IBN
Închide

27Publicaţii

123Descărcări

5034Vizualizări

Sprincean Serghei Leonid
Cuvinte-cheie (69): human security (5), securitate umană (5), bioetică (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Perspective de fortificare a securității umane în Republica Moldova
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea interesului naţional al Republicii Moldova în condițiile necesității asigurării securității umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Considerații privind fenomenul presiunii politice în corelație cu imperativele societății umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Valeriu Cușnir la 60 de ani
Juc Victor1, Sprincean Serghei1, Roşca Alexandru1, Moraru Victor1, Mocanu Victor1, Albu Natalia1, Brînză Sergiu2, Mîndru Valeriu1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Victor Moraru la 65 de ani
Cuşnir Valerii, Juc Victor, Ciumac Svetlana, Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul securității umane în procesul de redimensionare a valorilor democratice în condițiile societății informaționale
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Componenta socio-culturologică a securităţii umane in contextul dezvoltării sustenabile a sociumului
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 12 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța societății civile și a grupurilor de presiune pentru asigurarea securități proceselor decizionale
Sprincean Serghei, Becciu Sorin
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări la adresa securității umane în condițiile globalizării
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la cursul universitar: “Filosofia integrării europene”, elaborat de Ludmila Roşca, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar la Catedra Ştiinţe Politice a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul securității umane оn procesul remedierii inechității și inegalităților sociale
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale managementului securităţii umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte metodologice și evolutive ale conceptului securității umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie: Igor Munteanu. Politici publice complexe. Tehnici și repere. Chișinău
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-50. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele incursiuni teoretice în studiul concepției securității umane
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(171) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Semnificații politologice și sistemico-metodologice ale corelației dintre bioetică și securitatea umană
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(2) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The human security approach in the analysis of fundamentalism: political, cultural and bioethical aspects
Sprincean Serghei1, Krasnova Alina2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Southern Federal University
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Interferenţe bioetice în abordarea sistemică a problematicii transnistrene
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica antropologică în context bioetic şi politic
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Asigurarea securităţii sociopolitice globale prin activizarea proceselor bioetice în cadrul societăţii civile
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27