IBN
Închide

104Publicaţii

4478Descărcări

42198Vizualizări

Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective11Statul, securitatea şi drepturile omului6Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei4Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare4Învățământul artistic – dimensiuni culturale3Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale3Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice2Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european2Ştiinţă, educaţie, cultură 2Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană2Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration2Știința Deschisă în Republica Moldova2Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc1Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est1Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări1Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale1Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”1Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 191Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu1Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"1Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie1Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane1Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova1Managementul public al programelor europene1Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități1Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective1Ştiinţă, educaţie, cultură1Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic1Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic european1Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.1Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe1Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-191Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități1Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization1Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene1
Sprincean Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Publons

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 66.
Cărţi - 2. Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1.2.Contribuții în monografii - 3
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 61

2022 - 19

2.5. Politici de asigurare a securităţii umane în condiţii pandemice
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Top 10 probleme politice a societăţii în contextul pandemiei de coronavirus de tip nou
Chişinău: Tipografia Centrală, 2022. ISBN 978-5-88554-064-3..
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprofundarea problemelor de securitate umană în condițiile globalizării
Sprincean Serghei1 , Cozonac Renata2 , Mitrofanov Ghenadie2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-50. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea siguranței persoanei și securității umane ca condiție a succesului de democratizare
Sprincean Serghei1 , Sohoțchi Tudorița-Sanda2 , Crețu Ion2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea siguranţei persoanei şi securităţii umane prin democratizare sociopolitică
Sprincean Serghei1 , Sohoțchi Tudorița-Sanda2 , Crețu Ivan2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt de salut
Sprincean Serghei
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human security and ethics in support for sustainable development
Sprincean Serghei1 , Pîrţac Grigore2 , Sychev Andrey3
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Studies of Moldova,
3 N. P. Ogarev's Mordovia State University
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-56. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța culturii securității și siguranței persoanei în formarea și păstrarea identității
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-75. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insecuritatea, libertatea și democratizarea în contextul crizei globale
Sohoțchi Tudorița-Sanda1 , Mitrofanov Ghenadie1 , Sprincean Serghei2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi politice pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective asupra securității umane și modernizării sociopolitice
Sprincean Serghei1 , Cozonac Renata2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de democratizare prin fortificarea culturii securitare a persoanei
Sprincean Serghei12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-66. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective teoretice asupra promovării securității umane prin mecanisme ale statului de drept
Sprincean Serghei1 , Catan Anastasia2 , Țoncu Sanda2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise securitare ale integrării europene și modernizării politice a Republicii Moldova
Sprincean Serghei1 , Mitrofanov Ghenadie2 , Popovici Dan2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-32-6.
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări globale la adresa securității umane
Sprincean Serghei12 , Sohoțchi Tudorița-Sanda3 , Mitrofanov Ghenadie3
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
3 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul securității umane în consolidarea sistemului național de securitate
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău: Print Caro, 2022. ISBN 978-9975-165-06-8.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea militară a Republicii Moldova în contextul amplificării riscurilor și amenințărilor de securitate în regiunea Sud-est europeană
Sprincean Serghei1 , Pașcan Tudor23
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța persoanei prin prisma amenințărilor globale contemporane
Sprincean Serghei12 , Sohoțchi Tudorița-Sanda3 , Mitrofanov Ghenadie3
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
3 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-52. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința Deschisă în sprijinul asigurării securității umane și siguranței persoanei
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința Deschisă în sprijinul asigurării securității umane și siguranței persoanei
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări securitare ale problematicii siguranței persoanei
Sprincean Serghei1 , Sohoțchi Tudorița-Sanda2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 106