IBN
Închide

52Publicaţii

415Descărcări

13842Vizualizări

Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective4Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei3Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice2Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european2Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale2Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc1Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est1Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări1Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale1Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”1Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare1Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 191Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu1Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"1Învățământul artistic – dimensiuni culturale1Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie1Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane1Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova1Managementul public al programelor europene1Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporană1
Sprincean Serghei
Cuvinte-cheie (160): human security (19), securitate umană (14), global crisis (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Publons

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 11

Asigurarea securității umane prin optimizarea procesului decizional în Republica Moldova
Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale USM
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democratizarea și securitatea umană în condițiile agravării problemelor globale
Sprincean Serghei123
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
3 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia securității umane în contextul provocărilor contemporane
Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale USM
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța componentei educaționale în procesul de asigurare a securităţii umane
Sprincean Serghei1, Sohoțchi Tudorița-Sanda2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale USM
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi riscuri și amenințări la adresa siguranței persoanei în epoca intensificării biopericolelor globale
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de asigurare a siguranței persoanei în contextul realizării securităţii umane
Sprincean Serghei12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica securității umane în condițiile pandemiei COVID-19
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresul domeniului culturii favorizat de acordul de asociere Republica Moldova – uniunea europeană în perspectiva sporirii securității și siguranței persoanei umane
Sprincean Serghei12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea patrimoniului cultural national în contextul implementarii Acordului de Asociere Republica Moldova-UE
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.I. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea riscurilor securitare la adresa sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19
Sprincean Serghei123
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
3 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranța persoanei umane în contextul necesității asigurării biosecurității
Sprincean Serghei12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Asigurarea securității umane și modernizarea sociopolitică a Republicii Moldova
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții ale concepției securității umane la fortificarea spațiului european de securitate
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura securitară ca fundament al bunăstării societăţii
Sprincean Serghei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia supraviețuirii: repere și perspective
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imperativele securitare ale societății contemporane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța dialogului interetnic pentru fortificarea securității umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de fortificare a securității umane în Republica Moldova
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea interesului naţional al Republicii Moldova în condițiile necesității asigurării securității umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele stringențe și imperative în studiile contemporane de securitate
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52