumitru23 , Palachi Leonid4 , Susu Oana5 , Evtodiev Igor23 , Kantser Valeriu23
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 State University of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 12(214) / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Canţer Valeriu21 , Evtodiev Silvia14 , Gaşin Petru1 , Sprînceanu Veaceslav1 , Dmitroglo Liliana1 , Zasaviţchi Efim2 , Untila Dumitru12 , Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12 , Untila Dumitru21 , Evtodiev Silvia1 , Caraman Iuliana3 , Gashin P.1 , Dmitroglo Liliana1 , Rotaru Irina1 , Kantser Valeriu12
1 State University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 12

In memoriam of Andrei Nicorici
Kantser Valeriu , Donu Sofia
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 4 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalorganic aerosol deposition of La0.67Sr0.33Mn1-y RuyO3 thin films
Shapoval Oleg12 , Belenchuk Alexandr1 , Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 I. Physikalisches Institut Uni-Goettingen
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea Republicii Moldova prin edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe cercetarea şi educaţia de calitate
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New functionalities for electronics and optoelectronics driven by new physics of two-dimenntional semiconductors materials
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the occasion of the 85th anniversary of academician Dumitru Gitsu
Kantser Valeriu1 , Tiginyanu Ion2 , Sidorenko Anatolie1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optăm pentru modelul european de dezvoltare a ţării
Canţer Valeriu
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical properties of Eu doped GaS single crystals
Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2
1 State University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
Canţer Valeriu1 , Minciună Vitalie1 , Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spin-dependent tunneling through a topological insulator barier structures
Kantser Valeriu , Drăguţan Nicolae
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of electrical methods of exposure on warm cloud to induce precipitations
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg1 , Chiriţa Arcadii2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 State University of Moldova
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductor materials and new functionalities for electronic devices
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductors and new functional opportunities for electronic and photonic devices
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 18 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

A new approach to the testing of ice-forming aerosols in cloud environments
Zasavitsky E.1 , Kantser Valeriu1 , Sidorenko Anatolie1 , Belenchuk Alexandr1 , Shapoval Oleg1 , Chiriţa Arcadii2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anatolie Casian on the 80th anniversary
Kantser Valeriu
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 107