IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-21 01:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)39
  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole11166609451392453528
Volume46562982704
Total116271724316628

Vizualizări   1478Descărcări   118

Conţinutul numărului de revistă

Politicile și programele Uniunii Europene în domeniul cercetării și educației

7-24

CZU: 327(478+4):[001.895+37.0]

Juc Victor , Diacon Maria

Repere teoretice și delimitări conceptuale ale securității regionale

25-36

CZU: 327

Ungureanu Veaceslav , Ungureanu Diana

Contribuții ale autorilor români la studiul securității internaționale

37-51

CZU: 327

Sterpu Vladimir

Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale

52-70

CZU: 323:352.071.6(478)

Cornea Sergiu

Corelația dintre securitatea umană și securitatea națională: perspective pentru Republica Moldova

71-87

CZU: 316.654:338(478)

Albu Natalia

Conceptualizarea comunicării pentru dezvoltare durabilă: abordare teoretico-diacronică

88-97

CZU: 316.77:33

Grosu Lucia

Dinamica mortalității în Republica Moldova și în unele țări europene în anii 1999-2014

98-106

CZU: 314.42(478+4-11)

Pahomii Irina , Gagauz Olga

Politici de reglementare a activității persoanelor cu profesii liberale în România

107-111

CZU: 331.5:349.2(498)

Macari Vadim

Институционализация социологии в Республике Молдова

112-132

CZU: 316(478)(091)

Спэтару Татьяна

Realitățile lumii lichide din perspectiva filosofiei sociale a lui Anthony Giddens

133-142

CZU: 1+316.42

Troianowski Lidia

Atitudinea ca factor motivant al demersului filosofic

143-148

CZU: 141.4

Cosmescu Alexandru

Problema valorii în contextul ideilor lui Petre Andrei

149-158

CZU: 141.2

Mohorea Efim , Jacota-Dragan Olga

Caracteristici definitorii ale programelor de asistență pentru dezvoltare ale Uniunii Europene în Republica Moldova

159-171

CZU: 327(478+4)+339.92EU:338(478)

Gavriluţa Luminiţa

Sănătatea sexuală a populației în vârstă de peste 50 de ani

172-179

CZU: 314.424:613.88:614.2

Boldișor (Carcea) Elena

Principalele surse de înregistrare a mișcărilor migratorii interne din Republica Moldova

180-186

CZU: 314.722(478)

Ştîrba Vitalie

Tinerii pe piața muncii: așteptări și realități

187-192

CZU: 316.346.32:331.5-053.6(478)

Tabac Tatiana

Aspecte inovatoare în metodologia ştiinţei contemporane: raţionalismul integral al lui Gaston Bachelard și neoraţionalismul dialectic la Ştefan Lupaşcu

193-203

CZU: 165.6

Inglis Iulia

Logica limbajului religios și exprimarea libertății

204-209

CZU: 811.276.6:22.06

Ivanov Constantin

Свойства статистической модели субъекта в дилемме заключенного

210-217

CZU: 316.483

Белогородов Роман

Recenzie. Intelectualitatea: esenţa, tipologia, locul şi rolul ei în existenţa socială

218-218

CZU: 316.343.652

Ţapoc Vasile

Recenzie. Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях современного мира / Globalization, Science and Socio-Natural Transformations in the Modern World

219-220

CZU: 316.42

Ejova Cristina

Doctorul habilitat Teodor Țîrdea la aniversarea de octogenar

221-222

CZU: 1(478)(092)

Ojovanu Vitalie

Doctorul habilitat Ana Pascaru la 65 de ani

223-225

CZU: 1(478)(092)

Troianowski Lidia

Doctorul habilitat Svetlana Coandă la 65 de ani

226-227

CZU: 1(478)(092)

Bobână Gheorghe

Doctorul habilitat Valeriu Capcelea la 65 de ani

228-229

CZU: 1(478)(092)

Pădureac Lidia

Doctorul habilitat Victor Balmuș la 60 de ani

230-231

CZU: 34(478)(092)

Cuşnir Valerii

Научному сотруднику Людмиле Рустанович – 60 лет

232-233

CZU: 37(478)(092)

Брага Лилия

Doctorul Leonid Chirtoacă la 50 de ani

234-234

CZU: 34(478)(092)

Juc Victor