IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-23 16:24
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)39
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11166857781536153528
Volume46576082758
Total116274338618119

Vizualizări   163Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Problematica asistenței oferite de Banca Mondială ca partener de modernizare al Republicii Moldova

7-18

DOI: 10.53783/18572294.21.186.01

CZU: 339.732(478)

Juc Victor , Stratan Iuliana

Volodymyr Zelensky: resursele și limitele popularității (studiu de caz în baza alegerilor prezidențiale din Ucraina, 2019)

19-34

DOI: 10.53783/18572294.21.186.02

CZU: 324(477)

Peru-Balan Aurelia

Republica Islamică Afghanistan-amenințare la adresa securității regionale

35-49

DOI: 10.53783/18572294.21.186.03

CZU: [351.86:327](581)

Cebotari Svetlana

Fenomenul migrației ilegale în contextul implementării ,,pașaportului de vaccinare”

50-57

DOI: 10.53783/18572294.21.186.04

CZU: 314.15:615.371

Buzev Anatol

Эффективность политического процесса в Республике Молдова в контексте усиления глобальных угроз с точки зрения реалистического подхода (Часть II)

58-80

DOI: 10.53783/18572294.21.186.05

CZU: 32(478)

Брага Лилия

Transparency of the decision-making process during the Coronavirus pandemic

81-97

DOI: 10.53783/18572294.21.186.06

CZU: 352/354:316.42

Ceacîr (Nistiriuc) Irina , Şubina Ecaterina

Participarea și implicarea în procesul decizional: criterii de bază ale democrației participative

98-105

DOI: 10.53783/18572294.21.186.07

CZU: 352/354:321.7

Roşca Ludmila , Ursu Valentina

Modernizarea și dezvoltarea mediului de afaceri prin prisma implementării prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

106-114

DOI: 10.53783/18572294.21.186.08

CZU: 334.7:[327(478):061.1EU]

Carpovici Grigore

Parcursul european al Republicii Moldova: aspecte socioeconomice și juridice

115-124

DOI: 10.53783/18572294.21.186.09

CZU: 327(478):061.1UE

Mîndru Valeriu

Impactul proceselor migraţionale asupra pieții forței de muncă din Republica Moldova

125-139

DOI: 10.53783/18572294.21.186.10

CZU: 314.15:331.5(478)

Cotelnic Valentina

Orientări atitudinal-valorice și percepții privind nașterea copiilor femeilor din mun. Chișinău

140-149

DOI: 10.53783/18572294.21.186.11

CZU: 612.6-053.2:303

Grigoraş Ecaterina

Особенности влияния социальных институтов в формировании здоровья детей раннего возраста

150-158

DOI: 10.53783/18572294.21.186.12

CZU: 316.6:612.6-053.2

Белински Ирина

Abordări identitare ale pandemiei în literatura fi losofi că românească

159-170

DOI: 10.53783/18572294.21.186.13

CZU: 1/14

Bobână Gheorghe

Problema educației ateiste a omului nou în politica culturală comunistă

171-195

DOI: 10.53783/18572294.21.186.14

CZU: 141.82

Troianowski Lidia

100 de ani de la nașterea lui Andrei Timuș, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar

196-202
Spătaru Tatiana

Forțele sindicale și interesele sociale. (Traducere)

203-206
Moraru Victor

Valoarea intelectuală și morală a clasei deputaților. (Traducere)

207-209
Moraru Victor

Doctorul habilitat Gheorghe Costachi la 80 de ani

210-212
Juc Victor , Cuşnir Valerii

Doctor habilitat Pavel Movileanu la 80 de ani

213-214
Juc Victor , Dumbrăveanu Andrei , Mocanu Victor

Doctorul Elena Balan la 80 de ani

215-216
Juc Victor , Braga Lilia

Doctor habilitat Pantelimon Varzari la 75 de ani

217-219
Juc Victor , Rusandu Ion

Doctor habilitat Gheorghe Bobână la 75 de ani

220-221
Juc Victor , Pascaru Ana

Doctorul Galina Rogovaia la 75 de ani

222-223
Juc Victor , Braga Lilia

Doctorul Victor Mocanu la 60 de ani

224-226
Juc Victor , Dumbrăveanu Andrei