IBN
Închide
Cojocaru Radion
Cuvinte-cheie (121): infracţiune (6), etc (3), trafic de copii etc (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formaţiunea paramilitară ilegală ca formă de manifestare a criminalităţii organizate
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de abordare a conceptului infracţiunii în spaţiul românesc
Cojocaru Radion, Peţa Cezar
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The offense of torture in terms of the standards and precedents of the ECHR
Cojocaru Radion1, Secrieru Sergiu23
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Asociația de Mediere din Republica Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături ale personalităţii infractorului mercenar, cetăţean al R. Moldova – studiu cazuistic
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope
Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale cu scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni cu caracter terorist
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-94. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state
Cojocaru Radion, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-41. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de incălcare a dreptului de autor şi drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare.
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări normative internaţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte privind nepedepsirea victimelor traficului de persoane pentru infracţiunile săvarşite in legătură cu această calitate procesuală
Cojocaru Radion, Cojocaru Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31