IBN
Închide
Ciumac Svetlana
Cuvinte-cheie (12): environmental protection (1), economic integration (1), energie termică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Acțiuni ale Comisiei Europene în domeniul combaterii pandemiei COVID-19
Ciumac Svetlana1, Bădileanu Marina23
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Centrul de Economia Industriei si Serviciilor,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-24-7..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energy access disparities – past and present
Bădileanu Marina, Ciumac Svetlana, Georgescu Luminița-Izabell
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Философия и вызовы современности к 90-летию Института философии НАН Беларуси
Vol. 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Relațiile comerciale şi bugetare în cadrul Uniunii Europene: general şi particular
Ciumac Svetlana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul și corporațiile transnaționale – factori-cheie ai protecției mediului în condițiile globalizării
Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2, Băleanu Daniela Nicoleta1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dimensiunile politicii externe în programele guvernanței din Republica Moldova
Ciumac Svetlana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Victor Moraru la 65 de ani
Cuşnir Valerii, Juc Victor, Ciumac Svetlana, Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia sistemului energetic din România
Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-53-946-3.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dezvoltarea durabilă a sistemului de furnizare a energiei termice
Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Victor Moraru la 60 de ani
Ciumac Svetlana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Cercetări socioumaniste: aspecte interdisciplinare
Ciumac Svetlana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea cercetărilor ştiinţifice instituţionale ale membrului corespondent Andrei Timuş
Ciumac Svetlana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O interpretare inedită a relaţiilor internaţionale
Ciumac Svetlana
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Economic crisis
Dumitraşco Marica, Ciumac Svetlana
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Tipuri ale economiei de piaţă în societatea contemporană
Ciumac Svetlana, Ciobanu Victor
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(143) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14