IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-21 15:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)34
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1962835160177911848106
Volume52429912342
Total201487815120133

Vizualizări   1066Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

150 de ani de viață academică românească 6-9

CZU: 001.89(498)

Academia Română, simbol al spiritualităţii româneşti 10-13

CZU: 001.89(498)(091)

Academia Română la ceas aniversar 14-15

CZU: 001.89(498)(091)

Instituționalizarea ştiinţei academice în RSS Moldovenească (1946–1960) 16-22

CZU: 001.89(478)(091)

,
Profesorul Gunter Stock, președintele ALLEA – Doctor Honoris Causa al AŞM 23-23

CZU: 001.89

Theoria cum praxi – rolul ştiinţei în conturarea viitorului nostru 24-27

CZU: 001.89

Viziune integratoare asupra culturii: retrospectivă și provocări 28-34

CZU: 008(478)

Noile tendinţe ale proceselor migraţionale, în atenţia oamenilor de ştiinţă 35-36

CZU: [314.743(=135.1)+327.58](478)(063)

Universitatea de stat din Comrat la 25 de ani 37-39

CZU: 378.1(478)

Cooperarea academică în cadrul OCEMN 40-42

CZU: 001.89:339.92(4+5)

Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale şi tehnologiilor moderne 43-50

CZU: 535:621.375.826

,
Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral 51-54

CZU: 004.891:616.831-005.1

Sistemul de management integrat al deşeurilor – o necesitate stringentă pentru Republica Moldova 55-60

CZU: [504.06+628.4]:005(478)

Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie 61-66

CZU: 663.9/.664.6(478)

, , , , ,
Leguminoasele pentru boabe create – sursă esenţială de proteină 67-71

CZU: 635.6(478)

Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția” 72-76

CZU: 635.65(478)

, ,
Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.). 77-80

CZU: [634.8.09+663.25](478)

Alexandrov Eugeniu, ,
Însuşirile fizice ale solurilor din arealul rural şi evaluarea expunerii lor la eroziune. 81-84

CZU: 631.459(478-22)

…Et unam scientiam! două legislaţii naţionale, o ştiinţă a dreptului! 85-90

CZU: 340.1+342.4

Reflecţii asupra proiectului strategiei securităţii naţionale 91-96

CZU: [323+341.24](478)

,
Perspectivele infrastructurii inovaţionale 97-100

CZU: 001.895:338(478)

, ,
Strategii de intrare pe piaţă: cazul companiilor de telefonie mobilă din Republica Moldova 101-108

CZU: 339.138:338.47:004(478)

Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice. 109-115

CZU: 001.81

, ,
Stratagema propagandei sovietice în „războiul de iarnă” cu Finlanda 116-122

CZU: 94(470)"1939/1940"

Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov 123-129

CZU: 070(478)(091)

Investigaţii pluridisciplinare privind tumulul 7 de la Crihana Veche (raionul Cahul) 130-141

CZU: 902/903(478)

, ,
Structura primelor cărți religioase în limba română, tipărite în tipografia exarhicească din Chișinău 142-146

CZU: 811.135.1'01:281.9

Magda Isanos: „între minutu-acesta care bate/ şi celălalt…” 147-154

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Mimesis şi decorativ în creaţia lui Ion Bolocan 155-158

CZU: 73.035(478)(092)

Un volum de sinteză 159-160

CZU: 001.891(478)

Atenție, „Cartea roșie a Republicii Moldova”! 161-162

CZU: 502.7(478)

, ,
Un studiu analitic despre avatarurile limbii române în perioada sovietică 163-164

CZU: 811.135.1'272(478)(091)

Istoria demografică a Transilvaniei în anii primei conflagraţii mondiale 165-167

CZU: 314.12(498.4)(091)

Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate 168-171

CZU: 78.071.1(478)

,
Eternul mare campion o carte-document 172-174

CZU: 796.88(478)(092)

O expertiză complexă a relaţiilor interetnice din Republica Moldova 175-176

CZU: 316.472:323.15(478)

Pagini de spirit ecologic şi cuget oenologic 179-179

CZU: 663.2(478)

,
Crescătorul de cristale Academicianul Ernest Arușanov 180-180

CZU: 53(478)(092)

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani 181-183

CZU: 61(478)(092)

, Ababii Ion,
Justițiar și pedagog Doctorul habilitat în drept Sergiu BRÎNZA la 50 de ani 184-184

CZU: 34(478)(092)