IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-21 17:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791501793270041933188
Volume56652393100
Total2135156703230104

Vizualizări   1226Descărcări   64

Conţinutul numărului de revistă

Sfatul Țării: luciditate, discernământ și curaj

7-7

CZU: 94(478)

Duca Gheorghe

„Centenar Sfatul Ţării”. Conferință științifică internațională (Chișinău, 21 noiembrie 2017)

8-12

CZU: 94(478)(063)

Corlăteanu-Granciuc Silvia

Rezoluţia Conferinţei ştiințifice internaționale „Centenar Sfatul Ţării”

13-14

CZU: 94(478)(063)

Comunicarea științifică în contextul Științei Deschise

15-19

CZU: 001.89:316.77

Hanganu Aurelia

Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare

20-26

CZU: 001.89(478)

Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Guzun Mihail, Rusu Andrei

Development of digital holographic microscopy in Moldova

27-31

CZU: 535.4

Achimova Elena

Cartea de vizită a ştiinţei moldoveneşti în arealul informaţional mondial

32-34

CZU: 001.38:004

Conunov Ţilea, Dicusar Alexandr

In memory of Leonid Keldysh, academician of the Russian Academy of Sciences

35-38

CZU: 001.89:53(470)(092)

Moskalenko Sveatoslav, Tiginyanu Ion

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

39-44

CZU: 577.12+579.22+582.26

Cepoi Liliana

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

45-51

CZU: 543.06:577.13:674.8

Lupaşcu Tudor, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Lucian

Realizări în ameliorarea porumbului cu calităţi speciale pentru utilizare

52-58

CZU: 635.67

Maticiuc Vasile, Mistreţ Silvia, Guzun Lucia

Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni

59-65

CZU: 556.5:631.67(478)

Rozloga Iurii, Filipciuc Vladimir, Jeleapov (Chişciuc) Ana

Justus von Liebig’s transition from chemist to agronomist adept of the ecological agriculture

66-71

CZU: 631.95

Mansvel Jan Diek van, Boincean Boris

Infecțiile nosocomiale cu Staphylococcus meticilino-rezistent: situația epidemiogenă la zi, soluții

72-77

CZU: 616.94-022

Prisacari Viorel, Buga Diana, Berdeu Ion

Repere conceptuale și fundamente politico-juridice ale politicii de securitate și apărare națională

78-87

CZU: 323:355.45(478)

Cuşnir Valerii, Albu Natalia

Transilvania pe drumul unității naționale (de la Revoluția din 1848 la Primul Război Mondial)

88-95

CZU: 94(498.4)

Bolovan Ioan

Starea Imperiului Rus în ajunul căderii Dinastiei Romanov

96-99

CZU: 94(470)

Enciu Nicolae

Blocul Moldovenesc al Sfatului Țării, făuritor al destinului Basarabiei

100-103

CZU: 94(478)

Cojocaru Gheorghe

Considerații privind legitimitatea Sfatului Țării în cadrul Revoluției Ruse

104-114

CZU: 94(478)

Şişcanu Ion

Prezența armatei române în Basarabia la începutul anului 1918

115-122

CZU: 94(478)

Giurcă Ion

Ștefan Ciobanu: de la interesul faţă de studierea culturii spirituale româneşti la slujirea idealului naţional

123-128

CZU: 94:008(478)

Stîcalin-Colin Angela, Stykalin Alexandr

Eminescu din perspectiva Centenarului Marii Uniri

129-132

CZU: 821.135.1.09

Cimpoi Mihai

Luceafărul în traducerile rusești

133-137

CZU: 821.135.1-1.09=811.161.1'25

Luchiancicova (Metleaeva) Miroslava

Exeget-propagator al folclorului

138-143

CZU: 821.135.1-1.09(478)(092)+398(478)

Botezatu Grigore

Naratologi și reprezentări naratologice

144-149

CZU: 82.0

Şleahtiţchi Maria

Relația vizitatorului cu spațiile discursive ale muzeului

150-154

CZU: 069.01:316.77

Boda Gherghina, Rogojanu Dumitru-Cătălin

Arta batikului în Moldova

155-160

CZU: 745.52(478)

Procop Natalia

Un valoros instrument de cercetare științifică

161-164

CZU: 017.11:091(=135.1)+091(=135.1)

Chiaburu Elena

O premieră istoriografică

165-166

CZU: 281.95(478)(092)”1478-1570”

Cereteu Igor

O nouă contribuţie la cercetarea istoriei bulgarilor din Basarabia

167-168

CZU: 94(478=163.2)

Ţvircun Victor

Două lucrări fundamentale ale unui mare și regretat cercetător al Sfatului Țării

169-170

CZU: 94(478)”1917”

Corlăteanu-Granciuc Silvia

Fenomenul colaboraționismului sub puterea sovietică

171-172

CZU: 94(478)”1924-1956”

Ţăranu Mariana

Lingvistica textului în didactica postmodernă

173-174

CZU: 81'42

Callo Tatiana

Monografie distinsă cu Premiul AȘM pentru 2017 în domeniul Arte „Maria Bieşu”

175-177

CZU: 783.072.3(478)

Ţăranu Cornel

O viziune actuală asupra discursului teatral

178-179

CZU: 792.028

Hobjilă Angelica

O importantă istorie critică a filmului despre artă

180-181

CZU: 791.44.072

Bohanţov Alexandru

Un studiu despre sinuozitățile „visului romantic” șaizecist

182-184

CZU: 791.44.071.1(478)(092)

Ţurcanu Andrei