IBN
Închide
Cuşnir Valerii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

„Infracțiunea de pruncucidere”, autor Radion Cojocaru
Cuşnir Valerii
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Gheorghe Costachi la 80 de ani
Juc Victor , Cuşnir Valerii
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Reflecții privind utilizarea informației investigativ-operative la faza de urmărire penală
Cuşnir Valerii , Rusu Vitalie
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова
Кушнир Валерий , Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru , Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Cuşnir Valerii , Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Constantin Manolache la 65 de ani
Cuşnir Valerii , Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(178) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Victor Moraru la 65 de ani
Cuşnir Valerii , Juc Victor , Ciumac Svetlana , Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frauda informatică: incriminare și prevenție
Cuşnir Valerii1 , Drăgan Alin-Teodorus2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Cuşnir Valerii
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Doctorul habilitat Victor Balmuș la 60 de ani
Cuşnir Valerii
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale și fundamente politico-juridice ale politicii de securitate și apărare națională
Cuşnir Valerii , Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contribuţii la dezvoltarea dreptului national. Doctorul habilitat în drept Gheorghe Costachi la 75 de ani
Cuşnir Valerii
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale
Cuşnir Valerii , Varzari Vitalie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Fenomenul corupției: între percepție și reacție social
Cuşnir Valerii
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor Moraru, profesor universitar, doctor habilitat – titular al Ordinului „Steaua Italiei” în grad de Cavaler
Cuşnir Valerii
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 16 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Limba moldovenească sau limba română: Argumente istorico-juridice
Cuşnir Valerii , Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Dumitru C. Grama la 70 de ani
Cuşnir Valerii , Juc Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra noţiunii de justiţie ca valoare socială protejată de normele juridico –penale
Cuşnir Valerii
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Privire asupra constituţiei americane şi a celei europene
Dobrea Antonel-Marius , Cuşnir Valerii
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 9-10(120) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Aspecte generale cu privire la normelor de protecţie a muncii
Cernauţeanu Viorel , Cuşnir Valerii
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27