IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-02 10:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)39
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11166852921533353528
Volume46575562757
Total116274284818090

Vizualizări   1961Descărcări   190

Conţinutul numărului de revistă

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice – 50 de ani de activitate în cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei

7-14

CZU: 001.891:[34+32+316+1](478)

Juc Victor

Reconfigurarea arhitecturii geopolitice mondiale în contextul reedifi cării sistemului internațional postrăzboi rece

15-36

CZU: 327

Ungureanu Veaceslav

Православная церковь в светском государстве: ситуация Pеспублики Mолдова и Украины

37-51

CZU: 322(478+477)

Роговая Галина

Experiența OSCE în contracararea terorismului

52-59

CZU: 327.7OSCE

Ejova Cristina

Fenomenul etnic și migrația în viziune relațională:provocări și consecințe

60-68

CZU: 323.15+314.7

Balan Elena

Opoziția politică în Republica Moldova: dimensiunea post/avant electorala 2019

69-77

CZU: [328.123+324](478)

Rusandu Ion

«Новый авторитаризм» и его проявления в Pеспублике Mолдова (II)

78-95

CZU: 323.27/.28(478)

Брага Лилия

Instituționalizarea normativă a serviciului militar în Republica Moldova

96-107

CZU: 355.1/.2(478)

Coropcean Ion

Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова

108-118

CZU: 342.9(478)

Кушнир Валерий , Сосна Борис

Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova

119-133

CZU: 314.4:338.58(478)

Gagauz Olga , Onofrei Nicoleta , Pahomii Irina

Excluziunea socială a persoanelor cu dizabilități ca fenomen al deprivării multidimensionale: cazul Republicii Moldova

134-152

CZU: [316.344.6-056.266+376.1](478)

Malcoci Ludmila

Percepțiile tinerilor privind calitățile individuale și rolurile de gen

153-168

CZU: [316.346.2+159.937]-053.6

Cuşnir Liliana

Evoluția indicelui vieții culturale în Republica Moldova

169-175

CZU: 31:(478):008+316.7

Reabcinschii Veaceslav

Filosofia „noii spiritualități” în gândirea românească interbelică

176-185

CZU: 130.2(498)(091)

Bobână Gheorghe

Rezistența naturii prin tehnică – interpretarea filosofică a fotografiei la Siegfried Kracauer (II)

186-199

CZU: 165:77+123

Perciun Andrei

Argumentul interdependențelor în reconstrucția științifică a dreptului

200-216

CZU: 340.12

Ciobanu Rodica

Unitatea dintre dialectică, logică și epistemologie din perspectiva neoraţionalismului dialectic al lui Ștefan Lupașcu

217-227

CZU: 16+165

Inglis Iulia

Repere bioetice și spirituale în tratamentul chirurgical al deținuților

228-232

CZU: 614.253:343.82

Cojocaru Viorel , Bujac Irina

Внешнеполитическая стратегия конвергенции интересов Республики Молдова в рамках процессов Европейской и Eвразийской интеграции

233-252

CZU: 327(478)

Ткач Анатолий

Șomajul – problemă difi cilă privind includerea tineretului în câmpul muncii

253-261

CZU: 316.346.32-053.6+331.56-053.6

Saviţchi Corina

Aspecte teoretico-metodologice ale securității informaționale

262-266

CZU: 004.056.5

Rotari Alina

Continuitate și discontinuitate în moștenirea filosofică

267-269

CZU: 130.2

Pascaru Ana

Conceptul de „spiritualitate” în filosofia românească interbelică

270-273

CZU: 130.2(498)(091)

Bobână Gheorghe

Filosofia supraviețuirii: repere și perspective

274-277

CZU: 17

Sprincean Serghei

Teoria sincronismului în contextul discursului spiritual-estetic loveniscian

278-281

CZU: 17

Troianowski Lidia

Idei cu privire la două moduri de exprimare a limbajului

282-284

CZU: 130.21+316.77:14

Perciun Andrei

Practica scriiturii fenomenologice la Alexandru Dragomir

285-287

CZU: 130.121

Cosmescu Alexandru

Problematica reprezentativității democratice în filosofia politică

288-291

CZU: 1:321.7

Bodean Nicolae

Modelul culturii gândirii juridice raționale în perioada interbelică

292-294

CZU: 1+340.12

Ciobanu Rodica

Mainstreaming gender perspective into the security sector of the Republic of Moldova

295-309

CZU: 355.02:305(478)

Albu Natalia

Recenzie. Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere

310-311

CZU: 1:316.3

Juc Victor , Ojovanu Vitalie

Recenzie. Juc Victor. Dimensiuni ale relațiilor internaționale contemporane

312-315

CZU: 327

Ungureanu Veaceslav , Pîrţac Grigore

Recenzie. Juc Victor, Beniuc Liliana. Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene

316-319

CZU: 327:061.1EU

Ejova Cristina , Diacon Maria

Recenzie. Juc Victor, Ceacîr Irina. Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică

320-323

CZU: 352:32

Bucataru Igor , Varzari Pantelimon

Doctorul în drept Mihail Tașcă la 60 ani

324-325

CZU: 34(478)(092)

Smochină Andrei