IBN
Închide

40Publicaţii

1005Descărcări

21824Vizualizări

Albu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2023 - 1

Influența factorilor externi și perspectiva comunicării strategice în asigurarea securității naționale
Mârzac Elena1 , Albu Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Forțele sistemului național de apărare: cadrul de interacțiune și mecanisme de colaborare
Albu Natalia , Ţurcanu Gheorghe
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Abordări conceptual - teoretice ale fenomenului participarea femeilor în procesul de luarea deciziilor
Bujac Rodica , Albu Natalia
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența externă în sectorul de securitate: premise și arii de colaborare
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul „separatism”: aspecte conceptual - teoretice și metodologice
Matei Vasile1 , Albu Natalia2
1 Marele Stat Major al Armatei Naţionale,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inclusive security – indicator of good governance and sustainable development
Albu Natalia12
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de Securitate Națională a Republicii Moldova: aspecte conceptule și practice
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea asistenței externe în reformarea sectorului de securitate: oportunități și provocări
Mușet Alina12 , Albu Natalia12
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cadrul politico-juridc privind implemntarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea în Republica Moldova
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul democratic asupra sectorului de securitate: cine pe cine supraveghează?
Albu Natalia12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panică abstractă sau dezinformare privind implicațiile COVID–19 asupra securității statulu
Albu Natalia12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța vs. securitatea în analiza securității umane
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Comunicarea strategică în domeniul securității și apărării: abordări conceptuale
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinări conceptuale în evaluarea riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea: perspectiva Republicii Moldova
Albu Natalia1 , Negru Ana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Centrul de Informare și Documentare privind NATO in Moldova
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-7-4.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducere
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mainstreaming gender perspective into the security sector of the Republic of Moldova
Albu Natalia
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-1366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții istorico-juridice cu privire la activitatea mercenarilor
Drăgulean Alexandru12 , Albu Natalia34
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Ministerul Apărării al RM,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
4 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Determinări conceptuale în evaluarea riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale
Albu Natalia
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1 , Sprincean Serghei1 , Roşca Alexandru1 , Moraru Victor1 , Mocanu Victor1 , Albu Natalia1 , Brînza Serghei2 , Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40