IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071616929283351949204
Volume57695433820
Total2164168647232155

Vizualizări   1544Descărcări   68

Conţinutul numărului de revistă

150 de ani de viață academică românească 6-9

CZU: 001.89(498)

Academia Română, simbol al spiritualităţii româneşti 10-13

CZU: 001.89(498)(091)

Duca Gheorghe
Academia Română la ceas aniversar 14-15

CZU: 001.89(498)(091)

Dabija Nicolae
Instituționalizarea ştiinţei academice în RSS Moldovenească (1946–1960) 16-22

CZU: 001.89(478)(091)

Manolache Constantin, Xenofontov Ion
Profesorul Gunter Stock, președintele ALLEA – Doctor Honoris Causa al AŞM 23-23

CZU: 001.89

Tofan Eugenia
Theoria cum praxi – rolul ştiinţei în conturarea viitorului nostru 24-27

CZU: 001.89

Stock Gunter
Viziune integratoare asupra culturii: retrospectivă și provocări 28-34

CZU: 008(478)

Babuc Monica
Noile tendinţe ale proceselor migraţionale, în atenţia oamenilor de ştiinţă 35-36

CZU: [314.743(=135.1)+327.58](478)(063)

Deleu Ecaterina
Universitatea de stat din Comrat la 25 de ani 37-39

CZU: 378.1(478)

Aricova Zinovia
Cooperarea academică în cadrul OCEMN 40-42

CZU: 001.89:339.92(4+5)

Ţvircun Victor
Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale şi tehnologiilor moderne 43-50

CZU: 535:621.375.826

Moscalenco Sveatoslav, Tighineanu Ion
Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral 51-54

CZU: 004.891:616.831-005.1

Zamşa Elena
Sistemul de management integrat al deşeurilor – o necesitate stringentă pentru Republica Moldova 55-60

CZU: [504.06+628.4]:005(478)

Duşciac Dorin
Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie 61-66

CZU: 663.9/.664.6(478)

Cropotova Janna, Popel Svetlana, Draganova Elena, Parşacova Lidia, Colesnicenco Alexandra, Pîrgari Elena
Leguminoasele pentru boabe create – sursă esenţială de proteină 67-71

CZU: 635.6(478)

Celac Valentin
Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția” 72-76

CZU: 635.65(478)

Vozian Valeriu, Avadănii Larisa, Iacobuţă Maria
Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.). 77-80

CZU: [634.8.09+663.25](478)

Alexandrov Eugeniu, Botnari Vasile, Găină Boris
Însuşirile fizice ale solurilor din arealul rural şi evaluarea expunerii lor la eroziune. 81-84

CZU: 631.459(478-22)

Cojocaru Olesea
…Et unam scientiam! două legislaţii naţionale, o ştiinţă a dreptului! 85-90

CZU: 340.1+342.4

Duţu Mircea
Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale 91-96

CZU: [323+341.24](478)

Cuşnir Valerii, Varzari Vitalie
Perspectivele infrastructurii inovaţionale 97-100

CZU: 001.895:338(478)

Chirca Roman, Popovici Victoria, Ulinici Doiniţa
Strategii de intrare pe piaţă: cazul companiilor de telefonie mobilă din Republica Moldova 101-108

CZU: 339.138:338.47:004(478)

Duca Dragoş
Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice. 109-115

CZU: 001.81

Roşca Alfreda, Guzun Mihail, Botnaru Viorica
Stratagema propagandei sovietice în „războiul de iarnă” cu Finlanda 116-122

CZU: 94(470)"1939/1940"

Şişcanu Daniela
Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov 123-129

CZU: 070(478)(091)

Bagrin Mariana
Investigaţii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana Veche (raionul Cahul) 130-141

CZU: 902/903(478)

Ceban Ion, Simalcsik Angela, Bejenaru Luminiţa
Structura primelor cărți religioase în limba română, tipărite în tipografia exarhicească din Chișinău 142-146

CZU: 811.135.1'01:281.9

Condrea Iraida
Magda Isanos: „între minutu-acesta care bate/ şi celălalt…” 147-154

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Grati Aliona
Mimesis şi decorativ în creaţia lui Ion Bolocan 155-158

CZU: 73.035(478)(092)

Spînu Constantin
Un volum de sinteză 159-160

CZU: 001.891(478)

Cimpoi Mihai
Atenție, „Cartea roșie a Republicii Moldova”! 161-162

CZU: 502.7(478)

Timuş Asea, Baban Elena, Xenofontov Ion
Un studiu analitic despre avatarurile limbii române în perioada sovietică 163-164

CZU: 811.135.1'272(478)(091)

Codreanca Lidia
Istoria demografică a Transilvaniei în anii primei conflagraţii mondiale 165-167

CZU: 314.12(498.4)(091)

Enciu Nicolae
Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate 168-171

CZU: 78.071.1(478)

Eşanu Andrei, Eşanu Valentina
Eternul mare campion o carte-document 172-174

CZU: 796.88(478)(092)

Constantinovici Elena
O expertiză complexă a relaţiilor interetnice din Republica Moldova 175-176

CZU: 316.472:323.15(478)

Petrencu Anatol
Pagini de spirit ecologic şi cuget oenologic 179-179

CZU: 663.2(478)

Bratco Dumitru, Vlad Pavel
Crescătorul de cristale Academicianul Ernest Arușanov 180-180

CZU: 53(478)(092)

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani 181-183

CZU: 61(478)(092)

Duca Gheorghe, Ababii Ion, Paraschiv Angela
Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani 184-184

CZU: 34(478)(092)

Duca Gheorghe